Interview med Jesper Knudsen, VL 30 (Kolding-Haderslev-Vejle)

Af; Henrik Ørholst

Flere grupper vælger at gå sammen på tværs for at holde større møder. Det styrker både fremmødet og relationerne mellem medlemmer i VL. Selvom der er mange lighedstegn, så er der ikke to af møderne, som er ens. Det er et af de stærkeste kendetegn ved VL-Grupperne. Jesper Knudsen fra VL30 i Vejle fortæller i dette interview om erfaringerne med at mødes på tværs af grupper. Det skete den 30. september 2015 på Kolding Gymnasium.

 

Hvorfor vælger grupperne at gå sammen i et stort fælles arrangement?

 

I Koldingområdet/Trekantområdet var der for år tilbage en tradition for et årligt fællesmøde for alle VL-Grupperne. Den tradition ophørte desværre, efter at vi havde haft et glimrende arrangement med den tidligere nationalbankdirektør Nils Bernstein. Nogle af de lokale formænd fandt i år ud af, at traditionen burde genoplives. Der blev derfor indkaldt til et fælles formandsmøde i foråret, hvor de ni grupper skulle undersøge, om der var interesse for det i grupperne, og hvad indholdet skulle være. Der var positiv tilslutning hos alle. Derfor var det bare om at komme i gang. Der var også enighed om, at arrangementet skulle være noget, som alle kendte til, og krakket i Danmarks næststørste virksomhed, OW Bunker, var noget, som kunne fange interessen hos de fleste.

 

Hvorfor blev det netop OW Bunker, der var temaet?

 

På daværende tidspunkt besluttede vi at tage kontakt med erhvervsanalytiker Thomas Svaneborg fra Danmarks Radio, der havde arbejdet meget med OW-Bunkersagen. Det nævnte jeg på fællesmødet, og en af de andre deltagere, Keld Rørmose, der arbejder i Bunker Holding A/S koncernen, bød ind med, at han formentlig kunne få tidligere koncerndirektør Keld R. Demant til at komme med et indlæg ved siden af journalistens. Med andre ord tog det ene ord det andet, og mødet blev en realitet. Mødet blev afviklet den 30. september 2015, og de enkelte gruppeformænd har kun modtaget positive reaktioner.

 

Hvordan var indholdet af mødet?

 

Mødet var meget spændende, og vi fik indblik i en lukket verden. Thomas Svaneborg løftede sløret for, hvorledes man arbejder med en nyhed, der udvikler sig med stor hastighed samtidig med, at den fik voldsomme økonomiske konsekvenser for mange mennesker. Koncerndirektør Keld Demant kunne give et indblik i hverdagen hos bunkeringbranchen både før, under de første krisedage og efterfølgende. Det var en fascinerende oplevelse at høre, hvordan Danmarks næststørste virksomhed ramte jorden med et brag;  men også skræmmende.

 

Hvad var udfordringerne med at stable arrangementet på benene? Og hvad var nemmest?

 

Det var faktisk ikke så svært. En af gruppeformændene, Momme Mailund, der er rektor på Kolding Gymnasium, lagde auditorium til og sørgede mod betaling for catering. Tove Gæmelke, der er direktør i Business Kolding, havde et velfungerende tilmeldingssystem. Et af mine styregruppemedlemmer, Christian Friis Hansen, der er redaktør på Jyske Vestkysten, fungerede som moderator på mødet. Så alt i alt var planlægningen og besværet med at stable arrangementet på benene nærmest ikke eksisterende. Udgifterne, der ikke blev særlig store, fordeles mellem de ni arrangerende VL-Grupper i og omkring Trekantområdet og Lillebælt. På et netop overstået evalueringsmøde har vi besluttet at gennemføre et nyt arrangement næste efterår

 

Hvad er din egen VL-karriere?

 

Min egen VL-karriere startede for mange år siden, hvor min daværende chef havde en kontakt, der opfordrede mig til at blive medlem af VL30, der traditionelt dækker Haderslev- og Koldingområdet. I VL30 har vi ofte en ekstern indlægsholder med efterfølgende debat. Ellers lader vi som hovedregel nye medlemmer komme til, og vi beder mødearrangørerne om at komme med tre aktuelle problemstillinger, som vi efter en kort præsentation af virksomheden kan drøfte. Disse drøftelser er altid inspirerende og giver noget med hjem. Lige nu har vi en velfungerende gruppe med en god mødeprocent og dialog – også mellem møderne.

Skriv til Jesper Knudsen