Interview med Tom Sørensen, VL112, Bangkok

Af: Henrik Ørholst

Bangkok-gruppen har sat sig i spidsen for at styrke samarbejdet på tværs af grupperne i Asien. Et initiativ, som ikke mindst VL bestyrelsen bakker op om.

Det fælles Asiatiske møde for de asiatiske grupper holdes den 1. december 2015 i Bangkok, og det understreges, at også medlemmer fra andre VL-Grupper er hjertelig velkomne.

Der er mere end tyve udenlandske VL-grupper, og der er planer om, at der skal være endnu flere. Det giver danske topchefer en møderamme, hvor de kan drøfte de udfordringer, der er ved at være dansker i udlandet. Samtidig er der altid et medlem, som kender de rigtige mennesker. Det kan være en god hjælp når man skal etablerer sig i et nyt land.

VL112 Bangkok er en af de meget aktive grupper i VL. Selvom de har deres helt egen stil, så er der alligevel mange lighedspunkter med en traditionel dansk VL-gruppe.

Tom Sørensen, medlem i Bangkok’s VL 112

 
Hvor mange år har gruppen i Thailand eksisteret?

“Vi etablerede VL112 i 2010. Vi er nu 22 medlemmer. Det er ikke nok til en kritisk masse. Vi skal helst op på det dobbelte, før vi har det rigtige antal medlemmer. Danmark og Thailand har traditionelt haft stærke relationer, og det går helt tilbage til ØK’s stifter H.N. Andersen. I slutningen af 1800-tallet bosatte han sig i landet, og det var bl.a. handel med træ, der var grundlaget for en lukrativ forretning. Derfor er der mange danskere her, men de fleste danskere her er ikke-erhvervsaktive. Og dem skal vi helst ikke have for mange af i VL 112. Jeg vil bl.a. derfor gerne opfordre medlemmerne “hjemme” i Danmark til at foreslå nye medlemmer til Thailand-gruppen.”

Hvordan – og under hvilke former holdes VL-Møderne?

“Vi mødes hver anden måned på Grand Millennium Sukumvit Hotel til middag. Typisk har vi en gæstetaler, som holder et indlæg på en time inden middagen serveres. Hotellets General Manager var med til at starte VL gruppen; han er dog nu rejst videre til et andet land, men vi har valgt at holde ved hotellet som mødested. Efter middagen er der altid uformel snak, og det er vores erfaring, at den del af arrangementet er mindst lige så vigtig som den mere formelle del.”

Hvorfor et møde den 1. december? – og hvad er dagsordenen?

“Der er ikke nogen speciel årsag til, at det er 1. december. Årets mødedatoer fastsættes året før. Dagsordenen er den sædvanlige. Vi mødes kl. 18 på hotellet, gæstetaler med efterfølgende middag. Det vigtigste er at være sammen på tværs af grupperne. Og det er ikke kun grupperne i Asien, der er velkomne til det møde.”

Hvordan skal man styrke samarbejdet på tværs af grupperne i udlandet?

“Vi er i Bangkok ved at tage initiativ til at kontakte de andre fire VL grupper i Asien, således at vi kan holde hinanden orienteret om mødeaktiviteter i de respektive lande. Mange danskere i Asien arbejder regionalt og er ofte på rejse i andre lande. Der er mange rejsedage, og derfor kan det være svært at være med til alle møderne i din gruppe. Men så kan man deltage der, hvor man er på besøg. Det bør næsten være en pligt, at man deltager i et lokalt VL arrangement, såfremt man er der på dagen.”””

Hvad er din egen baggrund – og hvor mange år har du været med i VL?

“Den startede et helt andet sted end VL og går helt tilbage til tiden hvor DiEU afholdte deres VL træning. For mit vedkommende, tilbage i 1993. Som andre grupper under DiEU, stiftede vi et netværk VL-61, som stadig er aktiv i Danmark. Nu har jeg boet i Thailand i 20 år. Derfor er jeg ikke længere med i VL-61. Dog har jeg fortsat kontakt med et par stykker. Da jeg havde boet i Thailand nogle år var vi nogle stykker, der savnede et forum, hvor danske topledere kunne mødes og erfaringsudveksle under uformelle former. Derfor var der ikke langt fra ord til handling, og VL112 blev en realitet.”

Kontakt venligst VL Sekretariatet vedr. tilmelding til mødet den 1. december 2015 i Bangkok – eller skriv direkte til Tom Sørensen