Optakt til VL Døgnet 2014: Interview med CEO Kjeld Johannesen, Danish Crown

VL Døgnet 2014 – Industri Version 2: VL Nyt bringer i tiden frem til det årlige VL Døgn onsdag den 5. februar 2014 en interview og nyhedsserie med og om døgnets talere. Denne gang giver vi ordet til CEO Kjeld Johannesen, Danish Crown.

VL Nyt: Hvad betyder lønforskellene mellem Danmark, Tyskland og Polen for Danish Crown?

Kjeld Johannesen: Forskellene i produktionsomkostninger og rammevilkår inden for EU-landene udgør en stor udfordring for eksport- og produktionsvirksomheder I Danmark. En af de store forskelle er lønniveauet. Det betyder, at vi skal være langt dygtigere til at effektivisere i produktionen i Danmark, men det betyder også, at vi igennem de seneste knap 10 år har etableret tusindvis af arbejdspladser uden for Danmark, mens de danske arbejdspladser er forsvundet.

VL Nyt: Hvordan vil du beskrive – i få ord – Danish Crowns forretningsmodel?

Kjeld Johannesen: Danish Crown er et andelsselskab ejet af godt 8500 landmænd I Danmark. Ejerne er samtidig leverandører af råvarer. Danish Crown er Europas største svineslagteri og verdens næststørste, og det er verdens største eksportør af svinekød. Mere end 90 pct. af Danish Crowns omsætning genereres uden for Danmark.

VL Nyt  Hvad skal industrien gøre for at tiltrække flere unge?

Kjeld Johannesen: Danish Crown gør allerede i dag en væsentlig indsats på lærlingeområdet, og er heldigvis meget efterspurgt.

VL Nyt: Hvilket råd vil du give Statsministeren inden for erhvervsområdet?

Kjeld Johannesen: Danish Crown har en løbende dialog med de politikere, der har indflydelse på hvilke vilkår, vi opererer under i Danmark. Lige nu oplever vi en regering, der agerer ansvarligt på erhvervsområdet, og det er både nødvendigt og positivt.

“Bringing home the bacon”

I Schumpeter,The Economist var der den 4. januar 2014 en artikel med overskriften ”Bringing home the bacon”. Artiklen beskriver hvordan Danmark – som rollemodel for Kina – har en styrkeposition inden for fødevarer. Vi bringer link til artiklen her