Interview med Mogens Sørensen, VL37

Af: Henrik Ørholst (Aarhus)
ho@vl.dk

Mogens Sørensen (VL 37), områdedirektør for Nykredit er formand for en af grupperne i Sønderjylland. Det er en gruppe, hvor de klassiske VL-dyder bliver holdt i hævd med mødeprocenter og stort engagement. Men der er et ønske om, at der kommer flere aktive medlemmer i gruppen. Selvom der er en stor bredde, er der stadig plads til forbedringer.
Hvorfor blev du selv medlem af VL – og hvornår?

Jeg er et netværksmenneske, og det har altid været en del af mit professionelle liv. Det startede med et medlemsskab af Junior Chamber og en række andre netværk, som jeg har altid har fået noget ud af. Der var flere i min omgangskreds, som var VL medlemmer – det stod for mig som noget positivt, og aktiviteterne i grupperne tiltalte mig.  På et tidspunkt fik jeg en opfordring til at indtræde i VL37, og her sagde jeg JA. Det er ti år siden.

Hvad er VL’s styrke sammenlignet med andre netværk?

Først og fremmest det fokus, man har på praktisk ledelse. Alle ledere oplever et stadig stigende pres fra alle sider. Vi er i en tid, hvor kravene til forandring og omstilling er voksende. Næsten fra dag til dag. I den finansielle sektor har vi oplevet en stribe konjunkturudsving, som har haft gennemgribende betydning for både os og vores kunder. Rammebetingelserne, som virksomhederne er underlagt, bliver ændret løbende, og det har også en stor indflydelse på den enkelte leders hverdag. Efter finanskrisen er der eksempelvis kommet en omfattende offentlig regulering. Det gælder ikke mindst den finansielle sektor.

Også den enkelte virksomheds vækst og behov for effektivisering sætter krav til den enkelte leder. Her er det godt med et forum som VL, hvor vi som ledere har et frirum, hvor vi kan drøfte de udfordringer, som vi står overfor til dagligt og hente gode råd og sparring fra andre, der har været i en tilsvarende situation. Det er videndeling på højt niveau. Når det er selvoplevet, giver det en høj grad af troværdighed, og det gør det samtidig meget værdifuldt for den enkelte at være med til møderne. Med andre ord kan vi hjælpe hinanden til at komme videre i dagligdagen.

Alle medlemmerne sidder med hånden på kogepladen og befinder sig nogenlunde på samme niveau i deres organisation og i karrieren. Der er altid handling bag de smarte ord. Det er ikke noget med korte smarte formuleringer. Der er tyngde bag ordene og forståelse for, at der er mange parametre og interessenter, der skal tages hensyn til, når der skal tages strategiske beslutninger i en virksomhed.

Hvad vil du fremhæve ved din gruppe?

I vores gruppe er der medlemmer fra både den offentlige og den private sektor. Den interaktion, der ligger mellem de to sektorer, kan udvikle begge sider. Det kræver forståelse og indsigt. Der er forskellige ledelsesprincipper og KPI’er. Her udfordrer vi hinanden og lærer hinanden nye vinkler på vores dagligdag.
Medlemmerne i vores gruppe har alle et stort personligt netværk, og det betyder, at det er let at finde foredragsholdere på møderne. Også bredden i kompetencerne kan inspirere hinanden. Det er klassiske VL-dyder, som skaber dynamikken.

Er der steder hvor I kan gøre det bedre i VL-Gruppen?

Endnu mere deltagelse i møderne. Og ligesom alle de andre grupper drømmer jeg om at få en mødeprocent, der er højere end de sædvanlige 50 procent. Medlemmerne er travle folk med en proppet kalender, og det kan derfor være svært at finde tiden, når der er rejser, lange arbejdsdage og en familie, der forventer, at man deltager i det hele. Mit ønske er at hæve mødeprocenten til 70, så vil vi få det dobbelte ud af møderne. Vi ringer til dem, der mangler at deltage. Hvis der viser sig, at der er medlemmer, som ikke deltager særlig ofte, tager vi en snak om, at det vil være bedre at træde ud. At ekskludere medlemmer er ikke nogen god vej frem. Det giver fjendskaber, og det er aldrig en god ide for nogen af parterne. Der stopper typisk 3-4 stykker hvert år.

I stedet for ønsker vi at få flere medlemmer med en international erfaring.  Her på det sidste har vi tiltrukket ledere fra Danfoss og Ecco.

Hvor ofte mødes i?

Vi har møde seks gange om året. Vi starter sæsonen med et opstartsmøde, og det holdes altid i en finansiel virksomhed, hvor medlemmerne får en økonomisk vejrudsigt for det kommende år. Herefter fastsætter vi et tema, der skal være en rød tråd for møderne i resten af året. I 2014 har vi ladet os inspirere af dagbladet Børsens serie: “Hvad skal Danmark leve af?” På sæsonens sidste møde har vi vores spouses med. Her har vi et indlæg, der rammer begge. Næste gang er emnet ”Fremtidens medarbejdere, ledelse af primadonnaer”.