Anne-Marie Skov (VL42) har siden 1. januar 2015 stået i spidsen for Tuborg Fondet, som er en selvstændig del af Carlsbergfondet. Anne-Marie Skov er optaget af at gøre en forskel for samfundet og ikke bare arbejde snævert for en virksomhed. Der står i Tuborgfondets fundats, at fondet skal “virke for samfundsgavnlige formål og særligt være til støtte for dansk erhvervsliv” – et ret bredt formål, som gennem tiden har givet sig udslag i vidt forskellige prioriteringer med støtte til alt fra flagstænger til forskning i danske eksport. Det ønsker hun at ændre på med et ambitiøst mål om at sætte Tuborgfondet i Frivillighedens tjeneste.

CEO Anne-Marie Skov, Tuborgfondet

 

Hvorfor skiftede du fra Carlsberg til Tuborgfondet?

“Det var en beslutning, som var undervejs et stykke tid, og det har bestemt heller ikke været nemt at sige farvel til et af kommunikationsbranchens – probably – mest spændende jobs.”

“Min beslutning om at stoppe som SVP for Corporate Affairs i Carlsberg blev drøftet grundigt med Carlsbergs ledelse og ikke mindst bestyrelsesformanden i Carlsberg Flemming Besenbacher, som jo også er bestyrelsesformand i Carlsbergfondet. Det endte med, at jeg blev tilbudt jobbet som fondsdirektør med et klart mandat til at modernisere både Tuborgfondet og også Carlsbergs Mindelegat.”

Nu skal du så lede Tuborgfondet og Carlsbergs Mindelegat. Hvad er din vision for din nye karriere?

“Tuborgfondet og Mindelegatet trænger til modernisering. Så min første opgave bliver at udvikle en ny strategi. Jeg er meget optaget af fondes rolle og de spændende ideer og initiativer, der findes i samspillet mellem virksomhed og civilsamfund.”

“For de almennyttige fonde er det en udvikling fra udelukkende at donere penge til ansøgere – til at være en aktiv partner. Det ville være fantastisk, hvis Tuborgfondet sammen med andre kunne få disse nye tanker til at spille i praksis. En række fonde er allerede godt i gang, så der er masser af steder at hente inspiration.”

Hvad er din ambition (strategi, målsætning etc) for Tuborgfondet?

“Min ambition er, at Tuborgfondet kan spille en væsentlig rolle i udviklingen af Frivillighed – både i Danmark og internationalt – være et væksthus for projekter – hvor civilsamfund, det offentlige og erhvervslivet arbejder sammen om opgaver, hvor frivilligheden er essentiel.”

“Vores donationer vil være fokuseret på frivillige initiativer. Det skal stadig være muligt at indsende ansøgninger om støtte, men vi vil samtidig indgå i partnerskaber om større projekter, herunder også bidrage til forskning inden for frivillighedsområdet, som bliver vigtigere og vigtigere i takt med, at det offentlige er nødt til at prioritere ressourcerne. Det gælder i øvrigt også inden for den traditionelle støtte til festivaler, musik, idrætsforeninger og andre kulturelle initiativer, som i stor stil gennemføres af frivillige.”

Hvordan adskiller din nuværende ledelsesopgave fra den tidligere (i Carlsberg og dine øvrige jobs)?

“Langt mindre presset og med bedre tid til at tænke langsigtet. I en international børsnoteret virksomhed med nøglemarkeder som Rusland og Kina er det næsten umuligt at planlægge sin dag – der dukker så godt som altid et eller andet uventet issue op – internt eller eksternt – som virksomheden skal forholde sig til nu og her.”

“Også i forhold til personaleledelse er min opgave blevet simplere. I mit tidligere job stod jeg i spidsen for en international enhed med medarbejdere fra mange kulturer og med vidt forskellige kompetencer. I dag har jeg håndplukket et lille sekretariat, som skal hjælpe mig med at føre fondets visioner ud i livet.”

“Men der er også en række ligheder. Som ansvarlig for virksomhedens kommunikation og CSR er begreber som transparens, legitimitet og stakeholderrelationer en integreret del af arbejdet med virksomhedens omdømme og license to operate.”

Hvad er dine ledelsesprincipper eller tommelfingerregler du bruger i din dagligdag?

“Jeg tilbragte 18 år i Novo-Gruppen og har derfor fået værdibaseret ledelse ind med modermælken. Når man leder et team – uanset størrelse – er det utrolig vigtigt, at der er et klart formål med det, man laver, at ens medarbejdere kan se mening og retning i det job, de udfører. Derfor har jeg også altid stræbt efter, at ledelse og kommunikation er som siamesiske tvillinger. Medarbejdere i dag kan selv og vil selv – de skal ikke styres med tonsvis af regler, procedurer og kpi’ere, men kende retningen og have et klart mandat til at udføre det job, som de ofte har langt bedre kompetencer til at udføre end deres chef. Så uanset om jeg leder et stort eller et lille team, har jeg altid forsøgt at sætte retningen, være en god mentor, undgå mikro-management og kun slå i bordet, når det er helt nødvendigt.”
“Og så synes jeg generelt at ledere taler for meget og lytter for lidt!”