Interview med EVP Lars-Erik Brenøe (VL2), A.P. Møller-Maersk

Af: Albert Rønning-Andersson & Henrik Ørholst (red)

Politikere, dagsordensættende kunstnere, politiske tænketanke, nationalbankdirektører og erhvervslivets absolutte top. Alle er de repræsenteret i VL2-gruppen, der hører til blandt de allermest prestigefulde, eksklusive og eftertragtede af de godt 120 VL-grupper.

Otte gange om året mødes de bag lukkede døre for i al fortrolighed at drøfte aktuelle erhvervs og samfundsrelaterede problemstillinger. Ingen tager referat, og intet slipper ud. Lader man informationer om det, der sker på møderne sive, kan man godt pakke sammen og forlade det gode selskab. Integritet og uhildet diskretion er alfa og omega. Sådan lyder det fra den 53-årige jurist og Executive Vice President i A.P. Møller-Mærsk, Lars-Erik Brenøe.

 

“Fortrolighed er en ufravigelig forpligtelse for samtlige af gruppens medlemmer. Anderledes kan det næppe være, når de emner, vi drøfter, har den karakter, de har. Begynder man først at referere, nedskrive eller på anden måde videregive det, der er sagt i fortrolighed, ryger hele idéen med VL-grupperne jo. Så underminerer man det ‘professionelle pusterum’, som har så stor værdi for medlemmerne. Så kunne de afholdes, hvor det skulle være og i fuld offentlighed,” siger Lars-Erik Brenøe, der så længe, han har været i VL2, ikke har oplevet læk af nogen art.

En eksklusiv forsamling

“Nye medlemmer skal besidde en vilje og lyst til aktivt at gå ind i gruppen. Engagement og indlevelse har stor betydning for en gruppes funktionalitet. Og så er det et ufravigeligt krav til alle vores medlemmer, at de er førende inden for deres respektive lederroller. Det være sig inden for kunstens verden, reklamebranchen, finansverdenen eller noget helt fjerde,” siger Lars-Erik Brenøe med henvisning til den anerkendte kunstner Olafur Eliasson, den kontroversielle reklamemand, Frederik Preisler og den indflydelsesrige nationalbankdirektør Per Callesen, der alle er at finde på VL2’s medlemsliste.

“Fælles for de tre, og for gruppens øvrige topledere, er, at de er førende inden for deres felt. Begrebet ‘førende’ kan være svært at definere. Hvornår er en maler f.eks. førende? Det er ikke en statisk definition, men i praksis er man ikke i tvivl,” siger Lars-Erik Brenøe, der mener, at VL2, lidt mere end andre VL-grupper, stræber efter mangfoldighed. Både i forhold til branchekendskab, personlighed, køn og alder.

“Vi har unge og ældre, en tredjedel er kvinder, og vi har repræsentanter fra et væld af ganske forskellige fagområder. Dér adskiller vi os nok fra de fleste andre VL-grupper. For vi tror på, at input og perspektiver fra flere forskellige sider og vinkler giver de mest optimale forudsætninger for sparring og professionel erfaringsudveksling,” siger han om VL2, der som én af de ældste af de 120 VL-grupper også bærer rundt på en tungere og mere traditionsbåren arv end de yngre grupper.

“Opfylder du de officielle kriterier for VL-medlemskab – dvs. er du medlem af en direktion, bestyrelse eller på anden vis en højt placeret leder – og er du desuden førende inden for dit område, vil dit kandidatur blive vurderet i arbejdsudvalget. Vi får en del uopfordrede af slagsen, ligesom vi selvfølgelig også rekrutterer internt fra egne kredse og kontakter. Der sker således en kontinuerlig udskiftning, og det er helt bevidst, for med en gennemsnitlig medlemsperiode på ca. 10-15 år, kræves en årlig tilgang på tre-fire personer for at holde gruppen intakt. Finder udvalget derfor en ansøger egnet, og hvis ingen af gruppens øvrige medlemmer benytter deres ret til at opponere, vil vedkommende blive tilbudt medlemskab,” siger han og understreger, hvor vigtigt det er med muligheden for at komme med indsigelser: “Retten til at opponere er vigtig, for hvis der opstår gruppe- og fraktionsdannelser, vil vi ikke kunne fungere optimalt. Det går ud over fortroligheden, hvis ikke alle kan sammen, og derfor tillægger vi det stor betydning, at samtlige medlemmer giver deres positive opbakning til eventuelle nye medlemmer,” siger han.

 

Fagligt bolværk

Møderne, som medlemmerne skiftes til at arrangere, finder typisk sted på de respektive medlemmers virksomheder. De afholdes efter en stramt struktureret tidsplan og indbefatter som regel oplæg fra medlemmerne selv eller fra udefrakommende inviterede gæsteforelæsere. Bagefter er der middag. De forudsætter som regel ingen forberedelse at gå til, men ifølge Lars-Erik Brenøe svigter udbyttet aldrig. “Jeg har enorm gavn af vores otte årlige møder og er hidtil gået opløftet og velorienteret fra dem alle. Det foregår typisk sådan, at vi mødes kl. 16.30 sharp, hyggesnakker, lytter til oplæg, spiser middag og siger farvel igen kl. 20. I det tidsrum får vi både netværket, lært nyt om aktuelle trends og catchet op på forhold af mere personlig karakter. Jeg får en masse ny viden og nye perspektiver fra andre brancher og forretningsområder, jeg ofte kan bruge hos Mærsk, og jeg har desuden dannet venskaber, der rækker ud over VL-regi,” siger Lars-Erik Brenøe og fortsætter: “Og så giver møderne mig mulighed for at samles med personer, jeg nærer tillid til og respekt for. Personer, hvis holdninger og meninger, jeg tillægger værdi.”

“VL-møderne er et ‘professionelt pusterum’, hvor jeg kan drøfte alt fra dagligdagens mange små- problemer til større strategiske udfordringer med mennesker, jeg er tryg ved, og som tager mine spørgsmål seriøst, hvad enten de måtte være ‘dumme’ eller ej. Jeg kan få feedback af en karakter, jeg svært kan få i mit daglige arbejde, hvor man som leder jo ikke altid kan diskutere alting med medarbejdere eller kollegaer. I sådanne situationer kan det være rart med et fortroligt og fagligt bolværk at læne sig op ad. Et bolværk, der både kan give modspil og be- eller afkræfte eventuelle tvivlsspørgsmål, jeg måtte have. Og desuden et bolværk, der giver mig mulighed for at afprøve egne tanker og ideer omkring alt fra forretningsudvikling til organisations- og personlig udvikling,” siger Lars-Erik Brenøe.

Artiklen er en forkortet udgave af Henley-magasinet.