Interview med CEO Jukka Pertola, Siemens 

Af: Henrik Ørholst

Hvorfor opstår “Business Clusters” der, hvor de gør?

Business clusters opstår, når der er en koncentration af en given forretningsgren i et område. Det starter ofte med, at et firma – eller flere firmaer – bliver stærke inden for en given teknologi, måske endda fordi der er en stærk universitetstradition på et specifikt felt. Traditionelt er et cluster opstået omkring rigdom på naturressourcer – det kan være miner, andre naturstoffer eller energi.

Udvikling af et cluster er i betydelig grad afhængig af vidensdeling og udviklingen af værdikæder, hvor underleverandører og partnerskaber supplerer nøglespillernes kompetencer. Sådanne økosystemer, eller multipolare netværk om man vil, hjælper med til at skabe de områder, hvor summen er større end de enkelte komponenter.

Hvordan arbejder Siemens med clusters?

Vi forsøger at finde teknologi-hotspots rundt om på kloden, der passer til vores strategi – og så etablerer vi os der, så vi kan bidrage til, og få nytte af et opstået cluster. Vi bygger partnerskaber med andre nøglespillere og universiteter og forsøger at tiltrække de største talenter. Jeg synes, vi i de tilfælde bidrager med vores teknologiske ekspertise og erfaring, vores finansielle styrke og vores globale fodaftryk.

Er der eksempler på, at Siemens har skabt et cluster selv?

Ja, for eksempel i Erlangen i Tyskland. Her er der stærke clusters både inden for sundhedsteknologi og energi. Munchen er et cluster for masser af elektronik. Siemensstadt i Berlin er oprindeligt skabt omkring elektroingeniører.

Hvordan kan den danske regering understøtte etableringen af clusters? Og hvilke områder vil du pege på?

Det er helt centralt at understøtte et firmas mulighed for at bedrive R&D. Det sker ikke mindst ved at støtte uddannelse bredt i samfundet. Den danske regering skal sikre, at der er tilstrækkelige forskningsmidler inden for blandt andet teknologisk forskning – og så skal man sikre, at der er den rigtige infrastruktur til stede til at støtte op om forskningen. Der skal skabes incitamenter for firmaers R&D bestræbelser for eksempel gennem skattesystemet. Der skal også støttes op om skabelsen af relevante netværk omkring firmaerne til videndeling og brancheorganisering. Det er også vigtigt, at der er relevante finansieringssystemer til stede, der tilskynder forretningslivet til at fokusere på forskning og udvikling.

Endelig skal der jo slet og ret være relevante kandidater til virksomhederne, så den nødvendige arbejdskraft er til stede. For vores vedkommende er det jo ikke mindst inden for naturvidenskaberne, at vi har brug for mange dygtige ingeniører.

Det er stort set umuligt at identificere fremtidens vinderteknologi – eller det cluster, den vil opstå i. Det bedste et samfund kan gøre er at forsøge at skabe mulighed for relevant spin off fra allerede stærke industrier og clusters, for eksempel ved at fremelske digitalisering i et land som Danmark, der allerede har relevante styrkepositioner på det område.

Hvad er den største udfordring ved at fastholde et cluster

Den største udfordring er at fastholde et højt niveau af know-how, at fortsætte med at løbe hurtigere end konkurrenterne, og sikre, at man hele tiden er åben for nye ideer og måder, at løse problemer på. Uden skabelsen af viden – og deling af viden – vil clusteret uddø. Succes kan skabe en arrogance, og man kan ende med at blive blind for sin egen succes. Bliv ved med at drive forandringen, vær nysgerrig, lær fra andre og samarbejd – vær ydmyg, selv når du er succesfuld. Det er mine bedste råd.