Oplev Simon Sinek, New York på VL Døgnets første dag den 28. januar 2013:

Af: Henrik Ørholst

Simon Sinek har fingeren på pulsen og er ikke utryg på Vestens vegne. Han er optimist og frygter ikke, at USA vil tabe pusten. På den anden side tror han ikke Apple kan blive ved med at være en af Verdens mest innovative og nytænkende virksomheder. Der går fem-ti år, og så er magien, som Steven Jobs byggede op fra bunden, forsvundet. Men han peger også på Lady Gaga som en af dem, som topcheferne skal holde øje med, hvis de ønsker at komme over i overhalingsporet.

Han er en af talerne på årets VL Døgn, og der er noget at glæde sig til.

Hvorfor skal vi starte med ”Why” og ikke ”What”?

”Why” kommer fra fortiden. Det er et spørgsmål om den erfaring, vi har opbygget gennem vores barndom eller gennem de lærere, vi har mødt i undervisningssystemet.  Vi lærer gennem hele livet. Mest skræmmende er det, at vores karriere er sammensat af en række tilfældigheder. Jeg studerede jura, men mødte en pige, der havde et job inden for reklame. Derfor skiftede jeg spor.

Det er derfor ikke et spørgsmål om, hvad vi gør (”What”). Det er ikke på den måde, vi ser os selv. Ikke mindst fordi nogle af de ting, vi beskæftiger os med – ikke altid lige er det, som vi ønsker at beskæftige os med. Der er med andre ord megen tilfældighed i det, som vi gør og det fag, som vi har fundet beskæftigelse indenfor.

Vil Apple være i stand til at fastholde positionen som en af Verdens mest innovative virksomheder?

Apples CEO Tim Cook var tidligere COO, og den, som stod i spidsen for, at virksomheden fungerede. Mennesker, der finder beskæftigelse inden for dette fag, er sjældent visionære. En visionær leder skal tænde det lange lys og se langt ud i fremtiden. Og det er sjældent særligt effektivt.

Tim Cook kommer fra den del af virksomheden, hvor der er fokus på løsning af problemer. Det er i kontrast til Steven Jobs, der så problemerne som muligheder. Vi kan allerede nu se, at Apple er begyndt at bevæge sig i den forkerte retning med fokus på den rigtige størrelse skærm. Og de begynder at tale det sprog, som Wall Street ønsker.  Det er store fejltagelser. De store fejl er ikke sket endnu, men tendenserne er begyndt at vise sig.

Der er lighedspunkter med Microsoft,  da Steve Ballmer overtog roret efter Bill Gates. Han var også fokuseret på tal.

Det er firmaer, som bliver drevet af Excel-ark og ikke visioner. Det sker ofte i store virksomheder. Det vil ske inden for de næste fem år. Den store udfordring er, at de medarbejdere, som giver deres hjerteblod for at realisere visionen forsvinder, fordi de ikke kan se sig selv i et Excel-ark. Talenterne forsvinder.

Vil vi møde en ny udgave af den amerikanske opfinder Thomas Edison i Asien i dag?

Det er svært at sige. Men jeg tror ikke rammerne er til stede i dag sammenlignet med dengang. Den store forskel er, at USA er USA. Der er en vilje til at gøre alting bedre. Der er en tradition for at gøre oprør mod autoriteterne. Det er derfor, at USA har været mere innovativ op gennem historien end andre lande.

Den asiatiske kultur er mere konform, hvor man lytter til de ældre og indretter sig efter dem. Dermed bliver kulturen ikke særlig rebelsk, og det er nødvendigt for at være innovativ.

Ser du optimistisk på den amerikanske samfundsøkonomi?

Det er en udfordring, at de amerikanske politikere ikke er i stand til at finde en løsning på den stigende offentlige gæld. Der mangler ledelseskraft. Det gælder både inden for erhverv og politik. Vi har ingen ledere i USA, der er stærkere end deres job.

Lady Gaga har det, der skal til. Hun er en ideel leder uanset hvilken definition, vi bruger. Hendes type findes ikke i politik. Det er lidt ironisk, at politikerne beskylder erhvervslivet for at tænke alt for kortsigtet. Deres fokus er at vinde det næste valg, og i USA er det altid lige om hjørnet.

Så længe vi ikke har nogen, der er lige så stærke som Lady Gaga, kommer USA ikke ud af det dødvande, som landet befinder sig i nu.