Optakt til VL Døgnet 2014: Interview med Group CEO Thomas Schulz, FLSmidth

Af; Henrik Ørholst (Valby)

VL Døgnet 2014 – Industri Version 2: VL Nyt sender i tiden frem til det årlige VL Døgn onsdag den 5. februar 2014 en interview og nyhedsserie med og om døgnets talere. Dette VL Nyt bringer et interview med Group CEO Thomas Schulz, FLSmidth.

”Goddag og velkommen til FLSmidth – du bedes læse sikkerhedsinstruktionen igennem.” Det siger den venlige og effektive receptionist i koncernhovedkvarteret i Valby. Der er styr på tingene, og sikkerhed har den højeste prioritet. Sådan skal det være inden for cement og mineindustrien. Der skal ikke ret meget til, før noget går galt. Det må der ikke. Derfor ligger sikkerhed dybt i virksomhedens kultur.
Thomas Schulz er en af hovedtalerne på det kommende VL Døgn. Han er ny i stolen som CEO for
FLSmidth. Han overtog posten som CEO den 1. maj 2013, og tog straks danske værdier og dansk ledelse til sig. Han er uformel, venlig, og det er naturligt at kalde ham ved fornavn. Alt det formelle ligger ikke til den nye topdirektør, der automatisk er kommet ind i pressens rampelys. Ikke fordi der er dårlige sager i pressen, men fordi en virksomhed af FLSmidths størrelse automatisk kalder på mediernes interesse.

”Ironi kan være svært. Det er noget, som danskerne elsker at bruge i alle sammenhænge. og det betyder, at de nogle gange kan komme til at virke uhøflige på andre. Det kan også være svært rent sprogligt at forstå danskere. I sparer på endelserne, og samtidig ryger der flere bandeord ind i sætningerne. Det gør man ikke i Sverige, hvor jeg tidligere har arbejdet. Selvom Danmark og Sverige er inden for den samme kulturelle referenceramme, så er der stor forskel på omgangstonen. De kulturelle forskelle kan være problematiske, men også ”saltet i suppen”. De giver smag, og gør det hele lidt mere interessant. De geografiske afstande behøver ikke være store. I nogle tilfælde kan nogle få kilometer betyde store forskelle på, hvordan omgangstonen er. Det er ikke engang landegrænserne, der ændrer på kulturen. I mit hjemland Tyskland er der store kulturelle forskelle. Der er forskellen mellem det protestantiske nord og det katolske syd. Bayrerne kan tale højt og fylder meget i billedet, men faktisk er de særdeles venlige og høflige. Hvis man ikke forstår sproget, så kan det være svært at fornemme den høflighed, der ligger under overfladen”, siger Thomas Schulz, der har arbejdet i en lang række lande og derfor har et blik for de kulturelle forskelle, som findes både mellem lande og inden for landegrænser.

Thomas Schulz er tysk statsborger er ingeniør og har en Ph.d.-grad i mineraler og minedrift. Han er 47 år og har levet det meste af sit liv uden for fødelandets grænser. Den nye direktør overtog positionen efter Jørgen Huno Rasmussen, der efter ti år hos FLSmidth ønskede at trække sig tilbage. I den tid er der kommet mere fokus på mineral- og serviceområdet udover det traditionelle cementområde, der har udgjort den største del af omsætningen siden starten i 1882.

”I Nordeuropa er vi mere tavse end dem fra den sydlige del af Europa. Her er skillelinjen midt i Tyskland. Det kan dog være svært at udpege den helt præcist, men den følger nogenlunde balancepunktet mellem katolikker og protestanter. Der er f.eks. større forskel mellem kulturerne i Stuttgart og Hamburg end mellem Hamburg og København. Tyskland er samtidig et ungt land. Det var først i 1860’erne, at landet blevet samlet ud fra en lang række småstater. Det er sporerne af de stater, der stadig kan opleves som kulturelle forskelle i Tyskland. Og man kan faktisk gå endnu længere tilbage. Romerriget nåede aldrig længere end midt i Tyskland, og det sætter også sit præg på kulturen.”, fortsætter Thomas Schulz og smiler.

Kulturelle forskelle sætter stort præg på globale virksomheders måde at fungere på. FLSmidth har en stor andel af forretningen i Asien.

”Der er faktisk ikke så stor forskel mellem kineserne og resten af verden. Som alle andre har de familier, er interesserede i sport og biler. Det er stort set det samme på tværs af landegrænserne. Hvis man ser på en bestemt branche, vil man opleve flere ligheder end forskelle. Den store udfordring er, at vi som europæere rejser til Kina med en klar opfattelse; at de er anderledes. Dermed bliver det en selvopfyldende profeti, og der kommer alt for meget fokus på de områder, hvor vi er forskellige. Med andre ord bliver der lagt alt for meget mærke til forskellene i stedet for lighederne.. Kineserne opfandt den internationale samhandel. Men da europæerne kom til Kina i 1860’erne, lukkede de deres grænser ned for samhandel med udlandet. På det tidspunkt havde Europa og USA fået et stort forspring gennem den industrielle revolution. Men kineserne er dygtige forretningsfolk. Det har de været gennem mange hundrede år.

