VL Døgnet 2014 – Industri Version 2: VL Nyt sender i tiden frem til VL Døgnet den 5. februar 2014 en interview og nyhedsserie med døgnets talere. Dette VL Nyt bringer et interview med  CEO Lars Rasmussen, Coloplast

VL Nyt: Hvad betyder globalisering….?

Lars Rasmussen: For Coloplast betyder globalisering adgang til flere markeder. Det betyder potentielt større udbredelse af det, som man i vores branche kalder ”Standard of Care”, hvilket er positivt, idet mange mennesker med kroniske lidelser fortsat behandles nødtørftigt i visse lande; mest af alt på grund af mangel på uddannelse. Det betyder jobskabelse både i og uden for Danmark, og så betyder det naturligvis også større konkurrence.
VL Nyt: Hvad er hemmeligheden bag Coloplasts succes?

Lars Rasmussen: Vi har først og fremmest et meget klart billede af, hvilke forretningsområder og hvilke regioner som skaber mest værdi her og nu, og vi har ligeledes en god fornemmelse for hvor stort det fremtidige værdiskabelsespotentiale er. Denne forståelse har dannet baggrund for formuleringen af de vigtigste aktiviteter og prioriteringer over de seneste år, og dermed for de meget klare valg – og fravalg – vi har truffet. Og så har vi gjort meget for at engagere organisationen i at få gennemført de valgte aktiviteter hurtigt og konsekvent på globalt niveau.

VL Nyt: Hvad gør Coloplast for at fastholde en stærk innovationskultur?

Lars Rasmussen: Coloplast har altid haft en stærk innovationskultur. Kravene til impact fra hvert enkelt nyt produkt og serviceprogram er fra alle sider vokset betydeligt over årene, og derfor er vi i dag om muligt endnu tættere på kunden, end vi på noget andet tidspunkt har været, for at forstå hvordan vi gør en reel forskel. Den måde vi indsamler viden fra markederne på har ændret sig markant, og vi investerer betydeligt i markedsdata.

VL Nyt: Hvilket råd vil du give Statsministeren?

Lars Rasmussen: Danmark er et fantastisk land at leve i og et godt land at drive forretning fra. Vi har en række styrkepositioner i dansk industri, og for at udbygge disse skal vi have adgang til en arbejdsstyrke, som er veluddannet, og som har rammerne til at være ambitiøse.

Hele vejen gennem det danske undervisningssystem kan eleverne møde sublim og engagerende undervisning, men de kan desværre også møde det absolut modsatte. Det som man tager for givet i mange andre sammenhænge, nemlig at man møder en ensartet høj kvalitet af produkter og serviceydelser, det virker langt borte i det undervisningssystem, som vi har i Danmark.  Det kan og skal der laves om på.

Et andet område, som kan forbedres stærkt, er rammerne for familierne. Det er vanskeligt at få overskud til både at være en god medarbejder og en god forælder, og rigtig mange familier knokler for at nå alle opgaverne i dagligdagen. Vi har indrettet os med høj beskatning af alle indkomstgrupper, og deraf afledte relativt høje lønninger til os alle, og så bliver det næsten umuligt for familierne at få råd til at købe den hjælp, som skal til for at få dagligdagen til at fungere. Det er en skam, for mange får af denne grund ikke den karriere, som de kunne have fået, for det bliver for vanskeligt for familierne at få enderne til at mødes. Og så er der den afledte effekt, at der er en hel serviceindustri som aldrig rigtig bliver etableret i Danmark.