Det er næsten ti år siden, der var fængsel i Horsens. Men stemningen er stadig ubehagelig og autentisk inden for murene, som har pigtråd på toppen, og som har huset flere hundrede kriminelle.

VL Døgnet den 26. Maj 2016 holdes i ”Fængslets” utraditionelle rammer, og det er Horsens-grupperne VL63 og VL121, som står i spidsen for planlægningen af det flotte program.
“Gå i Fængsel” – interview med CEO Claus Pettersson, “Fængslet” i Horsens
Lederen af “Fængslet”, Claus Pettersson byder VL Nyt veloplagt velkommen og fortæller levende om stedets historie og baggrund for tilblivelsen af en anderledes erhvervs- og turistattraktion i Østjylland.

Claus Pettersson har været leder af ”Fængslet” i tre år. Med en utraditionel baggrund som cand. oecon. fra Aarhus Universitet og stand up-scenen kan han trække på det bedste af flere verdener, og derfor befinder han sig som en fisk i vandet i krydsfeltet mellem kultur, historie og økonomi.

Hvorfor kom Horsens Statsfængsel til at være i Horsens og ikke et helt andet sted?

“I midten af 1800-tallet flyttede garnisonen fra Horsens. Ligesom i dag var militærets tilstedeværelse ensbetydende med arbejdspladser. Derfor ønskede Horsens at fastholde arbejdspladserne. Et ønske som blev opfyldt.”

“Et par år før arbejdet blev påbegyndt i 1847 vedtog regeringen, at der skulle opføres et nyt og moderne statsfængsel som kompensation for de arbejdspladser, der forsvandt.”

“I 2006 kunne vi se en gentagelse af det mønster. Horsens Statsfængsel skulle lukke på grund af bygningens beskaffenhed, men Horsens Kommune ønskede at bevare arbejdspladserne. Statsfængslet Østjylland blev etableret uden for byen og med etableringen af kulturinstitutionen i de forladte fængselsbygninger, opnåede man således at fastholde og etablere nye arbejdspladser.”

“I 2006 var der 240 ansatte til 175 indsatte. Da Horsens Statsfængsel åbnede i 1853 var der 500 indsatte og 29 ansatte. Umiddelbart er det ikke mange ansatte, men der har været mange underleverandører, og derfor var effekten meget større. Der var mange butikker og håndværkere, som hentede omsætning fra “Slottet”, som Horsens Statsfængsel også blev kaldt.”

Hvad er den bedste historie fra “Fængslet”?

“Historierne er det bærende element i alt, hvad vi gør her på stedet. Vi er en del af en stor fortælling om Horsens, som har transformeret sig fra at være noget negativt til at være noget positivt.”

“De fleste fængselshistorier tager næsten altid udgangspunkt i en fangeflugt. Pengeskabstyven Carl August Lorentzen’s flugt er den mest kendte. Han flygtede i 1949 ved at grave en 18 meter lang tunnel, som endte i Fængselsinspektørens kartoffelkælder. Han var Fængsels ukronede Konge og havde en meget høj stjerne hos både de indsatte og ansatte. Der er flere, som mener, at Egon Olsen fra Olsen-Banden er bygget over ham. Der er ingen tvivl om, at Henning Bahs og Erik Balling fra Nordisk Film er opvokset med fortællingen af 1950’erne om den berømte indbrudstyv, og derfor har hentet inspiration her.”

“Den lange tunnel eksisterer ikke længere. Den blev fjernet kort tid efter flugtforsøget, men vi vil genskabe den for, at gæsterne kan opleve den samme stemning.”

“I 1958 dør Carl August Lorentzen i fængslet, og han er den sidste, som bliver begravet fra Fængselskirken. Efter Gudstjenesten bliver kisten båret ud til Hovedporten. Den står åben, og der står alle de indsatte og tager afsked. En af dem træder frem og siger: “Lorentzen; fra nu af skal du klare dig selv!”. Alle havde den dag chancen for at stikke af. Men ingen gjorde det og portene blev lukket uden fangeflugt.”

Hvad var de første ideer efter lukningen af Horsens Statsfængsel?

“Der var mange, som ønskede at rive stedet ned. Der var i begyndelsen af 90’erne et ønske om at byens image skulle væk fra at være “Byen med fængslet” til at være “Byen med koncerterne”. I 2006 havde vi netop overstået to af de største udendørs-koncerter nogensinde med Madonna og Rolling Stones. Der var 85.000 gæster til begge arrangementer. Næsten samtidig havde vi en Middelalderfestival med 100.000 gæster. Alle tre succesfulde arrangementer blev afviklet på ti dage. Horsens succes havde givet andre byer lyst til at gøre det samme, så både Herning og Aarhus var gået i gang med at holde store koncerter. Derfor var det vigtigt for os at finde noget, som de andre byer ikke har. Vi havde ”Fængslet”. Det var en lang og tung proces, og vi havde kontakt med flere udenlandske forlystelsesparker, der skulle skabe “World of Crime”, men det endte med, at det blev os selv, der stod for det.”

Hvorfor er det godt, at VL Døgnet 2016 holdes i Horsens?

“Først og fremmest fordi, vi ikke er bange for at tage store udfordringer op. At holde det på et traditionelt konferencested er udmærket, men ”Fængslet” giver den ekstra-dimension, som gør det til en speciel oplevelse. Det bliver en oplevelse, som man ikke kan få andre steder. Vi håber også, at nogle af de ting, som vi gør her kommer til at leve videre på senere VL Døgn. Og det skal gerne være sådan, at deltagerne kan tænke tilbage på 2016; som året, hvor VL Døgnet foregik i “Fængslet”.