VL Døgnet 2014 – Industri Version 2: Så er nedtællingen til VL Døgnet for alvor i gang. Som optakt til et af de stærkeste netværksarrangementer i Danmark, har vi et kort email-interview med CEO Henrik Brandt, Royal Unibrew. Virksomheden har været gennem en krise og er nu på den anden side. Stærkere end nogensinde før.

VL Nyt: Hvad var det sværeste ved Royal Unibrews krise?

Henrik Brandt: Mange akkvisitioner i løbet af relativ kort tid, ikke alle af tilstrækkelig kvalitet, samt utilstrækkelig integration og forankring resulterede i en meget høj gældsætning. Akkvisitionsræset førte samtidig til et ledelsesmæssigt de-fokus fra at drive en sund virksomhed med fokus på at udvikle, markedsføre og sælge høj-kvalitetsprodukter. Det manglende fokus ledte samtidig til utilstrækkelig performance og dårlige resultater, der blev yderligere forstærket i efteråret 2008, hvor finanskrisen satte en brat stopper for forbrugslysten. Med brud på bank covenants var der brug for fokus, restrukturering og et markant hurtigt de-leverage, samtidig med at der var behov for at sætte en stærk kommerciel agenda i en hastigt konsoliderende branche. Det vigtigste var at lægge og følge den plan, vi troede på – på trods af kritik fra mange sider af vores valg og vores kommunikation. Det sværeste var naturligvis at lede Royal Unibrew på et tidspunkt, hvor markedsværdien var DKK 300m og banklånene DKK 2300m, for hvem var det, der reelt bestemte. Vores banker viste os den nødvendige tillid.

VL Nyt: Hvordan vil Royal Unibrew fastholde den nuværende positive udvikling?

Henrik Brandt: Som regional drikkevarevirksomhed i en stærkt konsolideret branche præget af globale bryggerier og et marked, der er i strukturelt fald, er vi os meget bevidst om, at vi ikke kan eller skal konkurrere med de store bryggeriers dybe lommer. Vi må derfor konkurrere på vores komparative fordele, herunder vores agilitet og stærke lokale forankring. Vi forventer at fortsætte med at sætte og eksekvere en stærk kommerciel dagsorden, samtidig med at vi arbejder benhårdt med kontinuerlige forbedringer på tværs af virksomheden. Vores medarbejderes kompetencer, forandringsparathed, engagement og commitment er afgørende for vores fortsatte fremgang.

VL Nyt: Hvad er det positive ved en krise? (hvis der er en)

Henrik Brandt: En krise kan som ledelse bruges til nytænkning om ledelse, strategi, prioriteter og ressourcer – emner som måske burde have været tacklet for længe siden – ændringer som i sidste ende vil lede til øget konkurrencekraft. Det forudsætter et stærk kommunikerende og involverende lederskab, hvor forandringsrejsen er forholdsvis klar, og hvor alle kræfter motiveres og engageres omkring fælles mål.

VL Nyt: Hvilket råd vil du give Statsministeren inden for erhvervsområdet?

Henrik Brandt: Vi skal fokusere på vores langsigtede konkurrencekraft – ikke kun i forhold til Europa – men i særdelshed også i forhold til emerging markets. Langsigtet konkurrencekraft forudsætter en konstant og rimelig forudsigelig rejse mod mere effektive rammevilkår. Dvs. reformer, der fortsat nedsætter erhvervslivets samlede omkostninger inkl. skatter og afgifter. Reformer, der forbedrer vores uddannelsessystem – samt sætter yderligere fokus på efteruddannelse, fastholder en høj fleksibilitet på arbejdsmarkedet, og som øger produktiviteten i den offentlige sektor. Frem for alt er der behov for langsigtede planer, der er afgørende for virksomhedernes planlægning. Regeringen har sammen med oppositionen ført en reformpolitik, som meget gerne skal fortsætte.