Interview med Torsten Sløk, Deutsche Bank, New York

Af: Henrik Ørholst (New York City)
ho@vl.dk

I Wall Street dunker pulsen hårdt. Det er her, at man kan tage temperaturen på den økonomiske udvikling i USA og resten af Verden. Her sidder Torsten Sløk, Cheføkonom i Deutsche Bank, Wall Street, New York (medlem af VL83 New York).

Han er et kendt navn i danske medier, når der skal forklares om hvad, der sker i den internationale økonomi lige nu og i de kommende år. Men ikke kun i Danmark er han med i økonomernes superliga. Hans analyser læses i hele verden, og dermed er han en af de mest indflydelsesrige økonomer.

Det er to år siden, at VL Nyt var på besøg hos Torsten Sløk. Det var samme eftermiddag, hvor den amerikanske nationalbank havde besluttet at sætte gang i seddelpressen. Der blev pumpet 600 milliarder dollars ind i den amerikanske økonomi. Det var en bekymret Torsten Sløk dengang. I dag er det en anderledes optimistisk økonom, der fra hjørnekontoret i Wall Street ser ud over de himmelstræbende bygninger på det sydlige Manhattan.

”Huspriserne er stigende, og der er færre huse til salg i USA. To meget vigtige ting, som er med til at satte gang i økonomien. Det betyder, at krisen faktisk er overstået nu.”, siger Torsten Sløk og glæder sig over, at den amerikanske økonomi atter bevæger sig i den rigtige retning.

Under interviewet henviser han flittigt til et lille hæfte fra marts 2013; ”US Economy – Rates Markets underestimating the strength of the economy”, som er en guldgrube af informationer for både investorer, regeringer og erhvervsledere over hele Verden.

”Genopbygningen af økonomien i USA er i fuld gang efter nedturen efter 2008. Det viser sig ved de stigende huspriser, som styrker både de private husholdningernes økonomi samtidig med, at bankerne genvinder den økonomiske styrke. Der er ganske enkelt mere fast grund under lånene i dag”, siger Torsten Sløk,

Lavpunktet for boligpriserne var i 2009, og selvom der er et stykke vej endnu, før boligmarkedet er tilbage på niveauet, før Subprime-lånene fik slået bundet ud af boligmarkedet, så er der alligevel grund til at være optimistisk. Boligpriserne vil med stor sandsynlighed fortsætte med at stige i de kommende år.  Rekordåret var 2006.

Det økonomiske tilbageslag blev udløst af to ting: For det første; den amerikanske subprimekrise, der er baseret på, at mindrebemidlede fik mulighed for at købe deres egen bolig ved nogle meget lave rentesatser de første år, hvorefter renteudgifterne steg stærkt. Hvis huspriserne stiger, vil det ikke være en udfordring for de private husholdninger. Men hvis priserne falder, vil det betyde manglende dækning, og det betyder dårligere sikkerhed for dem, der har lånt pengene ud. For det andet satte regeringens beslutning om at lade Lehmann Brothers gå ned i efteråret 2008 gang i en global finansiel nedsmeltning, hvor lånemarkederne frøs til is, og ingen turde låne penge ud til hinanden. De to ting var ødelæggende for den finansielle sektor og dermed den globale økonomi.

”I den Vestlige Verden er der kun to lande, der har givet adgang til den type långivning: Det er i USA og i Danmark. I Danmark har de afdragsfrie lån betydet, at der skete en voldsom stigning i boligpriserne i 00’erne. En boligboble er en kendsgerning, og for Danmark betyder det, at der kommer til at gå længere tid før, man kan se, at økonomien genvinder styrken fra før finanskrisen”, siger Torsten Sløk.

”2015-2016 kan godt blive hårde år for den danske økonomi, når den ti års afdragsfrie periode på lån ophører, og de private husholdninger forventer, at de kan blive fornyet under de samme betingelser. Men når boligpriserne er faldet, vil det næppe være realistisk at få de samme attraktive lånevilkår. Måske er renten lav, men det er ikke nok, hvis huspriserne er faldet så meget, at selv en 80 procents belåning vil betyde et mindre låneprovenu end for ti år siden, og så går det galt”, siger topøkonomen fra Wall Street.

Der er en stærk integration i den globale økonomi, og det betyder, at der ikke er så mange frihedsgrader, når den økonomiske politik skal fastlægges.

”I Danmark udgør samhandlen med udlandet halvdelen af BNP, dermed er der stor afhængighed landene i mellem. Det gælder for de fleste europæiske lande, hvor økonomierne er tæt sammenvævet med hinanden. Det er anderledes i USA: Her er det tilsvarende tal nede på ti procent, og det betyder, at den økonomiske udvikling i udlandet ikke betyder ret meget for den amerikanske økonomi. De er kun afhængige af sig selv”, siger Torsten Sløk.

Dansk økonomisk politik bliver derfor et billede af omverden, og det betyder, at mange beslutninger bliver taget uden for landets grænser.

