VL’s Jubilæum blev markeret flot med næsten 800 deltagere i DR’s Koncerthus den 6. maj. Nu er der valgt dato for VL Døgnet 2016. Sæt derfor kryds i kalenderen ved torsdag den 26. maj 2016! Rammerne er utraditionelle – nemlig i det tidligere Horsens Statsfængsel. Der er endnu engang lagt op til en begivenhed for toppen af dansk erhvervsliv, hvor der netværkes og skabes grobund for nye ideer og synspunkter.

Det er VL Grupperne 63 og 121, som står for planlægningen, og vi forventer at offentliggøre program/åbne for tilmelding i efteråret 2015.

Der har allerede været omtale af det kommende arrangement i Horsens Folkeblad.