Interview med Hans Enocson, CEO og President for GE i Norden og Baltikum og indlægsholder på VL Døgn 2013.
Hvad er Ecomagination?

Ecomagination er GE’s forretningsstrategi, som tager udgangspunkt i, at vores kunder sænker deres miljømæssige fodaftryk samtidig med at deres konkurrenceevne forøges. Det er GE’s ønske at udvikle og fremme innovative teknologier, der udnytter ressourcerne bedre for at løse de store økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer, vi står overfor.

Hvordan vil GE fastholde en fremadrettet vækst i vores del af verden, når verdens økonomiske tyngdepunkt flytter til Asien?

Jeg tror, vi er nødt til at sætte tingene i perspektiv. Europa er en økonomi på 16 billioner dollar. Det er langt det største marked i verden. Selvom der er fokus på højvækstmarkederne, bør vi ikke glemme Europa. Ikke kun på grund af størrelsen, men også, fordi den del af verden sætter standarder for den øvrige verden.

Ecomagination blev lanceret i 2005 og har været en stor succes som en forretningsstrategi. Det har givet mere end 140 Ecomagination produkter og en omsætning på 105 milliarder dollars indtil videre.

Det vil fortsat være en vækstmotor for GE, da kunderne har brug for produkter, der kan skabe både miljømæssig og økonomisk succes. Faktisk har globaliseringen medført et skift i den økonomiske orden, og det er både en mulighed og en udfordring for Europa. Hvis Europa skal bevare den konkurrencedygtige position, kræver det, at der bliver skabt et miljø, der fremmer innovation. Europa har en reel mulighed for at tage føringen og blive frontløber inden for øko-innovation.

Innovation i samarbejde med emerging markets kan også føre til banebrydende løsninger. For eksempel har GE Innovation centre i Indien og Kina, hvor der er behov for lokalt tilpasset medicinsk udstyr, der er bedre egnet til landdistrikterne. F.eks. er ”VScan” en lommeformat ultrasound scanner, som blev co-udviklet af et global R & D team fra Norge, Frankrig, Kina og USA og er ved at blive solgt på både nye og mere modne markeder.

Hvad er de største udfordringer ved innovation?

Innovation er blevet et modeord. Vi er nødt til at gøre en indsats, som kan skabe et innovations økosystem, der går lige fra undfangelse af ideen til kommercialisering. For Europa er dette en reel udfordring. Vi har en tradition for at være innovative, men ideerne er blevet kommercialiserede og fremstillet andetsteds f.eks. MP3 teknologi, som kom fra Tyskland, men blev kommercialiseret i USA.

GE’s globale innovations-barometer, der tager temperaturen på innovation i virksomhederne i 2012 viser, at den økonomiske usikkerhed har en markant indvirkning på virksomhedernes evne til at være innovative. Det sker enten ved, at det er svært at få adgang til ekstern finansiering, eller fordi villigheden til at løbe en risiko er aftagende. Her er det interessant, at innovationsmodellen er ved at ændre sig fra en traditionel, lukket model til en åben model med samarbejde mellem flere parter.

Ecomagination har taget denne nye tilgang til sig. Vi inviterede små virksomheder og innovatører over hele verden til at indsende deres ideer til at løse nogle af de vigtige udfordringer på energiområdet. Vi modtog ca. 5.000 forslag og ideer fra hele verden. GE har siden hjulpet vinderne videre med at gennemføre deres ideer således, at de kommer hurtigere ud på markedet.