Interview med Jan Peutzfeldt – nyt bestyrelsesmedlem i VL

Af; Henrik Ørholst

Jan Peutzfeldt er nyt medlem af VL’s bestyrelse. Til dagligt sidder han i Schweiz hos medicinalvirksomheden Ferring.  I VL repræsenterer han de udenlandske grupper og afløser Søren Lønkvist, der udtræder ifølge vedtægterne’s 6-års regel.

 

Jan Peutzfeldt er en af medstifterne af VL 81. Udgangspunktet var, at han savnede dialogen med danske ledere. Der var ikke langt fra tanke til handling, hvorefter Schweiz kom på VL-landkortet. “Det er især, når vi er sounding board for en virksomhed, der har en aktuel problemstilling, som bliver belyst på møderne, at VL gør en forskel for alvor”, siger Jan Peutzfeldt og fortsætter “Men også andre ting kan komme på agendaen på vores møder. Sidste vinter blev den schweiziske valuta styrket med 25 procent på et døgn. Det gav anledning til stor usikkerhed og var også et emne, som vi diskuterede intenst”.

 

Hvorfor er VL interessant for danske chefer i udlandet?

 

Når man er dansker i udlandet, så kommer man op mod muren på et tidspunkt med dansk ledelse. Derfor er det en god ide at stoppe op, inden man rammer muren, og spørge sig selv om, hvad for en ledelsesform der er den bedste. Det er ikke sikkert, at den danske ledelsesstil passer til Polen, Serbien, Schweiz eller hvor, man er sat i spidsen for en virksomhed. Derfor er det en god ide at drøfte den situation med andre – og erfarne –  danske ledere, der står i den samme situation.

 

Da jeg flyttede til Schweiz for otte år siden, forlod jeg en stribe bestyrelsesposter og mit danske netværk. Derfor fandt jeg sammen med en håndfuld andre danskere her og stiftede en schweizisk VL-gruppe.

 

Det er mit ønske at skabe et stærkere bindeled mellem de danske og de udenlandske grupper.

 

Hvordan kan de udenlandske VL-medlemmer få styrket deres tilknytning til resten af VL?

 

VL-grupperne er et værdifuldt redskab til at fastholde kontakten med andre danskere. For de danske grupper kan de udenlandske  forhåbentlig bidrage til et bredere udsyn. På den anden side har de udenlandske grupper behov for mere indsigt fra Danmark om, hvordan man bedst driver en lokal VL-gruppe samt hvad der sker lige nu.

 

I modsætning til de danske VL-grupper er mange af medlemmerne i bl.a. Schweiz kun udstationeret i en periode, hvorefter de rejser videre til et nyt land. Det kan give udfordringer med at bevare kontinuiteten. Det kræver en anden form for indsats end i Danmark. Der er således brug for mere videnoverførsel fra Danmark for at kompensere for den manglende kontinuitet. Til gengæld kan vi give et perspektiv på, hvad der er styrken og svaghederne i dansk ledelse i en global sammenhæng.

 

Når din bestyrelsesperiode er udløbet, hvad vil du så gerne se tilbage på?

 

Medlemmerne af de udenlandske grupper skal have et klart svar på, hvorfor de er medlem af en VL-gruppe og ikke et andet netværk. Samtidig skal grupperne i Danmark også have en klar fornemmelse af, hvorfor vi har grupper i udlandet. Med andre ord så skal vi skabe en større nytte og udbytte af VL for det enkelte medlem. Danskere i udlandet og danskere i Danmark skal altså bindes tættere sammen.

 

Hvordan vil de udenlandske grupper mærke denne fornyelse?

 

Der skal være et større bidrag fra Danmark, bl.a. ved at skabe søstergrupper i Danmark og udlandet, hvor man har en løbende kontakt med hinanden. Vi vil også gerne starte formandsmøder for de udenlandske grupper. Det behøver ikke være fysiske møder. Det kan klares via Skype eller telefonen. Streamingen af generalforsamlingen var et rigtigt skridt på vejen. Der sker meget i VL, og derfor skal vi være dygtigere til at inddrage de udenlandske grupper i alle aktiviteterne. Og der skal faktisk ikke ret meget til, før vi har nået det mål.

 

Hvad vil du gøre for at starte nye grupper i udlandet?

 

Der er flere initiativer i gang for at udbygge VL i udlandet. Her vil jeg være med til at gøre en indsats for at briefe dem om etableringen af gruppen, således at de kommer bedre i gang nu end tidligere. Hele onboardingprocessen skal både omfatte gruppernes medlemmer og de nye formænd. Her er det min egen oplevelse, at man står alene med projektet om at starte en ny gruppe. Vi bør besøge dem i opstartsfasen eller – som jeg nævnte før – sikre, at de nye udenlandske grupper får en søstergruppe i Danmark, som kan gøre processen nemmere.

 

Hvad for et udbytte kan de danske VL-medlemmer få af de udenlandske grupper?

 

Der er masser af erfaring i de udenlandske grupper. Her kan det kommende nye intranet være en kilde til systematisering af information, som også kan hjælpe danske medlemmer, der har brug for det. Medlemmerne i Shanghai kan eksempelvis gå ind på intranettet og angive, hvilke områder, de har særlig viden indenfor, og som de kan hjælpe andre VL-medlemmer med. Det vil styrke de udenlandske medlemmers tilknytning til VL. Dermed bliver medlemmerne del af et stort netværk og ikke kun en enkelt VL-gruppe. Den videndeling på tværs skaber værdi for det enkelte medlem af VL både i Danmark og i udlandet.