Af: Henrik Ørholst
ho@vl.dk
Lidt mere end 100 medlemmer deltog i det første medlemsmøde den 24. februar 2015, som foregik på CBS. Allerede to dage efter var der et tilsvarende arrangement. Denne gang på Aarhus Universitet
Lidt mere end 100 medlemmer deltog i det første medlemsmøde den 24. februar 2015, som foregik på CBS. Professor Peter Møllgaard fra CBS talte om de forskellige ejerformer, og hvordan de forskellige ejerformer kan bestemme en virksomheds konkurrenceevne. Og der var især synspunkter om de ejerledede virksomheder. 75 procent af danske virksomheder ledes af deres ejer. Den type virksomhed er præget af en stribe udfordringer i forbindelse med ejerskifte, hvor den næste generation skal tage over.  “Der er fire grunde til, at det er så problematisk; for det første tager det lang tid, for det andet har ejerne for travlt med at drive deres virksomhed, og for det tredje er det for besværligt. Det koster mange samtaler mellem grundlæggeren, børn og andre medlemmer, og for det fjerde er der urealistiske vurderinger af egne evner og værdien af virksomheden”, sagde Peter Møllgaard.

CEO Eivind Kolding, Novo A/S stod for dagens andet indlæg, hvor han fortalte om fondsejerskabet, som kendetegner mange af C20-virksomhederne i Danmark. Og det er en dansk specialitet, som går tilbage til midten af 1800-tallet. Carlsbergfondet er eksempelvis en af de ældste erhvervsdrivende fonde i Verden. Det blev en historisk rejse gennem historien om Novo Nordisk, om fusioner og om opsplitningen mellem Novo Nordisk og Novozymes. Selv om Novo A/S og Novo Nordisk Fonden er de største aktionærer, er de fleste bestyrelsesmedlemmer i Novo Nordisk uafhængige”, sagde en veloplagt Eivind Kolding.

Spørgelysten var stor, og det var erhvervsredaktør Linda Overgaard fra Berlingske Business, der stod for debatten.

Allerede to dage efter var der et tilsvarende arrangement. Denne gang i Aarhus, hvor BestyrelsesformandDitlev Engel og Professor Philipp Schröder talte om globalisering.  Knap 90 medlemmer deltog, og det blev en morgen, hvor der både var en saglig og hjertelig stemning gennem de to timer, som mødet varede.

Professor Philipp Schröder pegede på, at der var et stort potentiale for Danmark i at bringe eksporten til Tyskland op på niveau med, hvad den er i Norge og Sverige. De to skandinaviske naboer køber mere end fem gange så meget som tyskerne. “Problemet i Danmark er ikke de høje lønninger, men at produktiviteten ikke er fulgt med lønningerne”, sagde Philipp Schröder og pegede på det paradokse ved det store overskud, Danmark har på betalingsbalancen.

Ditlev Engel fortalte – uden slides og med kun håndskrevne noter som støtte – om det at være en global topchef med udgangspunkt i egen karriere, hvor han startede som elev i Hempel. En karriere, der tog fart og med to tunge CEO-poster i baggagen, har han rejst over hele verden og oplevet, hvor store kulturforskellene kan være, og hvor mange gange man kan træde ved siden af. Især rollen som topchef er krævende. “Dine medarbejdere ser noget andet, end du selv ser i spejlet om morgenen. De ser en koncernchef, og her gælder der andre spilleregler end for almindelige mennesker”.