Der er stor interesse for VL Døgnet den 5. februar 2014, som nu er lukket for tilmelding med over 550 deltagere.
VL Døgnet er en af Danmarks største netværksbegivenheder – et markant forum for dansk erhvervsliv.

VL93 i Vejle har gjort en stor indsats for at få (næsten) alle gruppens medlemmer til at deltage. VL Nyt har talt med Formanden for VL93: Advokat Torben Bang.

VL NytHvorfor har VL93 valgt at samle tilmeldinger fra hele gruppen?

Torben Bang: Bestyrelsen i VL 93 har besluttet at VL døgnet 2014 skal være et særligt fokusområde i det kommende år. Vi har dedikeret året til temaet: ”Toplinjen”, som gerne skal være den røde tråd i vores kommende arrangementer. Deri indgår VL døgnet som et vigtigt element, og derfor har vi samlet tilmeldingerne for at sikre, at så mange medlemmer som muligt deltager i mødet. Reelt er alle tilmeldt, med mindre de melder fra. Målsætningen er en god fælles og berigende oplevelse, som så mange som muligt i gruppen kan relatere til.

VL Nyt: Hvad er fordelen ved at samle tilmeldingerne?

Torben Bang: Vi håber at få så mange som muligt med på denne måde.

VL Nyt:  Hvad forventer du/I af det kommende VL Døgn?

Torben Bang: Vi forventer at blive inspirerede af dedikerede og kompetente indlægsholdere, at få nye vinkler/løsningsmodeller med hjem – og ikke mindst at deltage i et stærkt networking-forum.

VL Nyt: Vil du anbefale andre grupper at gøre det samme?

Torben Bang: Umiddelbart ja; De ressourcer vi bruger fra centralt hold, håber vi er godt givet ud. Det ser sådan ud. Da det er et ”pilot-projekt” fra vores side, skal vi  naturligvis have evalueret processen efter selve mødet.