Interview med Forfatter & Iværksætter Lars Tvede, som er en af indlægsholderne på konferencen Netop Nu!, den 29. september 2015.

Af: Henrik Ørholst
Lars Tvede er en mand med skarpe synspunkter, og han en myreflittig forfatter. Han har skrevet adskillige bøger, der alle har sat sit præg på debatten. Hovedværket (indtil videre) er “Det Kreative Samfund”. Det er en bog, der går tæt på civilisationernes udvikling gennem historien. Han forklarer hvorfor, det er Vesten, der har været epicentret for økonomisk succes. Nøgleordet for succes er kreativitet, og 95% af hele Verdens kreativitet står den Vestlige verden for. Lige nu er vi udfordret. Men der er en vej frem, mener den succesfulde dansker, der er bosat i Schweiz.

Hvorfor kommer der skift i den økonomiske udvikling?

“Det drejer sig næsten ene og alene om samfundets evne til at stimulere kreativitet. Erfaringsmæssigt sker det i områder, som geografisk har let adgang til samhandel, og som tillader eller tilskynder til dette. Men det er også historisk set fuldstændig centralt, at samfundet er decentralt. Den mest bemærkelsesværdige observation, jeg gjorde, da jeg brugte to år på at skrive min bog ‘Det Kreative Samfund’, var en forbløffende korrelation over de sidste 2500 år imellem decentrale samfundsformer og innovation. Centralisering dræber kreativitet.”

Hvad er din største bekymring lige nu? (for Danmark – for Verden?)

“Hvis Vesten falder, ender alt i ragnarok, og så kan vi godt vinke farvel til fred og frihed. Vesten står for 95% af den globale innovation og er den afgørende bastion for principperne om individuel frihed. Men Vesten er ved at sande til og har mange interne fjender, der ikke støtter ideen om vækst, teknologisk udvikling eller personlig frihed.”

Verdens økonomiske tyngdepunkt bevæger sig mod Øst – er det en tendens, som er ufravigelig, eller er der noget, vi kan gøre for at fastholde Vestens stærke position?

“Der er flere mennesker i Øst end i Vest, og hvis de bliver lige så rige som os, skal vi glæde os både på deres vegne, men også på egne vegne, for deres rigdom vil give os muligheder. Vort problem er aldrig andres succes, men derimod andres fiasko, såsom i Mellemøsten og Afrika. Bortset fra det synes jeg, vore erfaringer fra Taiwan og Japan tyder på, at de kan komme op tæt på vort niveau, men ikke højere, da Vesten har en mere kreativ kultur. Hvis de skal højere, skal det skyldes et sammenbrud hos os.”

Er et sammenbrud en reel trussel?

“Ja, i dele af Vesten er det, for mange steder – er der store problemer. Det første er en tilsanding i form af overbeskatning, overregulering og centralisering. Dette har bragt vort vækstpotentiale alt for langt ned. Flere vestlige nationer er nu zombier, der kun kan vokse, så længe, de forøger deres gæld. Problemet er både, at skatter og overregulering er kvælende for erhvervslivet, men også at de offentlige sektorer ikke har nogen produktivitetsvækst. Høje skatter og afgifter betyder, at det ikke længere kan betale sig for folk at samarbejde. Skatterne er en hovedkilde til de sociale problemer, velfærdsstaterne kæmper for at løse. Reelt er de store velfærdsstater fanget i en ond cirkel. Jeg ser dette meget tydeligt, fordi jeg bor i Schweiz, hvor denne onde cirkel netop ikke findes.”

“Det andet store problem er de normskred, som velfærdsstaterne har skabt. Stadigt færre arbejder, og vi får nu en stor subkultur, hvor børn af arbejdsfri forældre vokser op uden de værdier, vore forældre havde. Danmark har nu ifølge World Values Surveys verdens laveste arbejdsvilje. Den protestantiske arbejdsmoral er forsvundet på to generationer.”

“Ydermere ser jeg den stadigt stigende centralisering som en langsigtet trussel. Desto længere beslutninger kommer fra konsekvenser, desto mindre ansvarlighed og innovation vil vi få. Hvis EU bliver Det Romerske Imperium v. 2.0, ender det helt galt.”

“Vi har også problemer med nulvækstprædikanter, som satser på stagnation og fortidsromantik, samtidig med at de afviser moderne højteknologi. Dette er et stort europæisk problem med åndeligt udspring i den tyske ’Blut und Boden’ bevægelse.”

“Til sidst vil jeg nævne den hidtidige masseindvandring fra lande, der er langt mindre udviklede og kreative end vore egne. Dette er ikke vejen til et sprudlende regnbuesamfund, som mange både på højre- og venstrefløjen tror. Derimod er det erfaringsmæssigt vejen til stigende vold og kriminalitet, faldende gensidig tillid mellem alle, overbelastning af velfærdssystemerne og tribalisme. Det ødelægger vores sociale kapital, og ultimativt kan det føre til forskellige grader af fascisme. Og det er totalt irreversibelt.”

Hvilket godt råd vil du give Statsminister Lars Løkke Rasmussen?

“I forbindelse med uddannelse og sundhed vil jeg lade pengene følge borgerne. Giv danskerne kuponer og så frit valg til at vælge mellem institutionerne, som dermed underlægges konkurrence og får mere frie tøjler, så de kan blive kreative og effektive. Fjern også topskatten, halvér selskabsskatten, hæv bundfradraget og sæt loft for sociale ydelser, så det helt klart kan betale sig at arbejde. Og udpeg en minister for deregulering.”

Mød Lars Tvede til Netop Nu! konferencen, som holdes i tilknytning til Generalforsamlingen tirsdag den 29. september 2015

Læs om konferencen