Af: Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker, Roskilde Universitet og Syddansk Universitet og Flemming Mieth, partner i Rostra Kommunikation og medlem af VL92.

 

Som noget ganske særligt blev deltagerne i årets VL Døgn del af et indslag, som handler om, at man kan få mennesker til at ændre adfærd ved brug af ”nudging”. Det viser blandt andet kampagnen ”REN kærlighed til København”, som Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune står bag.

 

Deltagerne i VL Døgnet 2013 blev udsat for et eksperiment, der skulle vise deltagerne, hvor nemt det er med få virkemidler at få mennesker til helt frivilligt at ændre adfærd. Nøgleordet er ”nudging”, og det handler kort og godt om at få mennesker til at skifte adfærd ved at ændre på små ting i vores omgivelser og oplevelser, som i princippet ikke burde betyde noget.

 
Mindre madspild med ”nudging”

Deltagerne blev blandt andet udsat for et ”nudging-forsøg” under frokosten. Alt efter hvilket bord man gik til, var der stillet to forskellige typer tallerkener frem på henholdsvis 24 og 27 cm i diameter. Optællingen af de efterladte tallerkener efter frokosten viste, at de små tallerkener efterlod 26 pct mindre madspild. Der var en dybere mening med det underholdende indslag. For forsøget viser, at ved hjælp af ”nudging” er det muligt at få mennesker til at flytte deres adfærd, uden at de føler det som en straf, bliver påført omkostninger eller bliver frataget valgmuligheder.

Forsøget med tallerkenerne viser, at det med få virkemidler er muligt for en virksomhed at reducere det årlige madspild med mange hundrede kilo og derved spare tusindvis af kroner.

Derfor kan ”nudging” bidrage positivt på resultatsiden i både interne og eksterne kampagner og andre tiltag, der skal få mennesker til at ændre adfærd. ”Nudging” kan være det kærlige puf, der skal til, og som i forskellige kampagner kan have stor effekt, hvis det bliver eksekveret på den rigtige måde og som en del af en større kampagneaktivitet.

Eksempelvis har Teknik- og Miljøafdelingen i Københavns Kommunes succes med kampagnen: ”REN kærlighed til KBH”. Det sker blandt andet med ”nudging” af byens skraldespande, der er beklædt med iøjnefaldende grøn folie og fodspor i umiddelbar nærhed, der leder folk hen til skraldespandene. Kampagnen skal være med til at begrænse mængden af skrald, der smides på gaderne og i parkerne og er en del af den indsats, der har til mål at gøre København til Europas reneste hovedstad senest fra 2015. Men ”nudging” er bare en del af ”REN kærlighed til KBH-kampagnen”. Partnerskaber med det københavnske erhvervsliv er en anden del af kampagnen. Partnerskaberne er med til at støtte kampagnen, udbrede budskaber og etablere flere tætte forbindelser mellem kommunen og det lokale erhvervsliv. Samtidig er partnerskaberne med erhvervslivet med til at skabe nye ideer, så kampagneaktiviteten hele tiden videreudvikles.

”Nudging” kan som en del af større kampagne være med til at give det berømte ”lille puf”, der medvirker til at påvirke forbrugeradfærd i en ønsket retning, flytte holdninger, få budskaber igennem og sidst men ikke mindst: sælge varer.