Interview med direktør Bjørn Karsholt, Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Af; Henrik Ørholst (København)

 

”VL Døgnet 2014” havde et nyt format. Kort og enkelt. I forbindelse med arrangementet lancerede vi en App, som gav deltagerne mulighed for at komme med deres mening om døgnet. Lidt mere end ¼ svarede på spørgsmålene og gav deres mening til kende. Der var særlig tilfredshed med indlæggene fra CEO Lars Rasmussen, Coloplast, CEO Kjeld Johannesen, Danish Crown og CEO Jørgen Vig Knudstorp, LEGO.

”Vi er meget tilfredse med VL Døgnet 2014, men planlægningen har været præget af et stort tidspres. Normalt er der et år til at planlægge det store arrangement, men de særlige omstændigheder i forbindelse med byggeriet af Musikkens Hus i Aalborg, hvor VL Døgnet oprindeligt skulle have været afholdt, gjorde, at vi kun havde fire måneder til at få alting på plads,” siger direktør Bjørn Karsholt, VL og fortsætter: ”Der er mange, som gerne vil være indlægsholdere til døgnet. Men det sværeste er at få reserveret den samme dato i de travle toplederes kalender, som er fastlagt og booket mange måneder og år frem i tiden. Det er et faktum, som vi må forholde os til, når et VL Døgn skal planlægges. At få en håndfuld topchefer til at finde den samme ledige dag i kalenderen er en meget svær planlægningsøvelse.”

Generelt var der stor tilfredshed med VL Døgnet. 70 procent af deltagerne mente, at det var ”Excellent” eller ”Very good”. Kun fem procent syntes, det var ”Poor”. Til gengæld kan sammenhængen mellem det overordnede tema og de enkelte indlæg være bedre. Her mente 44 procent, at der var en god sammenhæng (Excellent eller Very good), og 14 procent mente, at sammenhængen var ”Poor”.

”Vi ser, at langt de fleste syntes, at der var fin sammenhæng mellem det overordnede tema og de enkelte taleres indlæg. Vi havde besluttet, at overskriften på VL Døgnet skulle være ”Industri Version 2.0”. Det var en overskrift, som gav god plads til, at indlægsholderne kunne udfolde sig. Jeg vil her gerne fremhæve den sidste session, hvor Kjeld Johannesen, Jørgen Vig Knudstorp og Marcus Wallenberg stod for tre spændende og tankevækkende indlæg. De havde tre forskellige udgangspunkter, og de to ordstyrere fik bundet en fin sløjfe på de tre taler. Danish Crown-direktøren fik med ”strategi på jysk” og de to pile med vækst og omkostningsreduktion forklaret meget enkelt, hvad der skal til for at få succes i en branche, der er præget af et stærkt pres på lønningerne fra nabolandene. Jørgen Vig Knudstorp fra LEGO tog udgangspunkt i bl.a. digitaliseringen og globaliseringen og talte om, hvordan vi kan lære noget af de hurtigt voksende økonomier i Asien. Og slutteligt fortalte Marcus Wallenberg om, hvordan Sverige har skabt en stærk økonomi i et Europa, der er præget lavvækst,” siger Bjørn Karsholt.

På trods af enkelte negative kommentarer mente 68 procent af deltagerne, at der var gode muligheder for at mødes og netværke. En meget central del af alle VL Døgn. Næsten alle er interesseret i at deltage næste år; med 99 procent som svarer, at de gerne vil deltage i VL Døgnet 2015.

”Der er altid plads til forbedringer. Vi skal f.eks. være bedre til at skabe en sammenhæng mellem overskriften og de enkelte indlæg, som også skal hænge noget bedre sammen. Det kan på den anden side også ses som en styrke, at der ikke er en for snæver sammenhæng mellem indlæggene. Det er vidt forskellige indlægsholdere, og de har hver deres tilgang til det overordnede emne. Jeg ser derfor VL Døgnet som et slags ’tag-selv-bord’, hvor man selv kan sammensætte menuen,” siger Bjørn Karsholt og glæder sig over, at der har været stor tilslutning til App’en, som 73 procent var meget tilfredse med.