Interview med Formand Jens Wittrup Willumsen, VL (VL2)

Af: Henrik Ørholst

Jens Wittrup Willumsen er en travl mand. Han er netop kommet retur efter en tur til Grønland, som han har besøgt, fordi han er bestyrelsesformand for Air Greenland. Også i VL er der fuld energi på dagsordenen, siden han overtog formandsposten sidste år. Årets netop afholdte generalforsamling var således første gang, han aflagde beretningen for året, der gik.
Generalforsamlingen blev holdt den 29. september 2014 hos EY på Frederiksberg. Referatet af generalforsamlingen og formandens beretning kan downloades og læses fra dette link.

Medlemskontingentet af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse blev hævet fra 600 kroner til 1000 kroner om året; hvad kan medlemmerne forvente at få for pengene?

Medlemmerne kan forvente, at bestyrelsen arbejder på at indfri de ambitioner, vi udtrykte op til generalforsamlingen. Først og fremmest handler det  om at styrke kommunikationen med medlemmerne i VL, forbedre vores digitale infrastruktur og tilbyde flere arrangementer. Her tænker jeg ikke mindst på ØST/VEST-møder, hvor medlemmerne på tværs af grupperne får mulighed for at træffes. Derudover giver kontingentforøgelsen mulighed for at kunne planlægge et VL Døgn med op til 1000 deltagere uden, at vi risikerer Foreningens liv, såfremt vi ikke når målet.

Hvordan skal kommunikationen styrkes med medlemmerne?

Vi må erkende, at vi ikke har været dygtige nok. Vi har konstateret, at alt for meget af det, vi sender ud ikke bliver læst af medlemmerne. Mindre end halvdelen af de e-mails, vi sender, bliver åbnet. Jeg har også selv konstateret, at ting, som vi har skrevet om til medlemmerne, ved de ganske enkelt ikke, at de har modtaget. De har ikke læst e-mailen. Bestyrelsen har derfor nedsat et udvalg bestående af Frederik Preisler, Mette Dyhr og Stina Vrang Elias til at arbejde en ny vision frem for kommunikationen til og mellem medlemmerne.

Hvor mange grupper skal der være i VL?

Der kommer ikke flere grupper nu. Vi har brug for en konsolidering. Kun i udlandet vil der komme flere grupper. Der er bl.a. steder i Norden, hvor vi ikke har en repræsentation. Det kræver dog, at der er en kritisk masse af medlemmer på højt niveau for, at det kan bære en VL-gruppe. Nye medlemmer i Danmark kommer ind i eksisterende grupper, hvor der er plads – som konsekvens af rotation og generationsskifte. Men såfremt der er grupper, som helt ophører, kan der blive (gen)etableret grupper med samme nummer.

Skal der være flere medlemmer i VL-grupperne fremover?

Grupperne har forskellige størrelser, men skal ikke være større end nu, med mindre grupperne selv ønsker det. Det kræver dog, at bestyrelsen i de enkelte grupper er opmærksom på generationsskifte og aktivitetsniveauet for medlemmerne. De mindre aktive skal udskiftes med aktive. Det er de aktive medlemmer, som er kernen i hele VL. Det er under alle omstændigheder grupperne selv, der bestemmer aktivitetsniveauet, og det gælder også, hvor mange medlemmer, de ønsker at være.

Hvad er din vision for fremtiden – hvor skal VL være om ti år?

Jeg tror på, at der stadig om ti år er et ønske om en netværksorganisation, hvor man mødes fysisk og deler erfaringer om ledelse og inspirerer hinanden. Det er den kerne, vi skal udvikle organisationen omkring; at ledere gerne vil mødes. Her bliver den digitale platform et værdifuldt supplement, hvor man bliver bedre til vidensdeling, og hvor grupperne kan inspirere hinanden til endnu bedre møder. Det kommer til at fylde meget mere om få år.

Hvad kan forvente af VL Døgnet i 2015?

Det er 50 året for VL og dermed også en fødselsdagsfejring. Medlemmerne skal gå fra VL Døgnet med en følelse af at være blevet inspireret til at blive endnu bedre ledere. Der skal være debat og ikke envejskommunikation. Derfor har vi valgt et samarbejde med Alfred Josefsen om at få et 50 års jubilæum, som er mere end et VL Døgn. Lige nu er arbejdsgruppen ved at få styr på program og på hvem, der skal holde indlæg.