Interview med Kaj Rye, VL19, Aalborg

Af: Henrik Ørholst

En mødeprocent på 70-75 procent er blandt de højeste i VL og i Aalborg er fliden og interessen stor for VL. Kaj Rye (VL19) har været med siden slutningen af 1970’erne,  og han  er en af dem, der har været med til at gøre VL til Danmarks stærkeste netværk for topledere.
Gruppen er tung, og der er en venteliste på at komme ind. Gode tegn, som viser, at her går det godt.
Hvad er det bedste ved VL19?

Først og fremmest de aktive medlemmer. Vi har en målsætning på 40 medlemmer i gruppen. Der kommer i gennemsnit 25-30 medlemmer hver gang, der er et møde i kalenderen. Når så travle folk prioriterer møderne, er det netop fordi, møderne giver noget.

Hvis der er nogle medlemmer, som har for stort fravær, så tager formanden en snak med dem. Her kan det være, at de vælger at anmode om  en  kortere orlov-periode. Der er mange rejseforpligtelser i toplederjobbet, og det kan være svært i perioder at være med i VL. Hvis det  derimod viser sig, at interessen er dalende, tager vi konsekvensen og beder vedkommende om at træde ud – og i stedet give plads til et nyt medlem .

Hvad er hemmeligheden bag det høje engagement?

Medlemmer kommer, hvis de har mulighed for det. Vi har – ligesom alle andre grupper – en minimums mødeprocent på 50 procent. Ellers er der som nævnt mulighed for at tage orlov i en periode på 1-2år. Vi har haft enkelte medlemmer, som har startet virksomhed i udlandet, der benytter sig heraf.

Vores venteliste er af passende størrelse, og de, der er opført på den, kunne være fremtidige medlemmer af gruppen. Vi ser VL19 som en af de attraktive grupper, der står højt på listen hos de ledere i Nordjylland, som ønsker at være en del af VL.

Hvad er det mest succesfulde arrangement I har haft indtil nu?

Jeg var med til det stiftende møde i VL19 i slutningen af 1970’erne. To af stifterne er stadig aktive medlemmer af gruppen, og det vidner om stort engagement og sammenhæng i gruppen.

De mest succesfulde møder er, når vi går sammen med andre grupper fra Aalborg. Det er et stort arbejde at få planlagt de møder, men de har været en succes for alle deltagerne. Her vil jeg fremhæve om tidligere besøg på B&O, Grundfos og et besøg af LEGO’s ledelse.

Vi har også stort udbytte af at tage på virksomhedsbesøg hos vore egne medlemmer og få et indblik i den enkelte virksomheds udfordringer.

Vi har otte møder om året. Vi mødes altid den første tirsdag i måneden. Vi mødes klokken 16.45, og den formelle del er færdig senest kl. 19.00. Herefter spiser vi middag sammen. Det er meget sjældent, at vi ændrer på disse datoer og medlemmerne kan tidligt plotte datoerne ind i deres mødekalender.

Der er mange fra vores gruppe, som er offentligt ansatte. Det er en styrke for os privatansatte, der dermed får indblik i en helt anden verden. Vi finder en stribe toneangivende medlemmer fra den offentlige sektor – bl.a. er Aalborgs borgmester med i vores gruppe, ligesom retspræsidenten i Aalborg, TV2 Nords chef og Aalborg Lufthavns direktør. Det giver en viden, som er både spændende og værdifuld for alle.

Hvad kan de andre grupper lære af Jer?

Medlemmerne bliver godt integreret i gruppen, når de bliver optaget. De skal føle sig hjemme i VL19. Det er der ikke så meget nyt i. Mere specielt er det, at den afgående formand udpeger efterfølgeren.  Det er lidt oplyst enevælde, men det er gruppens medlemmer meget tilfredse med, og det giver samtidig en høj grad af kontinuitet. Når nye medlemmer skal optages, er det den afgående formand, der drøfter det med den kommende formand, før forslaget sendes rundt til medlemmerne. Det er meget sjældent, at vi siger nej til gode medlemmer.

Hvorfor blev du selv medlem af VL?

Jeg fik en opfordring til at være med til at stifte VL19. Vi var 25 med til det første møde. På det tidspunkt anede jeg ikke, hvad VL stod for. Dengang var jeg økonomidirektør i en større virksomhed i Aalborg, og det passede mig fint at blive en del af et netværk. Det er ca. 35 år siden, og jeg er stadig et aktivt medlem.