Den afgørende forskel på kineserne og vesten er kinesernes langsigtede fokus. Vi tænker kortsigtet. Helst inden for nuværende år. Det ligger i kinesernes historie at tænke langsigtet; og i den kommunistiske ledelse, hvor femårsplaner har været en integreret del af kinesisk tænkegang. Ofte tænker de endnu længere frem end blot fem år. Det kan være årtier, ja, i nogle tilfælde flere hundrede år. Altid et langsigtet perspektiv. De vil altid få det, de vil have. Tiden arbejder for dem i modsætning til fx amerikanerne, der har en meget mere kortsigtet tilgang til ledelse og virksomheder i det hele taget. Dermed bliver det også en mere aggressiv kultur sammenlignet med den kinesiske. Det positive er, at den kortsigtede tankegang betyder, at man kommer hurtigere ud af en krise, fordi man er så forandringsparat, og det hele er fokuseret på at skabe resultater her-og-nu”, siger Thomas Schulz.

Kulturforskelle kan ses på mange måder. I Europa findes de kritiske røster ofte i egne lande. Det finder man ikke i Kina.

”Man finder aldrig en kineser, der udtaler sig kritisk om sit land. De har en mere nationalistisk tankegang sammenlignet med Europa, hvor vi ofte er meget kritiske over for vores eget land. Kineserne er er stolte af deres land. Danskerne er meget negative over for Danmark, både hvad angår skatterne, vejret og meget andet. Der er danskere, der siger til mig; hvorfor i alverden begik du den fejl at flytte til Danmark?”, siger Thomas Schulz, ”..en holdning jeg ikke deler, her er jo dejligt.”

Thomas Schulz’ hovedopgave er at få eksekveret koncernstrategien fra 2012. Hovedforretningsområderne er stadig cementindustrien, men mine- og mineralområdet er et nyere og stærkt voksende forretningsområde. I årsregnskabet siger bestyrelsesformand Vagn Sørensen; ”Jeg er sikker på, at vi kan og vil fastholde vores stærke position på cementmarkedet. Inden for mineraler er vi først lige påbegyndt vores rejse. Vi har en stor kompetence i branchen og har opkøbt mange virksomheder, som vi stadig er i gang med at integrere. Det er vigtigt, at vi fortsætter med at styrke vores position og drager fordel af det enorme vækstpotentiale”.

”FLSmidth befinder sig i cykliske industrier. Det gælder uanset, om det er cementproduktion, eller om det er mineraler. Selvom det er gået godt i mange år, så vil en cyklus altid ende på et tidspunkt. Efter mine mange år inden for mineralindustrien har jeg været med i mange af dem og har set dem komme og gå. I 2007-2008 var der mange mennesker, der talte om supercykler, der ikke endte. Men det gjorde de. Der er ikke noget overraskende i, at vores forretning ikke er på niveau med hvad, der ligger før 2011. Det er en forventet udvikling. Det er mere relevant at stille spørgsmålet om, hvornår en cyklus starter og hvilke underliggende årsager, der er forklaringen. I slutningen af 1990’erne ramte mineindustrien muren, og omsætningen gik helt i stå. I dag er vi langt fra de tilstande,  men der bliver ikke investeret i industrien. Det betyder, at alle virksomheder i branchen og de, som er leverandører til dem, får dårlige tal. Jeg er ikke bekymret over udviklingen. Vi skal bruge nedgangstider til at forberede os på den næste vækstperiode. Det nytter ikke at forberede sig på vækst, når den allerede er i gang. Så er man for sent ude. En cyklus løber over 6-7 år. Branchen når bunden næste år, hvorefter det vil begynde at gå fremad igen”, siger Thomas Schulz.

Når en ny direktør tiltræder, så er det nødvendigt at gøre udgangspunktet klart; herunder være i stand til at reagere hurtigt på ændringer i markedet uden, at den langsigtede strategi sættes over styr.

”Det er nødvendigt at arbejde parallelt med det kortsigtede og det langsigtede. Der skal reageres hurtigt på tilbageslag her og nu i markedet, men samtidig skal man forberede sig på den fremtidige vækst. FLSmidth har gradvidst ændret, hvor tyngden ligger i forretningen. Nu kommer en tredjedel af omsætningen fra cement, mens to-tredjedele kommer fra mineraler. Det er vi ikke mest kendt for, men mange af de virksomheder, vi har købt de senere år, er blandt de førende inden for deres område i mineralindustrien, og de har en meget lang erfaringsbase at trække på. Et firma som Eimco, er mere end 150 år gammelt, og var med til at sætte standarden for en hel branche. I praksis er FLSmidth derfor i dag en af verdens ældre leverandører inden for minedrift. Det er vores strategi at fastholde den sammensætning af forretningsomfanget”, siger Thomas Schulz.

Værdierne, historien og kulturen er byggesten i de fleste virksomheder. Det gælder også for en virksomhed som FLSmidth, der blev grundlagt i en periode af Danmarkshistorien, hvor der var en stærk økonomisk vækst.

”Historien og værdierne betyder alt for en virksomhed. Brand og bygningerne betyder mindre. Vores historie og identitet er det, som for alvor kan adskille os fra konkurrenterne. De danske værdier er også vigtige. Danskerne tror på fairplay, ingen korruption og lav magtdistance. Det er måske noget, som danskere tager som en selvfølge og ikke bemærker, men det er unikt i en global verden. Det skal vi fortælle verden om. FLSmidth eksporterer danske værdier til udlandet. Og jeg forventer af alle mine kollegaer at de står inde for de danske værdier. Værdierne skal synliggøres overalt, hvor der er mulighed for det”, siger Thomas Schulz, der med en omfattende international erfaring ser Danmark som et sted, hvor han føler sig hjemme og godt tilpas.