Interview med Jens Willumsen, formand for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Af; Henrik Ørholst

Jens Willumsen ser tilbage på de første seks måneder som formand, og med dem tegner der sig et billede af mange kommende forandringer for VL. ”Det gik fremragende med ”det nye VL Døgn” siger en smilende formand, der har mange flere ideer og tanker om hvad, der kan styrke VL som Danmarks stærkeste netværk af topchefer.

”Det var lidt en overraskelse at modtage valget som formand og samtidig få besked om, at grupperne, der skulle stå for VL Døgnet 2014, alligevel ikke var i stand til at gennemføre det. Kun 4 måneder før afholdelsen. Det skabte en brændende platform, og derfor kom den opgave øverst i bunken. Det var i den forbindelse meget fint, at vi fik gennemført en medlemsundersøgelse, som klart viste, at der var behov for et andet format af VL Døgnet. Det gjorde det nemt at tage beslutningen om at gøre det på en anden måde end de tidligere år, og det gav os mulighed for at teste et nyt format. Det var nødvendigt, men held i uheld, at vi havnede i den situation,” siger Jens Willumsen.

Erfaringer fra ”det nye VL Døgn” kan bruges fremadrettet, når VL runder 50 år næste år. Men der er stadig mange opgaver, som venter forude, før Jens Willumsen vil konkludere, at opgaven er løst.

”Det er dejligt med positive tilbagemeldinger, og det giver energi til flere nye initiativer, når det er lykkedes at stable et VL Døgn på benene så hurtigt. Der har været et stærkt ønske om forandring, og derfor er det dejligt, når det er lykkedes at synliggøre en forandring over for medlemmerne,” siger Jens Willumsen.

Tidligere varede VL Døgnet et døgn; fra klokken 13 til klokken 13. Det var en tradition, og den er blevet brudt nu med et kort og komprimeret arrangement. Men det er ikke sikkert, at det bliver sådan i fremtiden.

”Nu har vi testet en måde at gøre det på, men der er ingen, som siger, at det er den eneste rigtige måde at gøre det på. Vi skal være mere dynamiske og forandringsvillige. Styrken ved VL, og det gælder både i de enkelte grupper, og arrangementer på tværs, er, at vi deler erfaringer med hinanden. Vi lærer af hinanden, og der er ingen, som er smålige med at dele ud af både gode og dårlige erfaringer. Det seneste VL Døgn var alt det. Indlægsholderne var velforberedte og ikke bange for at gå ind i en diskussion om deres erfaringer. Det blev et meget nærværende arrangement. Som medlem af VL gav det mig langt mere, og jeg kom tæt på de enkelte indlægsholdere og deres virksomheder. Det bar evalueringen også præg af,” siger Jens Willumsen tilfreds.

Tidligere var det en enkelt eller flere VL grupper, der påtog sig ansvaret for afviklingen af VL Døgnet med support fra sekretariatet. Men der er både styrker og svagheder ved denne model.

”Vi er i gang med en række overvejelser i bestyrelsen om, hvordan fremtidens VL Døgn skal planlægges. Det er meget krævende at få planlagt og afviklet et VL Døgn. Vi skal finde frem til en model, så der er flere om at bære ansvaret og den mindst lige så vigtige omkostningsstyring. Umiddelbart lyder det som en god idé at overdrage ansvaret til en gruppe. Men erfaringen viser, at det oftest er nogle få ildsjæle, der trækker læsset. Dog er det sikkert, at sekretariatet kommer til at spille en væsentligt større rolle i planlægningen af VL Døgnet,” siger Jens Willumsen og fortsætter:

”Vi har en ekstraordinær generalforsamling onsdag den 7. maj i år, hvor vi skal beslutte den fremtidige kontingentstruktur. Udgangspunktet er, at vi ønsker, at flere medlemmer kan deltage i VL Døgnet. Ligesom vi gerne så flere arrangementer i løbet af året. Der var en lang venteliste til dette års VL Døgn, og det er ærgerligt, at der ikke var plads til alle. Målet er jo, at så mange som muligt skal kunne deltage. Men hvis vi ønsker et VL Døgn med over 1000 deltagere, forøges den økonomiske risiko væsentligt, og egenkapitalen er ikke stor nok til at stå imod et enkelt år med svigtende tilmeldinger. Derfor er det nødvendigt med en anden model, hvor kontingentet dækker mere end blot medlemskab. Bestyrelsen vil derfor foreslå, at kontingentet fremover skal være 1.500 kroner om året. For dette kontingent får medlemmerne til gengæld både flere møder i løbet af året , VL Dagen i forbindelse med generalforsamlingen, samt en væsentligt billigere deltagelse i VL Døgnet. Dermed kan vi planlægge et døgn med helt op til 2.000 deltagere,” siger Jens Willumsen og peger på, at formændene i grupperne skal spille en mere aktiv rolle fremover.

”Det er mit ønske, at formændene vil drøfte spørgsmålene om, hvordan vi skal fungere i fremtiden, herunder det fremtidige kontingent, således at vi får et engagement i sagen på den kommende ekstraordinære generalforsamling. Det vil glæde mig, hvis det bliver diskuteret ude i grupperne. Det er den vigtigste del af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse”, slutter Jens Willumsen interviewet.