Af; Henrik Ørholst

 

Der er plads til forskelligheden i VL53, en af de meget velfungerende VL grupper, hvor der er mange typer brancher og personer repræsenteret. En gang om året går turen til udlandet. Det styrker gruppens sammenhold og gør den stærk. Ditte Kirstein Brammer er formand for gruppen. Hun er en af Danmarks stærkeste netværkere. Hun står bl.a. i spidsen for ”Board Network”, der har som vision at forbedre bestyrelsesarbejdet i Danmark.

”Det, som gør vores gruppe til noget helt specielt, er de nære personlige relationer, som medlemmerne har fået gennem medlemskabet. Det ligger ud over den faglige og personlige topledersparring”, siger Ditte Kirstein Brammer og tænker tilbage på, hvordan gruppen fungerede for fem år siden. Her var det mere ”bare” en almindelig gruppe, hvor man mødtes et antal gange om året.

”For fem år siden indførte vi en årlig udlandsrejse for medlemmerne. Det var noget, som for alvor fik gruppen styrket. Vi startede med et par dage i London. Året efter gik turen til Sct. Petersborg. Der var vi af sted i tre dage. Den næste tur gik til Geneve, og året efter var det Paris. Men den største tur var sidste år. Her var det New York, som var rejsemålet. Det var fem dage, og her blev gruppens medlemmer for alvor rystet sammen. New York var noget særligt. På mindre end 18 timer var der tilsagn fra 25 af gruppens medlemmer”, fortæller Ditte Kirstein Brammer.

Turene til udlandet er krævende, og der er et tætpakket fagligt program.

”I NYC besøgte vi konsulatet, BlackRock, Goldman Sachs, Macy’s, og vi havde en forelæsning på Columbia University. Om aftenen var der tid til mere gastronomiske og kulturelle adspredelser eller shopping. Ikke mindst Apple-butikken på Fifth Avenue var populær hos flere af gruppens medlemmer. Det skaber nogle stærke bånd mellem gruppens medlemmer, fordi man har længere tid sammen, og fordi vi også har sjove og festlige sociale elementer. Man finder sammen i nye konstellationer og får talt med mennesker, som man ellers ikke er i kontakt med”, siger Ditte Kirstein Brammer.

Rejserne til udlandet er det, som er motoren i VL53. Til efteråret går turen til Istanbul. Gruppen ønsker at mikse mellem de mere kendte rejsemål og det ukendte, som ikke så mange mennesker kender forretningsmæssigt.

”Vi har et fast kontingent på 5.000 kroner om året, og herfra er der et tilskud til udlandsrejserne”, siger formanden for VL53.

Det er meget almindeligt, at der er få bærende kræfter i VL grupperne. Sådan er det ikke i denne gruppe. Her går man nye veje.

”Vi har delt gruppen op i en række arbejdsgrupper med 3-5 personer, som hver har ansvaret for at arrangere et møde i løbet af året. Der er ni almindelige møder om året og en udlandsrejse. Men vi har også indført et julemøde, hvor det mere er det sociale, som trækker. Styrken ved at benytte sig af arbejdsgrupperne er, at alle får ansvar for at få møderne arrangeret. Også det er med til at styrke sammenholdet på tværs af gruppen. Hver sommer udarbejder jeg en liste over årets kommende arrangementer. Rejseudvalget er det vigtigste og blevet en institution. Allerede når vi er kommet hjem fra rejser, så spørger medlemmerne efter næste rejse, således at de kan få det i kalenderen”.

Rekruttering af nye medlemmer er en vigtig del af VL gruppernes eksistensgrundlag. Det gælder også VL53;

”Vi går efter de traditionelle tunge industriprofiler. Samtidig skal det være lidt de skæve personer, som har andre vinkler, perspektiver og synspunkter på ledelse. Det vil være fint, hvis vi kan få en politiker med i gruppen. Men det kan ligeså godt være en præst eller en filosof”,

Spillereglerne og vedtægterne er nødvendige for at få struktur på VL gruppen, og samtidig skal medlemmerne være villige til at engagere sig i gruppens liv.

”Det enkelte medlem er en kulturbærer, og det er vigtigt, at alle bidrager. Mødeprocenten er høj. Den ligger på 60-75 procent. Det største fremmøde – indtil videre – er på turen til NYC. VL53 har en række stærke kræfter, som holder fanen højt. Sådan vil det være fremover. Men samtidig skal der løbende ske en tilgang af nye medlemmer, der brænder lige så meget for sagen som dem, der allerede er medlem i dag. Vi har stærke og nære relationer mellem gruppens medlemmer også gennem de arbejdsgrupper, som bliver nedsat til at stå for arrangementerne. Det er det allervigtigste i en VL gruppe”.