Interview med Mette Dyhr, (VL11), bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Af: Henrik Ørholst

Med den nye post i bestyrelsen for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse ønsker Mette Dyhr, (VL11), tidl. direktør i Danske Lotteri Spil, at gøre en forskel, således at VL bliver endnu stærkere, end det er i dag.

Hvorfor har du valgt at indtræde i VL’s bestyrelse?

“VL er et fantastisk brand med en lang historie og nogle stolte værdier. Medlemmerne tæller toppen af dansk erhvervsliv, det ypperste inden for ledelse, og muligheden for at være med til at styrke udviklingen tiltaler mig. VL bør være omdrejningspunktet for ledelse i Danmark.
Grupperne fungerer meget autonomt i forhold til hinanden – og heri ligger en kæmpe styrke i det lokale engagement. Men det betyder, at synergien ved at have al ledelseskraft samlet i ét netværk ikke bliver udnyttet. Netop dette felt vil jeg gerne bruge mit mandat til. Vi skal sikre bedre dialog og mere vidensudveksling, så vi udnytter de mange ressourcer og kompetencer. Vi skal stå for ledelsesagendaen. Det handler om bedre kommunikation startende fra Selskabet, så vi får synliggjort synergierne og styrkerne i både VL og mellem grupperne. Uden at vi sætter autonomiens styrke over styr.”

Hvornår kom du selv ind i VL11?

“Det er godt et år siden. På det tidspunkt overvejede jeg flere muligheder for netværk og VL Grupper. Her var det centralt, at jeg kunne bidrage – samtidig med, at de øvrige medlemmer af netværket også kunne give mig noget. Derfor blev det VL, og ikke mindst VL11 er en fantastisk gruppe. Primært engagerede mennesker som har forskellige vinkler på de problemstillinger, vi som ledere går og tumler med. Niveauet og inspirationen er høj, og det giver automatisk nogle gode diskussioner.”

Er der noget, du vil fremhæve ved din gruppe?

“Vi har et navn “Semper Ardens” (Altid brændende), og det er, hvad vi søger. Der er samtidig en stor mangfoldighed i gruppen, og derfor finder vi inspiration fra hinandens forskellige kompetencer og brancher. I år har vi bl.a. haft fokus på vore egne udfordringer med indlæg og udfordrer, som sikrer høj involvering. Vi ligger jo i gruppen inde med rigtig meget viden om ledelse, så det er bestemt ikke altid nødvendigt at få dette udefra. Når det er os selv, der er på scenen, giver det et dybere kendskab og indsigt i hinanden – og derved en styrket gruppe.”

Hvad kan de andre grupper lære af VL11?

“Engagement og involvering. Som nyt medlem bliver man suget ind i gruppens liv, der sættes høje forventninger, og det er helt klart en styrke. Det er vigtigt, at alle medlemmer er engageret i gruppen. Det er selve kernen i VL. Det giver energien. Og i VL11 brænder vi for at inspirere hinanden.”