Interview med Peter Castella, VL94 (Dubai)

Af; Henrik Ørholst

VL har 19 grupper i udlandet. En af dem har udgangspunkt i Dubai og dækker hele Golf-området. Selvom gruppen er relativ ny, er den veletableret med mange møder – og energiniveauet er højt.

De udenlandske grupper er et fast holdepunkt for danske topchefer i udlandet, og der er sket en hurtig vækst i antallet, siden den første udenlandske gruppe så dagens lys i 2009. Det var i Shanghai.

Peter Castella er kontaktperson for VL94, og han fortæller VL Nyt om gruppens liv og om sine erfaringer fra Golfen.

”I 2011 kom jeg til Golfen, hvor jeg bosatte mig i Kuwait. På det tidspunkt var der en initiativtager/kontaktperson for VL gruppe 94 i Dubai (under stiftelse), som i mellemtiden havde forladt UAE, så arbejdet med at etablere gruppen var gået i stå. Jeg tog initiativ til at genstarte gruppen og tog i første omgang fat i en tidligere kollega og ven, der på det tidspunkt havde en distributionsaftale med Pandora i udvalgte lande i Golfen. Vi var begge enige, om at der skulle startes en VL Gruppe i UAE, Dubai.

Vi ønskede, at medlemmerne skulle have forskellige erhvervsbaggrunde og erfaringer, således at vi alle kunne lære om uvante emner og problemstillinger på tværs af industrier. Samtidigt var vi enige om, at de enkelte medlemmers profil og motivation for at være medlem skulle indebære, at man er aktiv som medlem. Det betyder at, hvis man ønsker at bibeholde sin plads, skal man deltage i 9 ud af 10 møder. Vi ønsker derudover et maximum på 25 medlemmer.”

Det første møde

“Det første officielle og ”konstituerende” møde var i juni 2012, hvor vi havde selskab af to potentielle medlemmer. Her drøftede vi vedtægter, og kommende form og profil. Nøgleordene var: Ledelse; Seniorprofiler; Diversitet; Forskellige baggrunde; Industrier og Alder.”

“Det blev bekræftet, at ingen medlemmer kan nøjes med at være ”tilskuer” – men at man derimod skal være forpligtet til at dele erfaringer og være aktiv i diskussionerne. At mødedeltagelse er obligatorisk  i 9 ud af 10 møder, og at man skal betale et indmeldelsesgebyr på 500 USD og et årskontingent på 1.000 USD.”

En voksende gruppe

“Eftersom det er relativt hurtigt at rejse mellem landene i Golfregionen, besluttede vi, at vi ville optage medlemmer fra de omkringliggende lande. Det har resulteret i et medlem fra KSA og tre medlemmer fra Kuwait. Vi vidste, at vi højst sandsynligt skulle søge bredt, hvis vi ville sikre at optage senior beslutningstagere fra forskellige industrier. Størsteparten af vore medlemmer i dag har ansvar eller berøring med de fleste af landene i og omkring Golfregionen, så det er en naturlig forlængelse af gruppen.”

“Møderne minder på mange måder om et dansk VL møde. De afholdes typisk sidst på eftermiddagen. I de fleste tilfælde foregår det på en af medlemmernes virksomheder, i en Club eller på et hotel med gode konferencefaciliteter. Som regel er der efterfølgende middag, som enten er ”pay per seat” eller sponsoreret af den virksomhed, vi besøger.”

“Selvom VL er dansk, så har gruppen på et tidligt tidspunkt besluttet, at møderne skal foregå på engelsk. Det er for også at få de lokale udlændinge, som har forbindelse til dansk erhvervsliv, med som medlemmer. Det tog os tre, fire møder indtil vi var oppe på 8-9 medlemmer, og derefter har vi fået mange henvendelser med ønsker om optagelse. Vi har en anonym afstemningsproces. Hvis der blot er en Nej-stemme, optages det nye potentielle medlem ikke. Vi ønsker at få flere kvinder med i gruppen, da vi i dag kun har en kvindelig repræsentant.”

“I starten var vi bekymrede over, vi havde sat barren for højt ift. hvem, der ønskedes som medlemmer af gruppen. Heldigvis har det ikke været tilfældet, og vi løftede indholdet af møderne meget hurtigt, da vi først nåede op på 8-10 medlemmer. Vi har en gruppe, der er meget velfungerende, og som på alle måder lever op til vores forventninger. Nu er udfordringen, at det ikke må blive hverdag. Vi skal holde liv i fornyelsen.”

“I dag sker det ofte, at medlemmerne af gruppen bliver kontaktet direkte af andre, som ønsker at blive optaget, så der er interesse for VL i regionen. Ligesom i Danmark skal man være med i den øverste ledelse i en virksomhed eller organisation for at blive optaget. Vi besluttede tidligt, at det ikke var et krav at være dansk, men at det er tilstrækkeligt med en relevant erhvervsmæssig tilknytning til Danmark.”

“Vi taler derfor engelsk til møderne!”