Interview med Christian Kühl, formand for VL82, Singapore

Af: Henrik Ørholst

En fusion er på dagsordenen hos de to VL-grupper i Singapore. VL 82 og Vl 116 bliver slået sammen. Dermed er der givet signal til en stærk og slagkraftig enhed i den asiatiske metropol. Med knap tyve udenlandske grupper er de udenlandske VL-grupper blevet en vigtig og integreret del af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse.

Christian Kühl er formand for den nye gruppe i Singapore, og VL-karrieren blevet startet i Shanghai (VL 71), som var den første udenlandske VL-gruppe. “På det tidspunkt var jeg udstationeret for Nilfisk Advance og havde ansvaret for deres aktiviteter i Kina. Det var mit bestyrelsesarbejde i Det Danske Handelskammer, som gav en bred berøringsflade i området og kontakt til medlemmer af VL. Den daværende formand for VL 71, Christian Overgaard, opfordrede mig til at blive medlem. Det var tilbage i 2005. Da jeg kom til Singapore tog jeg kontakt med gruppen, og jeg blev medlem.”

Hvorfor vælger I at slå grupperne sammen i Singapore?

“VL 116 har i en periode ikke fungeret optimalt og har ikke været særlig aktiv. Der har været flere forsøg på at genoplive gruppen, men desværre uden held. Derfor var det en naturlig del af den proces, at vi begyndte at tale sammen, og det blev besluttet, at VL 82 bliver den fortsættende gruppe. Singapore er regionalt hovedkvarter for en stribe danske virksomheder, og derfor har mange af medlemmerne mange rejser til udlandet, som gør det svært at deltage i alle møderne. Også derfor er det nødvendigt med et relativt stort antal medlemmer. Det er uheldigt, hvis vi bruger energi på at holde et medlemsmøde, hvor der kun dukker 5-6 medlemmer op. Der skal være mindst 15-20 deltagere i hvert VL-møde. Erfaringsmæssige skal der være det dobbelte antal medlemmer i forhold til, hvad vi forventer af deltagere på et møde.”

Hvordan tackler I problemstillingen med mødeprocenter i en gruppe med så mange rejsende medlemmer?

“Vi har netop udarbejdet et nyt charter for, hvordan den nye gruppe skal fungere, og vi har gennemført en medlemsundersøgelse for at få en klar indikation af hvad, der skal til for at få en effektiv VL-gruppe. Vi har med udgangspunkt i undersøgelsen vedtaget nogle nye leveregler for dette vitale område. I praksis sker der det, at et medlem, der ikke har deltaget i de tre seneste møder, får en telefonopringning fra formanden. Hvis medlemmet så heller ikke møder op til det fjerde møde, er konsekvensen, at medlemmet anses som udmeldt. Det er inspiration fra min gamle gruppe i Shanghai, som var den første udenlandske VL-gruppe. Men for at det ikke bliver alt for stramt, forsøger vi at tage hensyn til medlemmernes mange rejseaktiviteter.”

Hvorfor foregår møderne i VL 82?

“Vores udgangspunkt er, at der skal holdes 10-11 møder om året. Møderne gik på tur mellem medlemmerne, således at alle var vært på mødet. Samtidig havde vi en liste med forskellige forslag. Men det har ofte blot været en præsentation af værtens virksomhed med de aktuelle udfordringer, man slås med i dagligdagen.”

“Med vores nye charter sker der en vis modernisering af, hvordan vores møder afvikles. Fremover bliver det mere gruppeorienteret. I praksis betyder det, at vi nu holder færre møder, og der til hvert møde er nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre et højkvalitetsmøde. Samtidig forventer vi langt større forberedelse for hvert enkelt medlem. De får hjemmeopgaver fra gang til gang.”

“Der skal kun være otte møder om året. Til gengæld bliver møderne længere, og der er en større faglig dybde. De næste tre møder skal fokusere på ledelse, og det er i tråd med 50 års jubilæumsarrangementet. Det er især spændende at beskæftige sig med, hvad dansk ledelse er for noget i udlandet, hvor virksomhedskulturen er en anden.”

Har der været knaster i fusionsforhandlingerne?

“Vi har haft diskussionen, om der har været interessekonflikter. Det er en klassisk udfordring for sammensætning af en VL-gruppe. Man skal undgå, at der er medlemmer, som arbejder i den samme branche. Det vil forstyrre tilliden og den åbne dialog, som er kernen i VL.”

“Der blev nedsat en komite, der havde en drøftelse med hver af de elleve medlemmer, der var tilbage i den gruppe, som nu er lagt sammen med VL 82. På mødet præsenterede vi chartret, og hvad vi forventede af den nye gruppe.”