v/Margrethe Lyngs Mortensen (VL107)

Margrethe Lyngs Mortensen fortæller om 5 VL gruppers (49, 53, 109, 111 og 107) møde på DTU den 25. februar 2015:

14 frøer sidder på en træstamme – tre bestemmer sig for at hoppe i søen nedenfor.
Hvor mange frøer er der nu tilbage på træstammen?

Mange matematisk indstillede vil umiddelbart svare 11, men svaret er 14! fordi når det kommer til arbejdet med strategi, er der en verden til forskel på at bestemme sig for at gøre noget – og så faktisk at gøre det!

Vi er 5 VL grupper (49, 53, 109, 111 og 107), der mødtes på DTU den 25. februar for at lytte til Change Management eksperten Hamish Scott. Han arbejder internationalt med at lære de store virksomheder, herunder Airbus, faktisk at implementere strategi.

Han har en række tankevækkende pointer som f.eks. at intet forandres gennem e-mail, PowerPoint eller salgstaler, men gennem noget så konservativt som ægte samtale om de grundlæggende antagelser, vi hver især har om verden, og om hvad der får hjulene til at
køre rundt på arbejdspladsen.

Tak til DTU for et vellykket møde og sjovt også at have et VL-gruppemøde sammen med 4 andre.

Måske en ide, der var værd at afprøve for andre?”

Margrethe Lyngs Mortensen
VL107
Læs også interview med Margrethe Lyngs Mortensen