Af: Henrik Ørholst

 

Der er to timer til generalforsamlingen i TDC. Vagn Sørensen kommer løbende gennem receptionen. Der var en anden telefonsamtale, som skulle afsluttes, før interviewet kunne gå i gang.

Carsten Dilling og Vagn Sørensen (VL46) står i spidsen for Danmarks største teleselskab, TDC.  En virksomhed, som mange har en mening om, og som er en magnet på journalisternes skriveblokke og mikrofoner.

Uformelt samarbejde – men ikke en privat relation

Interviewet finder sted på Carsten Dillings beskedne kontor. Der er ikke mørke dyre træsorter, der automatisk får gæsterne til at dæmpe stemmen. Det er lyst, hvidt og sparsomt møbleret. Hverken CEO eller bestyrelsesformand vil drikke kaffe. Sekretæren bringer derfor lynhurtigt vand på bordet.

Tonen er afslappet, og latteren bølger henover bordet igen og igen i løbet af interviewet. Det er et makkerpar, der kender hinanden. De stoler på hinanden, og det er et uformelt samarbejde, der kendetegner deres professionelle relation, som ikke omfatter omgang uden for arbejdstid. Der skal være en distance.

”Bestyrelsesarbejdet er slet ikke så formelt, som man får indtrykket af, når man læser aviser og nyhedsbreve. Der har været en periode, hvor der har været meget fokus på Corporate Governance. Derfor har mange virksomheder haft fokus på at opfylde de krav, som lovgivningen sætter, og hvad der er vigtigt for investorerne. Det er noget engangsarbejde. Når det er på plads, så skal reglerne overholdes. Det er aftagende nu i bestyrelseslokalerne. Bestyrelserne gør det, man skal. Det er en ung videnskab, og derfor er hele begrebsapparatet og teori ikke færdigudviklet endnu. Men der er mange, som udbyder uddannelser inden for bestyrelsesarbejde. Det er ikke et udtryk for, at der bliver brugt mere tid i bestyrelseslokalet på regler og lovgivning”, siger Vagn Sørensen og spiller bolden over til Carsten Dilling.

”Der ligger en årskalender og en finanskalender for virksomheden, som er nødvendige procedurer i en større virksomhed, og ikke mindst en børsnoteret virksomhed har mange krav, som skal overholdes. I det daglige arbejde er tingene meget uformelle. Hvis der er brug for, at bestyrelsen mødes, så kan Vagn og jeg beslutte at indkalde til et telefonmøde, hvor det aktuelle emne kan drøftes. . Der er ikke langt fra ord til handling. Det er aldrig noget, som kræver lang og omfattende forberedelse for mig i form af formel dokumentation. Bestyrelsen og direktionen er på mange måder et samlet team”, forsætter Carsten Dilling.

”Det kan vi gøre netop fordi, vi har rammeværket i orden, og kalenderen er på plads. Vi har en fast kalender at arbejde ud fra, og så er der plads til det mindre formelle. Når alt det, der skal klares, er på plads i årshjulet, er der plads til improvisering, og nye ideer kan bringe TDC videre. Jeg vil hellere have mange og korte interaktioner med den daglige ledelse i stedet for få store formelle møder. Det er bedre at tage diskussionen nu i stedet for at vente, indtil det formelle bestyrelsesmøde om lang tid”, siger Vagn Sørensen.

Der er ofte kontakt mellem bestyrelsesformand og den daglige ledelse. Det er i de fleste tilfælde aktuelle sager, der styrer deres samarbejde. Hvis der er en krise under opsejling, vil det betyde hyppigere kontakter, og omvendt hvis der er mere ro, vil der være mere behov for en aktiv dialog. Det gælder også i samarbejdet mellem Carsten Dilling og Vagn Sørensen.

”Vi er i kontakt med hinanden et par gange om ugen. Dog er der hver fredag sat en telefonsamtale af i kalenderen, hvor vi taler sammen. Enten på telefon eller et møde.” siger Vagn Sørensen. ”Hvis der er en mediehistorie, hvor vi bliver fremstillet meget ufordelagtigt, giver det anledning til, at jeg vil kontakte Carsten. En kundesag på forsiden af Ekstra Bladet vil være noget, jeg vil reagere på.  Eller hvis der er kommet ny lovgivning. Her finder vi hurtigt en fælles forståelse for, om det er nødvendigt med en reaktion fra os. Det er vigtigt, at man ikke bliver styret af medierne. Vi må ikke ende som politikere, der starter deres dag med at læse avisen og med at forholde sig til medierne. Sådan er det ikke at drive en virksomhed. Medierne er blot en af mange interessenter, som man skal arbejde med. Og en B2C-virksomhed som TDC  vil altid have en større medieinteresse end FLS”, siger Vagn Sørensen.

Et synspunkt som Carsten Dilling er enig i.

”Det er en styrke for mig at kunne drøfte aktuelle ting med Vagn, der sidder på afstand af den almindelige forretning. Når man sidder i TDC, bliver udgangspunktet altid indefra. Her sidder Vagn lidt længere væk fra dagligdagen og kan give nye perspektiver. Det kan komme til at fylde for meget, når alle de øvrige i hverdagen har det samme udgangspunkt”

”Min opgave er at varetage aktionærernes interesse, og derfor vil jeg reagere på alt, der kan påvirke aktiekursen”, siger Vagn Sørensen.

TDC havde generalforsamling den 6. marts med status på, hvad der skete sidste år, men også hvad der optager ledelsen lige nu.

