Af; Henrik Ørholst

Søren Brogaard Jensen var vært for VL 84’s eget VL Døgn. Sammen med Karl Peter Vilandt, der er formand for, gruppen var alle sejl sat til, og i løbet af 24 timer, fik de 25 deltagere endevendt Schneider Electric. Globalt ønsker Schneider at gå fra at være en traditionel virksomhed, der leverer produkter og ydelser til styring og optimering af energi fra kraftværker til forbrugernes stikkontakter, til noget mere værdibaseret, ved en bedre udnyttelse af teknologiens nye muligheder. I fremtiden vil Schneider levere fornyet forretningsmæssig værdi til deres kunder via anvendelse af de muligheder, som forbindelse af deres produkter til internettet giver – også kaldet “Internet of Things” (IoT).

“Det var som at få 500 timers terapi. Jeg følte, at jeg på et øjeblik fik for en halv mio. kr. konsulenttimer fra en masse kloge mennesker” sagde Søren Brogaard Jensen i Børsen den 6. oktober 2015 i en større artikel om arrangementet, der foregik i Kolding.

Hvad var ideen bag VL 84-døgnet?

Først og fremmest at vi få noget sammenhængende tid sammen og samtidig blive klogere inden for et fastlagt relevant tema. Vores gruppe er stiftet med udgangspunktet i at samle ledere med stor international erfaring, og vi bruger denne erfaring til at behandle relevante og nærværende emner. VL døgnet giver os mulighed for at vælge emner, som vi for alvor kan gå I dybden med. På de almindelige møder i gruppen kommer vi ikke så meget i bund med et emne, som vi kan gøre på vores eget VL døgn.

Hvorfor var det Schneider, som var casevirksomheden?

Det er en stor global teknologitung virksomhed, som er midt i en forandringsproces. En central del af den proces drives af Søren Brogaard Jensen, som var arrangementets vært. Han havde besluttet sig at sætte en agenda, hvor det er “Internet of Things”, der er det bærende element i forandringsprocessen. Virksomheden er global og stor, og forandring er svært i en virksomhed, hvor kulturen er præget af en meget teknisk tilgang.

Udgangspunktet for VL 84 døgnet var krydsfeltet mellem muligheder og trusler med IoT og at sikre, at forandringsprocessen tager udgangspunkt i det mandat, som Søren Brogaard Jensen har fået. Med andre ord var VL-gruppen fødselshjælper til at få Schneiders beslutninger ført ud i livet.  En af hovedkonklusionerne på døgnet var, at de skulle væsentligt tættere på kunderne for at realisere ambitionerne med IoT. Udgangspunktet for vores arbejde sammen på VL Døgnet, var den allerede ígangsatte plan, som Søren Brogaard ønskede at få checket med gruppens deltagende medlemmer.

Vil alle medlemmerne have en fælles interesse i Schneider?

Mange af medlemmerne i gruppen arbejder i virksomheder, som har mange lighedspunkter med Schneider. Derfor er det en stærk case-virksomhed, hvor der er mange relevante udfordringer. Noget som mange af medlemmerne i VL 84 kæmper med til dagligt.

Som fortalt er vores gruppes fokus det internationale ledelsesperspektiv. Derfor er det vigtigt at holde et globalt udsyn på de emner, vi arbejder med, altså noget, der rækker længere end bare inden for landets grænser. Med andre ord skal det være nærværende for gruppen og i tråd med vores formål. Det rammer således meget fint som emne for vores “eget VL Døgn”.

Hvad er styrkerne ved VL 84’s arrangement?

Det er en slags “klassens time”, hvor vi alle har lejlighed til at byde ind med vores synspunkter. I modsætning til det store årlige VL Døgn, der er mere netværksorienteret, og hvor man tænder det lange lys, er vores tæt på de enkelte medlemmer af gruppen. Det giver en dynamik og et samvær, som styrker vores gruppe. Jeg tror gruppernes egne arrangementer er med til at styrke interessen for VL og dermed også deltagelse i de tværgående gruppearrangementer.

Hvad var udfordringerne?

Søren og jeg havde store ambitioner for arrangementet. Det er tredje gang, VL84 holder vores eget VL Døgn. De to første gange foregik det hos Grundfos i Bjerringbro, også med globale temaer som udgangspunkt. Det kræver ikke voldsomt meget baggrundsarbejde at få det hele til at falde på plads. Vi har vel brugt tyve timer hver i løbet af en tre-måneders periode. Det er ikke så kompliceret, nu da vi har prøvet det nogle gange før.

Vil du anbefale andre grupper at holde tilsvarende arrangementer?

Ubetinget. Det vigtigste er at finde en virksomhed, der vil være vært, så tager det ikke lang tid at komme i mål, når konceptet er på plads – og det havde vi allerede. Hertil kommer der alt den praktiske administration med til- og frameldinger. Vi havde den fordel, at Schneider stillede “projektassistance” til rådighed for at arrangere det praktiske, og at de havde et igangværende projekt, som var grundstammen i hele vores møde. Vi indgik derudover en aftale med en professionel moderator, der stod for afviklingen. De penge er godt givet ud.

Læs også Børsens artikel om arrangementet fra den 6. oktober 2015 på http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/122984/artikel.html

(Det kræver Børsen abonnement/login-in for at få adgang til hele artiklen)