Interview med Søren Sepstrup Lønkvist, VL’s bestyrelse

Af; Henrik Ørholst

Søren Sepstrup Lønkvist har hele verden som sin arbejdsplads. Det betyder, at det er svært at få en aftale med ham. For enten er han i London, Singapore, New York eller et helt fjerde sted. Familien bor i London, og der er basen, ikke mindst fordi den globale infrastruktur er god fra metropolen på de Britiske Øer. Søren Sepstrup Lønkvist er medlem af VL78 i London og sidder i bestyrelsen for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Hans fokusområde er de internationale grupper.

”Vi ønsker en fortsat ekspansion af de internationale grupper. Det gælder både antallet af medlemmer og grupper. Udgangspunktet er, at gruppen etableres i et regionalt vækstområde samtidig med, at der er tilstrækkeligt med danske eller internationale topledere i området, som har interesse i netværket. Samtidig  satser vi kontinuerligt på at gøre de enkelte grupper stærkere. Der er ca. 460 medlemmer i de udenlandske grupper fordelt på 17 velfungerende grupper. Lige nu er der fire under stiftelse i Sydafrika, Tyrkiet, Californien og Schweiz”, siger Søren Lønkvist.

Den første internationale gruppe så dagens lys i 2007 i Shanghai. Udgangspunktet var at skabe inspiration, dele viden og samtidig være det stærke netværk for danske virksomheder i udlandet. Men også at styrke VL’s brand blandt danske topledere både nationalt og internationalt.

”Der er ikke nogen grænser for hvor mange grupper, der kan etableres i udlandet. Jeg forventer, at der vil komme yderligere otte nye grupper i alt, således at det samlede antal når op på 25. Det vigtigste er, at det skal give mening. Vi skal ikke styres efter et sæt af stramme regler. Rusland er et marked, hvor vi ønsker at få etableret en gruppe, men den nuværende uro har sat aktiviteterne i stå. Japan er et andet land, hvor vi skal etableres. Hong Kong er også på ønskelisten, især fordi den del af Kina er inde i en meget voldsom vækst. Israel er interessant, fordi landet har nogle styrkepositioner inden for IT og anden højteknologi. I betragtning af hvor meget Tyskland betyder for vores økonomi, skal vi være aktive i flere tyske byer”, siger Søren Lønkvist.

VL grupperne i udlandet er ikke bare en gruppe danskere, der finder sammen i et nationalt fælleskab. Erfaringerne viser, at VL grupperne kan fungere som kontaktpunkt for danske virksomheder, og derfor kan de supplere ambassader og konsulenter inden for en række rådgivningsopgaver. Der er således gode råd og vejledning at hente for de danske erhvervsfolk, som er interessenter i de lande, hvor VL er etableret.

”Vi ser, at medlemmerne af de udenlandske grupper er villige til at rejse langt for at deltage i møderne. Den schweiziske gruppe har medlemmer, som flyver ind fra Frankrig for at være med. Det er en rejse hver gang, som alligevel får plads i medlemmernes travle kalender. I gruppen fra London rejser medlemmerne fra Skotland og Nordengland for at deltage i møderne i London. Det viser, at der er et stort engagement i de udenlandske grupper”, siger Søren Lønkvist og forsætter;

”Der er ikke den store forskel på den udenlandske gruppe og den danske VL gruppe. Kriterierne for optagelse er de samme, møderne foregår på samme måde, og vi har de samme vedtægter. Når en gruppe skal etableres, er det meget vigtigt, at der kommer tyngde i gruppen. Det gælder både med hensyn til antal medlemmer og niveauet for medlemmerne. En VL gruppe må aldrig kun bestå af underdirektører eller rådgivere. VL er organisationen, som henvender sig til toppen af erhvervslivet. Det gælder uanset, om det er Danmark eller udlandet. Den største forskel mellem en dansk VL gruppe og en udenlandsk er stort set, at de udenlandske medlemmer er mere mobile og villige til at rejse langt for at deltage i møderne. Mødeprocenten er som i de danske grupper over 50 pct. Der er medlemmer, som i en periode kan bede om orlov, fordi der er pres på jobbet. Så vælger de at stå udenfor i en kortere eller en længere periode. Fuldstændigt som i Danmark”, bemærker Søren Lønkvist i forbindelse med spørgsmålet, om der er forskel på de danske og de udenlandske grupper. Ikke engang sproget adskiller de udenlandske grupper fra de danske;

”Vi skal være fleksible med hvem, vi optager som medlemmer i grupperne. Udstationeringer varer typisk to til  tre år, og derfor kan medlemskabet af VL gruppen være begrænset. Medlemmerne optages efter samme kriterier som i de danske grupper, men vi accepterer, at de skal tilbage til Danmark på et tidspunkt. Her er bl.a. den internationale VL gruppe 84, København –   stiftet af medlemmer, der har arbejdet i udlandet over en længere periode – et  tilbud for hjemvendte VL medlemmer. De får ved optagelse mulighed for at fortsætte i VL netværket i Danmark og samtidig bevare kontakten med de internationale grupper. Det er forskelligt, hvilket sprog man taler i grupperne. Men det er min vurdering, af der bliver talt dansk i de fleste af de udenlandske grupper”, siger Søren Lønkvist.

Målet for de internationale grupper er at opbygge stærke relationer mellem virksomhederne i Danmark og udlandet, og at udvide relationerne mellem danske topledere i Danmark og danske topledere i udlandet.

”Vi ønsker flere grupper i udlandet, men det skal ikke være for enhver pris. Min anbefaling vil derfor være, at initiativtagerne skal bruge meget tid på at finde medlemmer på topchefniveau – og de behøver  ikke nødvendigvis at være danske. Det  tager tid, men den er godt givet ud”, afrunder Søren Lønkvist interviewet med VL Nyt.

Søren Sepstrup Lønkvist er Executive Partner & Co-Founder for den Globale Headhunter virksomhed The Blue Ocean Company. Søren Lønkvist har været medlem af VL26 i Danmark, medstifter af VL81 i Schweiz og er nu medlem af VL78 i London, hvor han bor.