”Det, som optager os lige nu, er vores serviceniveau på telefon, når kunderne henvender sig til os. Vi har lanceret en lang række nye produkter i løbet af sidste år. Interessen har oversteget vores forventninger. Derfor har vi svært ved at følge med. De sælger meget bedre, end vi havde ventet.  Samtidig er vi blevet bedre til at sælge til kunderne, når de henvender sig til os. Det tager længere tid. Derfor oplever kunderne desværre ofte, at ventetiden kan være længere, end vi ønsker.  Internt er det en god problemstilling at tage udgangspunkt i. Jeg er helt sikker på, at det spørgsmål vil blive rejst på generalforsamlingen”, siger Carsten Dilling.

”Vores strategi er helt rigtigt, og det viser den store interesse for vores nye produkter også. Det er synliggørelsen, men vi skal være hurtigere på telefonerne”, fortsætter TDC-direktøren.

”Det er positivt, hvis der bliver spurgt til det på generalforsamlingen. Det giver os mulighed for at forklare baggrunden og hvorfor”, siger Vagn Sørensen.

En virksomhed som TDC oplever et voldsomt pres inden for forandringer. Teknologien udvikler sig med hastige skridt, kunderne forventer hurtigere og mere enkle produkter samtidig med, at der er regulativ interesse fra både EU og de danske politikere.

”Forandringen går hurtigt, og det har været en kendsgerning de sidste tyve år. Der er ingen tvivl om, at hastigheden er blevet voldsomt forøget de seneste år. Men for medarbejderne vil de mange forandringer være noget, som presser i hverdagen. Det kan give nogle diskussioner, men vi har et meget velfungerende samarbejdssystem i TDC, og det betyder, at de fleste af ændringerne i organisationen sker uden de store udfordringer, siger Carsten Dilling.”Vi har kendt hinanden i mange år.  Det er en styrke”, siger Vagn Sørensen om deres samarbejde. ”Vi er begge meget åbne personer, og vi har det sjovt sammen. Vi har den samme humor. En styrke i vores samarbejde er Vagn’s tunge CEO-erfaring. Det er nemt for ham at sætte sig over på den anden side af bordet. Jeg har også bestyrelsesformandserfaring, som jeg kan trække på. Det betyder, at vi bedre forstår hinanden. Derfor ved jeg hvad, der skal være i orden”, siger Carsten Dilling, og Vagn Sørensen tager hurtigt tråden op; ”Vi er meget enige om målene, og vi har et godt fælles billede af, hvor vi vil hen. Vi kan lide at have det sjovt sammen, vi arbejder meget uformelt sammen, og vi har mange korte kontakter i løbet af en arbejdsuge. Vi ligner hinanden i vores måde at arbejde på”.

Selvom relationen er tæt og ofte, så er det kun professionelt.  De ses ikke privat.

”Vi ses ikke privat, men vi kunne lige så godt være private venner. Jeg tror ikke, det er sædvanligt, at formanden og direktøren har privat omgang med hinanden i dag. Der skal være en distance mellem en formand og direktøren.  Vi har hver vores rolle”, siger Vagn Sørensen.

”Det er meget svært at få jobbet som CEO og som bestyrelsesformand, men det er meget nemmere at sidde i jobbet, når man først har fået det.  Vi har begge specialiseret os i vores rolle. Jeg kan lide at være operationel med den daglige drift, og Vagn har valgt en anden karriere”, siger Carsten Dilling.

”Det er min metier at være bestyrelsesformand, og selvfølgelig kan det være interessant på et tidspunkt med et nyt CEO-job, men som tiden går, er det mindre og mindre sandsynligt”, siger Vagn Sørensen.

TDC er en virksomhed, som er vokset ud af en række regionale monopolvirksomheder til i dag at være en virksomhed, der er underlagt konkurrence inden for stort set alle områder. Det har været et stort skifte fra at være en støvet halvoffentlig virksomhed, hvor stabilitet var et mål i sig selv. Fra at være ejet af staten er TDC en børsnoteret virksomhed, og det betyder, at kulturen har undergået en voldsom forandring.

”Når en virksomhed er ejet af en kapitalfond, er ejerne og bestyrelsen meget tæt på dig som leder. Det giver en dynamisk virksomhed, og bestyrelsen er derfor meget tæt på den daglige drift. I dag har TDC 44.000 aktionærer. 40 procent af ejerne er store amerikanske pensionsfonde. Deres dagsorden er meget langsigtet, og det giver ro om udviklingen i aktiekurserne. Den største forskel er, at vi skal bruge meget mere tid på Investor Relations i dag. Jeg bruger 5-10 arbejdsdage hvert kvartal på rapportering til aktionærerne og møder med investorer. Og hvis pressekontakten skal med i regnestykket, er tidsforbruget endnu større”, siger Carsten Dilling om tidsforbruget, hvor aktionærkredsen er blevet mere spredt.

Vagn Sørensen supplerer: ”Når man bliver børsnoteret, er der en række formelle ting, som skal overholdes. Rammebetingelserne er anderledes. Det har været en lidt speciel situation for TDC, idet aktierne var børsnoterede, samtidig med at vi var ejet af kapitalfonde. Det bevirkede imidlertid, at vi allerede havde apparatet klart – om end i en mindre målestok end i dag. Derfor er der ikke den store forskel på tidligere og nu. Men vi holder stadig fast i styrkerne fra dengang, vi var ejet af kapitalfonde.”