Interview med Finansminister Bjarne Corydon

Af; Henrik Ørholst

 
Som optakt til generalforsamlingen mandag den 29. september 2014 har VL Nyt stillet en række spørgsmål til talerne på dagen, denne gang Finansministeren der trods travlheden med fremlæggelsen af Finansloven alligevel har fundet tid til at svare. Det er en travl mand med mange sager på skrivebordet. Ansvaret er stort og næste år venter der et Folketingsvalg.

Hvad ligger der på dit skrivebord lige nu?
“Arbejdet med finansloven. Vi vil videreføre regeringens linje, hvor der er styr på finanserne, skabe job til danskerne og hele tiden forbedre og styrke fællesskabet. Det har været grundpillerne i de sidste tre års arbejde, hvor vi har ryddet op i økonomien, så pengene passer, og der er ro om dansk økonomi. Samtidig har vi skubbet på væksten og styrket konkurrencekraften i virksomhederne markant, og afsat penge til at skabe bedre behandlinger, god omsorg for de ældre, og uddannelse til vores unge mennesker.”

Dansk økonomi er på vej ud af konjunkturtilbageslaget – men er det korrekt? Og hvad med resten af verden?
“Vi ser klare tegn på, at det nu går den rigtige vej for dansk økonomi. Der har været en pæn fremgang i løbet af 2013, og flere kommer i arbejde. Men vejen tilbage vil ikke være snorlige. Det er klart, at vi må indstille os på, at der kan være bump på vejen. Der er klar og tydelig fremgang i USA og Storbritannien. Der er også tegn på bedring i mange lande i Euroområdet, selvom der også er lande, der fortsat er udfordrede.”

Hvad er den største skurk i Dansk økonomi – eller hvad for et scenarie er dit skrækscenarie?
“Jeg ved ikke, om der er speciel skurk i dansk økonomi. Men hele det danske samfund har været hårdt ramt af finanskrisen – og de voldsomme formuefald det medførte. Det er jo ikke blot investorer, der blev ramt, men også ganske almindelige familier, hvis boliger pludselig faldt kraftigt i pris. De store formuefald gør, at tilpasningen efter krisen tager længere tid. Mange familier er med god grund stoppet lidt op og holdt igen på forbruget. Det har selvfølgelig bidraget til at dæmpe efterspørgslen og gjort, at det tager længere tid at komme ud af krisen.

Heldigvis kan vi nu se i målingerne, at danskerne også er begyndt at se lysere på fremtiden. Beskæftigelsen er steget og boligmarkedet er også i bedring, selvom der er betydelige regionale forskelle.

De største risici knytter sig efter min vurdering til de internationale forhold, hvor politiske konflikter tiltager i et sådan omfang, at det f.eks. i voldsomt omfang påvirker vores muligheder for at eksportere.”

Hvilke dele af dansk erhvervsliv skal vi satse på i fremtiden
“Vi skal ikke satse ensidigt på én branche. Vi skal skabe rammerne for, at mange forskellige typer virksomheder kan vokse og skabe arbejdspladser på tværs af størrelser og sektorer. Derfor har regeringen også fået vedtaget to store vækstplaner, der styrker produktivitet og konkurrencekraft i hele Danmark.”

Hvad er din største (professionelle) succes som Finansminister?
“Min største succes er – i al beskedenhed – treledet, og er kun lykkedes takket være en bred, fælles indsats i regeringen: For det første har vi skabt orden i økonomien og sørget for, at Danmark også internationalt er i en klasse for sig. Vi er et af de få lande i verden, der opnår karakteren AAA af de internationale ratingbureauer. Den respekt og tillid, der er til dansk økonomi er medvirkende til, at renten er lav herhjemme til gavn for almindelige familier og vores virksomheder.

For det andet har vi holdt hånden under beskæftigelsen under krisen, og vi har gennemført en lang række reformer som sikrer, at Danmark har et godt udgangspunkt for det kommende opsving.

For det tredje har vi gjort vores fællesskab stærkere. Vi har trods krise prioriteret penge til et stærkere velfærdssamfund. Vi har gennemført en omfattende reform af vores folkeskole med det klare mål, at alle børn, der forlader folkeskolen skal have færdigheder, der sætter dem i stand til at tage en videre uddannelse. Men vi har også prioriteret andre velfærdsområder: Vi har afsat en halv mia. kroner til bedre daginstitutioner, en mia. kroner til at styrke omsorg for de ældre, og regeringen har også præsenteret en omfattende sundhedsplan, der skal sætte hårdere ind over for kræft og hjælpe kronikere bedre.

På det helt personlige plan er jeg utrolig stolt over, at vi lykkedes med en folkeskolereform, der forbedrer vores folkeskole. Det er jeg glad for, at jeg kunne være en del af. Alle i klasserne skal udfolde deres fulde potentiale, og det er folkeskolereformen med til at sikre.”

Læs om generalforsamlingen