”Der er kun et begrænset handlingsrum for den danske regering. Dermed er det udefrakommende faktorer, som i den sidste ende bestemmer, hvad der kan gøres. At den danske krone er tæt knyttet til Euroen, viser hvor få selvstændige muligheder, der er i pengepolitikken. Min vurdering er, at den danske regerings økonomiske politik afspejler den økonomiske virkelighed, og både den nuværende regering og den tidligere regering har taget fat om nogle nødvendige reformer, som ikke mindst Sydeuropa mangler at få taget hul på. Det er derfor, at bl.a. Spanien, Portugal og Italien står over for svære problemer, som kræver dramatiske reformer. Det vil blive meget svært at få gjort noget ved det i Italien med den sammensætning, parlamentet har. Det er sandsynligt, at der vil være nyvalg i den nærmeste fremtid”, siger Torsten Sløk.

Med de optimistiske toner er der også anledning til at kaste et blik på hvilken investeringsstrategi, der er den mest hensigtsmæssige lige nu. De mest succesfulde investorer satsede på virksomhedsobligationer i 2012. Men potentialet i markedet er ved at være udtømt for gevinster, med mindre udgangspunktet er en meget lang tidshorisont.

”Amerikanske aktier er stadig undervurderet. De sidste måneder har der været en stærk stigning, men der er stadig et potentiale. I 2012 var virksomhedsobligationer et af de mest attraktive tilbud. Vi må forvente, at renten vil stige, og dermed vil gevinstpotentialet være udtømt. Derfor vil det være en god ide at udskifte virksomhedsobligationerne med aktier.”

”Både europæiske og amerikanske aktier er steget meget i løbet af 2012 og også i starten af 2013. I Deutsche Bank har vi været overraskede over, at den politiske situation i Italien ikke har påvirket den europæiske økonomi mere, end den har gjort.  Selvom det lyder paradokst med uenigheden mellem Republikanerne og Demokraterne, så er der langt mere politisk stabilitet i USA sammenlignet med Europa.”

Boligmarkedet er motoren i en stor del af den økonomiske udvikling, og derfor er det her, man finder de første tegn på et spirende opsving:

”Når boligmarkedet er i bedring, så er det først og fremmest aktier inden for virksomheder, der arbejder med boliger, som er interessante. Dernæst er det forbrugerne og bankerne, der er det næste spændende område at investere i. Når boligpriserne bliver bedre, så er der mere sikkerhed i bankerne, og så starter den gode cirkel. Det betyder, at banker, supermarkeder og varige forbrugsgoder bliver interessante brancher for investorer”, siger Torsten Sløk.

Torsten Sløk ser således positivt på fremtiden, men på trods af den relative politiske stabilitet i USA kan der stadig komme grus i det økonomiske maskineri.

”Den store udfordring har været, at der har været et stort overudbud af boliger samtidig med, at efterspørgslen har været lav. Nu er udbuddet af boliger faldet, og dermed er der kommet en bedre balance mellem de to dele af boligmarkedet. I dag er der kun halvt så mange boliger til salg sammenlignet med 2009. Det er bl.a. amerikanske kapitalfonde, der er gået ind og har købt boligerne. Det har været en væsentlig faktor til at sænke udbuddet, der er til salg. Efterspørgslen efter boliger er ret konstant. Når udbuddet falder, så stiger priserne.  Historisk set er det en usædvanlig tilpasning, fordi det er sket gennem tilpasning af udbuddet”, siger Torsten Sløk.

Den amerikanske bilindustri mærker også til opsvinget. Og det betyder, at den positive udvikling fortsætter. Torsten Sløk bladrer endnu engang i det lille hæfte med de mange oplysninger:

”Antallet af solgte biler har været på et lavt niveau frem til sidste år. Da køb af en bil i langt de fleste tilfælde kræver et lån i banken, har kreditkrisen været med til at dæmpe efterspørgslen. Men nu hvor bankerne er ved at tø op igen, stiger også antallet af solgte biler i USA. Der er endda udsigt til endnu mere vækst i bilbranchen. Der er et akkumuleret behov for at få ny bil, og derfor vil bilaktierne stige i de kommende år”.

Selvom Torsten Sløk ser optimistisk på den amerikanske økonomi, ændrer det ikke på, at Verdensøkonomiens tyngdepunkt bevæger sig til Asien:

”Det er stadig billigere at producere i Asien. Det er en tendens, som har været undervejs de sidste tyve år. Strukturelt er Verdensøkonomiens tyngdepunkt forskudt, og der er ikke noget,,som tyder på, at den udvikling standser. De kinesiske lønninger er stadig markant lavere end resten af Verden. Det i kombination med en gunstig valutakurs i forhold til den amerikanske dollar, vil give dem et forspring i vækstraterne. Med andre ord – de bliver rigere og rigere, mens den amerikanske økonomi bliver ramt af nedture på boligmarkedet og sætter udviklingen tilbage. På kort og mellemlangt sigt vil det være en god ide at satse på amerikanske aktier, men på langt sigt bør det være kinesiske, der fylder mere.”

Torsten Sløk taler på VL’s generalforsamling i efteråret sammen med bankdirektør Eivind Kolding, Danske Bank og finansminister Bjarne Corydon.

Sæt kryds i kalenderen ved torsdag den 19. september 2013. Mere information om arrangementet kommer senere.