Interview med Bestyrelsesmedlem Frederik Preisler, Partner, Creative Director Mensch

Af: Henrik Ørholst

 
I 50-året har bestyrelsen haft en strategisk diskussion om Dansk Selskab for Virksomhedsledelses strategi, kommunikation og formål. I den forbindelse er det besluttet, at fokus skal tilbage på selskabets oprindelige formål. Bestyrelsesmedlem Frederik Preisler fortæller i dette interview om baggrunden for de valg, der er foretaget, og som blev præsenteret på Selskabets generalforsamling den 29. september 2015.

Frederik Preisler, Partner, Creative Director, Mensch, VL Bestyrelsesmedlem og medlem af VL2

Hvorfor ny identitet?

”I 50-året har bestyrelsen haft en strategisk diskussion om Dansk Selskab for Virksomhedsledelses strategi, kommunikation og formål. I den forbindelse er det besluttet at fokus skal tilbage på selskabets oprindelige formål. Det faciliterer den nuværende identitet langt fra, så vi har besluttet at benytte lejligheden til at gentænke selskabets visuelle identitet og kommunikation ud fra formålet.”

Hvad er baggrunden for netop de valgte farver/logo/etc?

ny-identitet-formaalsparagraf”Betegnelsen VL-grupperne er egentlig ikke et navn. Navnet er “Dansk Selskab for Virksomhedsledelse”. Det er lidt langt i daglig tale, men ikke desto mindre vigtigt at understrege fordi en af forskellene på VL-systemet og alle mulige andre alternativer er, at VL-systemet ikke er kommercielt. Det er et selskab – i ordets oprindelige betydning. Et selskab man kan blive optaget i – og optaget af. Bogstaverne V og L er grafisk svære at gøre smukke, idet de udelukkende består af skarpe vinkler og kanter. Henrik Tvilling og Anders Wik fra virksomheden Sincere har dog formået af finde en form, der bløder kanterne op, men samtidig bevarer en robust bonitet. På en gang moderne og klassisk ligesom industriel arkitektur. Farverne er bevidst dæmpede smukke farver for at undgå de skingre signaler i business-blå og alarm-rød, der kendetegner mange lignende logoer.”

Hvordan vil det påvirke kommunikationen i VL?

”Det er bestyrelsens ambition, at dette skal være langt mere end en ny visuel identitet. Det vil påvirke kommunikationen hele vejen rundt, der skal være enklere, mere stringent og fokuseret. Det er populært sagt en re-branding af selskabet – men paradoksalt nok med udgangspunkt i noget, der blev formuleret for 50 år siden.”