Interview med CEO Thomas Borgen, Danske Bank

Af; Henrik Ørholst

Vi nærmer os generalforsamlingen den 29. september med hastige skridt. Der vil være indlæg fra Finansminister Bjarne Corydon, CEO Richard Gustafsson fra SAS, Bestyrelsesformand Lars Frederiksen, Matas og CEO Thomas Borgen fra Danske Bank. Som optakt til generalforsamlingen bringer vi dette eksklusive interview med Thomas Borgen:
Hvad ligger på dit skrivebord lige nu?

Mit skrivebord er, sikkert som de fleste andres, altid fyldt med mange forskellige ting. Men noget af det, der optager mig allermest, er – sammen med bankens øvrige ledelse – at planlægge de næste faser af Danske Banks transformation. I løbet af det seneste år har vi gjort gode fremskridt, både når det gælder vores økonomiske resultater og vores relationer med kunderne. Der er stadig en del at gøre på begge områder, og her handler det om at holde kursen og tempoet. Men udover de mere kortsigtede mål, bruger vi mange ressourcer på at forsøge at indrette os efter de meget store forandringer, hele den finansielle sektor står overfor som følge af blandt andet den teknologiske udvikling og ændrede forventninger og adfærd hos kunderne.

Dansk økonomi er på vej ud af konjunkturtilbageslaget – men er det korrekt? Og hvad med resten af verden?

Dansk økonomi har haft lidt svært ved at komme op i gear efter krisen. Nu ser det ud til, at den stigende optimisme som virksomheder og forbrugere har givet udtryk for gennem længere tid, endelig slår igennem i tallene. Vi kom godt fra start i årets første kvartal med en vækst på 0,9 procent, og den udvikling ser ud til at fortsætte. I alt forventer vi en vækst på 1,5 % i år og 2 % i 2015, drevet primært af det private forbrug og eksporten. Som en lille åben økonomi er vi afhængige af, hvad der sker i resten af verden, og selvom ikke mindst udviklingen i emerging markets er forbundet med en vis usikkerhed, er det vores forventning, at den globale økonomi vokser med 4 procent i andet halvår af i år, og at den udvikling fortsætter ind i næste år. Så alt i alt er der grund til at være forsigtig optimist.

Er villigheden blevet større til at låne penge ud?

Jeg er ikke sikker på, at villighed er det rigtige ord. Udfordringen har primært været, at kreditefterspørgslen har været svag. Nu er der et tegn på, at investeringslysten stiger ikke mindst i erhvervslivet. I Danske Bank har vi over det seneste kvartal øget udlånet til erhvervskunder på tværs af regioner og sektorer. Det vidner om, at der er ved at komme gang i økonomien, og efterspørgslen på kredit igen er stigende, og det er positivt. Samtidig har vi også en forretnings- og lovgivningsmæssig forpligtelse til at tage balancerede risici. Derfor stiller vi naturligvis krav til de projekter, vi finansierer. Men vi har fortsat masser af kapital til sunde projekter.

Hvilke forretningsområder satser Danske Bank mest på lige nu?

Vi går ikke sådan og skifter fokus hele tiden, men arbejder benhårdt på at gøre vores vision om at være kundernes mest betroede finansielle rådgiver til virkelighed på tværs af alle vores markeder. Det gør vi gennem en lang række tiltag i både privat og – erhvervsmarkedet, der skal sikre, at vores kunder, uanset om det er en familie eller en virksomhed, får adgang til lige præcis den specialiserede rådgivning, de har brug for, på den måde der bedst passer dem. Skal jeg alligevel pege på et særligt område, vil jeg fremhæve digitaliseringen. Herunder også de mobile betalinger, som er et område med stort potentiale, og hvor vi med MobilePay er kommet godt i gang på både forbruger- og erhvervssiden, men stadig har mange ideer.

Hvad er din største personlige succes i Danske Bank – indtil videre?

I det omfang jeg har haft nogle personlige succeser, er de ikke særligt interessante i det store billede. At lede en virksomhed af Danske Banks størrelse og kompleksitet kræver stærkt teamarbejde, og de skridt i den rigtige retning, vi har taget i de seneste år, er resultatet af en fælles indsats fra alle medarbejdere.