Interview med Margrethe Lyngs Mortensen, VL 107

Af: Henrik Ørholst

Margrethe Lyngs Mortensen er i Belgien med VL Gruppe 107. En meget aktiv gruppe, som lige nu udelukkende har kvindelige medlemmer. Gruppen har været både i London, Berlin, på Sprogø og mange andre steder. Gruppens største attraktion er det rum for refleksion, som giver dem plads til at fremlægge og høre de andre. ”Vi kommer fra mange forskellige brancher og virksomheder, derfor er der altid nye synspunkter og indspil.”, siger Margrethe Lyngs Mortensen, der er gruppens faste holdepunkt.
”Vi ønsker hele tiden at blive lidt klogere” siger hun og glæder sig over, at gruppens medlemmer befinder sig i hjertet af EU-Kommissionen. Gruppen er på rejse i to dage, dog op til en weekend, således at de, der ønsker det, kan vælge at shoppe igennem i EU’s hovedstad.

En ren kvindegruppe – hvordan det?

Først og fremmest så er alle kvinderne en minoritet på arbejde. Her er de en majoritet. Jeg er selv centerdirektør i Region Hovedstaden. Hvis vi tager den øverste ledelse i Region Hovedstaden, er der fire kvinder ud af 21. Det er ikke ret mange. Men det adskiller sig ikke fra andre organisationer og virksomheder. Kvinderne er en minoritet på de fleste arbejdspladser. Især på ledelsesgangen. Vores gruppe er stærk, fordi vi er gode til at stille os selv spørgsmålet: ’Hvordan går det?’ Et meget personligt spørgsmål. Uanset hvad, så er gruppens møder et frirum. Vi er i aldersgruppen 40-60 år, og vi har alle sammen en karriere, hvor vi har været en minoritet.

Hvad er gruppens største udfordring?

I stedet for at optage et medlem ad gangen, så optager vi en håndfuld på en gang. Vi er, ligesom alle andre grupper, opmærksomme på, at der kan være ønsker om IKKE at optage et bestemt nyt medlem. Det kan være, fordi der er et branchemæssigt overlap. Når vi optager flere medlemmer samtidig, skaber det en fælles følelse mellem de ”nye”, og det er med til at styrke tilknytningen til gruppen. Dermed undgår man fornemmelsen af, at der er de nye over for de gamle medlemmer. Der er således to trin i en optagelse i VL107. Først kommer et nyt potentielt medlem i venteposition, hvorefter vedkommende senere optages sammen med en håndfuld andre. Halvdelen af medlemmerne har været med siden starten. Resten er kommet til senere på rejsen. Man skal hele tiden være opmærksom på at holde en gruppe levende

Hvor mange deltager i et typisk gruppemøde?

Vi skal helst være mindst 20 medlemmer til et møde. Det er lige omkring halvdelen af gruppens medlemmer. Hvis der er færre, bliver det alligevel til gode møder. Men vi skylder en ekstern oplægsholder, at der er et passende fremmøde. Hvis vi har besøg af en departementschef, bør vi være mindst 15-20 medlemmer. Til sammenligning er vi lige nu 19 medlemmer på besøg i Bruxelles. Vores udlandsture har altid haft en stor interesse blandt medlemmerne. Der er principielt to grunde til, at medlemmer kommer til møde i VL Gruppen. Det er for at høre et spændende oplæg; og for at møde hinanden.

Hvilke gode råd vil du give andre grupper?

Mit indtryk er, at de fleste grupper er gode til at finde gode indlægsholdere, men de er ikke så gode til at skabe det personlige rum, der skal give refleksion for medlemmerne. I vores gruppe er det meget vigtigt at skabe nærhed for hinanden. Hos os melder man sig til møderne, og hvis det viser sig, at der er kommet noget andet i vejen og fremmødet mangler, ja, så ringer jeg eller sender en e-mail og følger op. Vi tager det alvorligt at være med til møderne. Alle medlemmerne i VL har pressede kalendere, så det at møde eller give ordentlig besked er også et spørgsmål om respekt.

Oplever I nogen form for konkurrence fra andre netværk?

Nej. Der er flere medlemmer, som har prøvet medlemskab af andre netværk. Men der er ikke noget, som har den samme styrke og position som VL. Ofte er de andre netværk meget dyre. Man kan sagtens diskutere ledelse i eksempelvis ”Center for Ledelse”. Men der er tilliden til forskel i VL. Dermed er vores diskussion om ledelse anderledes. Det er ofte sparring om personlige udfordringer på VL mødet, og det kan ikke opnås på et traditionelt netværksmøde. Ledelse er nøgleordet for VL. Ingen andre netværk har det som omdrejningspunkt med den styrke.

Gruppens mødeform:
Gruppen mødes ni gange om året, og to af møderne er af længere varighed, hvor der er et middagsarrangement i tilknytning til mødet. Der er start klokken 17.00, og de varer indtil 20.30. Der er næsten altid et planlagt indlæg.