Interview med Mette Ravn (VL93)

Af; Henrik Ørholst

Mette Ravn (VL93) har fart på. Samtidig med at hun er chef for et af Danmarks største konferencecentre i Danmark, ”Vingsted hotel og konferencecenter”, læser hun MBA, og hun er medlem af VL. Selvom hun kun har været medlem siden starten af året, så er hun imponeret over netværket og de tre møder, som hun har deltaget i.

Hvordan kom du ind i din VL Gruppe?

Det har altid stået højt på min ønskeseddel at blive medlem af en VL Gruppe. Men det er som bekendt ikke noget, man kan søge om. Derfor spurgte jeg ud i mit netværk, om der var nogen, der var medlem af VL, og om de havde lyst til at få mig som medlem. Budskabet blev opfanget, og jeg modtog først et tilbud om medlemskab en gruppe. Men det første forslag var ikke lige mig. Heldigvis gik der ikke lang tid før, der dukkede et andet tilbud op. Det tog jeg imod. Det var VL93, og der var mange interessante personer med i gruppen. Også fordi der er medlemmer, som er topchefer i en række store virksomheder. Med andre ord; Der var noget at lære af dem. Da jeg var blevet foreslået, havde jeg en ”jobsamtale” med formanden for gruppen. Hovedformålet med den samtale var at afstemme forventningerne. En uge efter var jeg medlem af gruppen.

Hvad synes du, der er det bedste ved at være en del af VL?

Den faglige sparring og de personlige relationer. Samt interessante foredragsholdere. Næste gang skal vi høre Carlsbergs direktør for Tyskland Det er spændende, og det er ikke hver dag, at man får den mulighed. Det vigtigste er sparringen på lederniveau med tillid og respekt for hinandens faglighed og kompetencer.

Det er vigtigt for mig, at det er fagligheden, der er hovedvægt på og ikke den sociale del. Der er selvfølgelig et socialt element i møderne, men det er sekundært. Selvom jeg er meget glad for mit MBA-studie, så er det en anden form for netværk, man får med studiekammeraterne sammenlignet med VL. De er værdifulde hver for sig.

Hvad har dit udbytte været af et medlemskab af VL Gruppen?

For mig er VL det ypperste ledernetværk i Danmark, så derfor er der signalværdi i at være med i en VL gruppe. Relationerne er uundværlige. Netværk, hvor lederudfordringer kan diskuteres, uden at der bliver talt om det uden for lokalet. Der er mulighed for at stille ”dumme” spørgsmål. Der er ingen, som griner af de ting, som jeg tumler med.

Vil du opfordre andre til at blive medlem af VL?

Bestemt, de skal dog huske at prioritere tiden til det og have en interesse i at bidrage aktivt. Det er ikke nok blot at møde op til møderne. For at få et udbytte for alle parter vil det være nødvendigt at være aktiv deltager i diskussionerne på møderne. Samtidig er det nødvendigt, at medlemmerne er på et vist niveau for at kunne bidrage aktivt. Der er forskel på at være leder for 700 mennesker sammenlignet med at være leder for to.

Det kan være en udfordring at sikre, at der er nok mennesker med til møderne. Det gælder også for andre netværk. Det går ikke, hvis der kun er 15 deltagere fra VL Gruppen, hvis det er en tung foredragsholder, som har tilbudt at stille op.

Hvilke forventninger har du til et VL Døgn og andre tværgruppe-arrangementer?

VL 93 tager fælles til VL Døgnet. På den måde får vi også styrket relationerne i vores egen gruppe. Jeg forventer at møde mange nye relationer uden for gruppen samt høre interessante og relevante indlæg/foredrag. Jeg har hørt meget positivt om Døgnet, og forventningerne er derfor store.

Er du medlem af andre netværk?

Jeg har i forbindelse med, at jeg læser en MBA skåret ned på øvrige netværk. Et bevidst fravalg. Så lige nu er jeg kun med i VL93 samt en Rotary klub. Her er det mest det sociale element, som gør det sjovt at være med. Ikke mindst i forbindelse med udlandsrejser kan det være spændende, hvor man kan besøge andre Rotary-klubber rundt om i Verden.

Er der noget i VL, du kan bruge i dit job/privatliv?

For mig er mit medlemskab af VL 93 arbejdsrelateret, så den primære værdi er sparringen med andre ledere. Og det er netop, hvad vores gruppe har prioriteret højest; det faglige.

Er der nok kvinder med i VL/ skal man gøre mere for diversiteten i VL?

Der er fire kvinder med i VL 93. Jeg er ikke optaget af kønskvoter i det hele tage. Og jeg tror heller ikke, vores gruppe vil blive bedre, hvis der er en ligelig kønsfordeling. Jeg tror på, at man som mand og kvinde skal gøre sig fortjent til ”poster”, så at nogle skal belønnes via kvoter, tror jeg ikke på. Diversiteten i VL 93er meget vigtig, og den skal nok ændre sig over tid, når diversiteten på lederniveau udvikler sig.  Så kommer der automatisk flere kvinder med i VL Grupperne. Dog vil jeg sige, at kvinderne kan være bedre til at prioriterer et medlemskab af et netværk. Der er mange ting, som foregår i netværk, og her er det ærgerligt, hvis der er kvinder, som fravælger det.