Interview med Jens Wittrup-Willumsen, bestyrelsesformand, Dansk Selskab for Virksomhedsledelse.


Af: Henrik Ørholst

 

Jens Wittrup-Willumsen (VL2) er ny bestyrelsesformand for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL). Han overtager posten efter Ulrik Bülow, der fortsætter som medlem af bestyrelsen.
Jens Wittrup-Willumsen er et mangeårigt medlem af VL2, hvor han blev opfordret til at blive medlem for ti år siden.

​”En del af årene boede jeg i Stockholm, og det medførte nogle år, hvor min mødefrekvens var svingende. Det er en god gruppe, og de, der står for aktiviteterne, forstår at holde fast i kernen af og værdierne af VL. Mine erfaringer er meget positive.”

VL Nyt får et hurtigt og effektivt interview, mens den travle formand er i bil på vej til et bestyrelsesmøde. Efter en karriere i bl.a. SAS’ øverste ledelse er han nu professionelt bestyrelsesmedlem, og er bl.a. formand for Air Greenland, Visit Denmark, Mediehuset Ingeniøren, Index Awards, næstformand for Billund Lufthavn og bestyrelsesmedlem i SKAKO A/S, FDM Travel og har flere andre bestyrelsesposter. Derudover er Jens aktivt involveret i en række yngre virksomheder inden for især teknologi og Internetrelateret forretning. Der er fart på ham, og nu nyder VL godt af hans viden og indsigt.

”Der er en stor skov af netværk i Danmark. Det som gør VL til noget specielt er, at vi ikke er knyttet til et bestemt fagligt område. De fleste andre netværk er fokuseret på et område eller en disciplin. Vi er det brede netværk, som giver mulighed for, at medlemmerne kan få gensidig inspiration. Og så handler VL om ledelse”, siger Jens Willumsen og fortsætter;

”Mange netværk henvender sig til den mindre erfarne leder. Hos VL er det et krav, at man er topleder fra enten private eller offentlige virksomheder eller organisationer. VL har eksisteret i 49 år og har dermed samlet en erfaring, som ingen andre netværk kommer i nærheden af”.

”Omverdenen udvikler og forandrer sig. Det kræver derfor, at man tilpasser og justerer sig i forhold til de ændrede betingelser.”

”Der er en styrke i VL, som ingen andre kan kopiere umiddelbart. Når topledere mødes på tværs af faggrænserne, offentlig og privat virksomhed, så opstår der muligheder for erfaringsudveksling og inspiration. Det er i de enkelte grupper, at de beslutter, hvordan gruppen skal fungere. Der er ikke nogen central styring af de enkelte grupper. Styrken og autonomien ligger derfor i grupperne. Det er her, at grupperne kan leve deres eget liv, og da vi ikke er en kommerciel forretning, giver det os mange andre muligheder, som andre netværk ikke har. Det er ikke vigtigt for VL at blive så mange som muligt, næsten tværtimod. Vi dyrker kvaliteten i topledelsen. Her skal vi holde fast.”

”Vi ser flere, der udbyder dagskonferencer, der minder lidt om vores VL Døgn, og som også er i stand til at tiltrække store navne og topledere. Men VL Døgnet er unikt, fordi det samler VL medlemmerne på tværs af alle grupperne. Vores styrke er altså at skabe noget unikt i grupperne og mellem grupperne. Derfor har VL en eksistensberettigelse de næste 50 år”.

”Med mere end 3500 medlemmer er VL en af de største organisationer inden for sit felt. Både i Danmark og på Europæisk niveau. Alligevel er den nye formand ikke villig til at læne sig tilbage og fortsætte uden forandringer. Der er udfordringer:

”Vi skal gøre det mere synligt for medlemmerne, hvilken værdi ”Selskabet” skaber. Jeg har selv tidligere kun reflekteret over denne overbygning til min VL gruppe, når der landede et girokort i posten. Hvad får jeg egentlig for de 500,- kr., har jeg tænkt.  Og svaret er jo, at det bl.a. er kvalitetssikringen af VL grupperne. Men hvis man har en velfungerende gruppe, tænker man ikke så meget over det. Der er imidlertid mange grupper, der har udfordringer, og her gør sekretariatet en stor indsats for at afhjælpe dem. Det er lidt som et medlemskab af Falck! Men derudover ydes der i sekretariatet en stor indsats i forbindelse med de aktiviteter, som arrangeres på tværs af VL grupperne.”

”På den front handler det først og fremmest om at udvikle VL Døgnet. Traditionelt har det været en begivenhed, som strækker sig over to dage; fra klokken 13 den ene dag til klokken 13 den efterfølgende dag. Alle topledere er presset på tid, men interessen for at netværke og udveksle erfaringer er usvækket. Derfor forholder man sig kritisk til hvad, der kommer i kalenderen. Motoren i VL er stadig mødet i de enkelte grupper.  Selvom der er mange deltagere i både VL Døgnet og VL generalforsamlingen/VL Dagen, så er det under 25% procent, der deltager i de fælles arrangementer. Der kommer til at ske forandringer, men det er for tidligt at melde ud, hvordan fremtidens VL Døgn kommer til at se ud. Et godt VL Døgn er ikke bare et spørgsmål om at tiltrække de rigtige navne. På VL Dagen havde vi nogle gode talere, der hver især gjorde det rigtig godt. Men det, som rykkede for alvor, var diskussionen mellem de tre talere og en stærk moderator. Det er noget ekstra. Det giver en særlig værdi.” Det at gå fra eenvejspræsentationer til interaktion mellem indlægsholdere og mellem publikum og indlægsholdere er ikke enkelt og kræver godt gennemtænkte koncepter, men her ligger der værdi.”

”Levereglerne/Vedtægtsmodellen” for, hvordan grupperne fungerer, skal vi til at bruge mere aktivt som et redskab. Det er en hjælp til grupperne. Der er flere grupper, som har svært ved at tage de beslutninger, som er nødvendige for at sikre en levende og aktiv gruppe. Det gælder både i forbindelse med sammensætningen og de enkelte medlemmers deltagelse i møderne. Der skal ganske enkelt være kvalitet i medlemskabet. Der skal være ligesindede medlemmer, som de kan spejle sig i. På den anden side skal reglerne ikke være så stramme, at f.eks. alderen bliver et kriterium i sig selv for at ophøre et medlemskab. Det er for mig ligegyldigt, om et medlem er 35 år eller 75 år. Jeg kender mange mennesker, der har passeret den officielle pensionsalder, men som lever et aktivt og erhvervsmæssigt interessant liv på alle måder. Det er en fornøjelse at høre på dem og deres perspektiver og erfaringer. Det ville være synd, hvis ikke VL grupperne fik glæde af de mange erfaringer, sådanne profiler har med sig. På den anden side kan der være 55-årige, som ikke arbejder længere, fordi de har tjent penge nok. De kan omvendt være mindre relevante at have i en VL gruppe. Vores syn på alder er ved at ændre sig, og jeg er sikker på, at vi kommer til at se det første 100 årige medlem af VL inden for den næste 50 årige periode”; siger Jens Willumsen.