Interview med CTO Ananth Krishnan, TATA Consultancy Services

Af: Henrik Ørholst

 

Telefonforbindelsen er ikke god. Men i den anden ende af forbindelsen befinder CTO Ananth Krishnan sig. Veloplagt sidder han på kontoret i Indien, hvor han svarer venligt på spørgsmålene fra VL Nyt.

Ananth Krishnan er ansvarlig for selskabets innovationsproces, og dermed er han blandt de mest indflydelsesrige personer inden for sit felt. Han er derfor en af hovedtalerne ved det kommende VL Døgn.

Det er ikke en lilleput-virksomhed, han arbejder for. Med 250.000 medarbejdere er TATA Consultancy Services (TCS) en af verdens største konsulentvirksomheder, og de har en helt bestemt måde at arbejde på. Deres forretningsmodel kalder de for ”Global Network Delivery Model”, der er en af de mest effektive modeller til programudvikling inden for IT-tjenester. 
 
I Danmark har TCS været aktive siden 1991, og der er mere 4.500 medarbejdere, som arbejder i Skandinavien. I Danmark har TATA Consultancy Services overtaget flere store IT-kontrakter bl.a. hos TDC. Kontrakterne, der er i milliardklassen, blev overtaget fra konkurrenten CSC. 
 
Den indiske virksomhed er i Danmark i konkurrence med KMD og NNIT og Atea, som alle har et dansk udgangspunkt. Blandt de udenlandske konkurrenter finder vi Accenture, IBM og CSC. 
 
Positionen er stærk i Danmark og det øvrige Norden, hvor en undersøgelse foretaget af revionsvirksomheden KPMG viser, at de er en af de meste populære IT-serviceleverandører. Undersøgelsen er baseret på de 300 virksomheder i Norden, som har de største udgifter indenfor IT-området. 
 
TATA gruppen er en af Indiens største virksomheder og spænder vidt inden for syv forskellige sektorer. Den indiske gigant spænder således over både IT, energi og kemisk industri for at nævne et lille udpluk. Hele gruppen befinder sig i mere end 80 lande, og koncernen består af mere end hundrede forskellige virksomheder. Og her er synergi ikke normalt. De arbejder uafhængigt af hinanden, og en tredjedel af dem er børsnoteret. Det er stadig TATA-famiien, der står i spidsen for virksomheden. Ratan Tata er femte generation. 
 
Velgørenhed er et centralt element i TATA-gruppen, og i 2009 blev de kåret som nummer 11 på en liste over de mest velrenommerede virksomheder i Verden. Koncernen drives af en erhvervsdrivende fond, og er verdens største fondsejede virksomhed. Allerede i 1912 blev CSR for alvor en del af forretningsmodellen i TATA Gruppen. På det tidspunkt indførte man, som de første i verden, 40 timers arbejdsuge. Lang tid før den slags blev normalt i vores del af verden. Vi skal helt frem til 1974, før vi fik det i Danmark. I 1917 indførte man medicinordninger, pension og barselsorlov for medarbejdere. Ting, som var utænkelige for den øvrige verden på det tidspunkt. Men allerede her viste TATA-gruppen, at det godt kan betale sig at behandle medarbejderne godt.
 
Det er stadig noget, som bærer hele gruppen i dag. Da Taj Mahal-hotellet blev angrebet og ødelagt af terrorister for et par år siden, besøgte bestyrelsesformanden Ratan Tata de berørte familier og påtog sig personligt ansvaret for betaling af uddannelse for 46 børn, hvis forældre var omkommet i forbindelse med angrebet. 
 
Hvad er kerneværdierne i TATA og TATA Consultancy Services?
 
“TATA er en af Indiens ældste og største virksomheder. Grundlæggelsen skete tilbage i 1868, hvor Indien stadig var under britisk ledelse. Historien bestemmer i høj grad, hvorledes virksomheden er bygget op i dag. Det var Jamsetji Tata, som stod i spidsen for virksomheden. Da familien startede helt fra bunden, var en af kerneværdierne ”integritet”. Det er stadig en af kerneværdierne i dag. Virksomheden skal drives på en fair måde, og der må aldrig sættes spørgsmål ved forretningsmoralen. Nummer to kerneværdi er ”Forståelse”, hvor virksomheden skal udvise respekt for medarbejderne, omverden og ikke mindst kunderne, og man skal altid arbejde med udgangspunkt til glæde og gavn for det samfund, man er en del af. Nummer tre er ”Excellence”, og her er nøgleordet, at man altid skal tilstræbe den højst mulige standard på alle områder. ”Enhed” er den fjerde værdi, og her gælder det om at opbygge tætte og nære relationer mellem alle samarbejdspartnere med udgangspunkt i tolerance, forståelse og samarbejde. Og for det femte skal man være ansvarlige i alt, hvad man foretager sig.” 
 
Hvad betyder den stærke kultur for TATA?
 
“At den giver et stærkt udgangspunkt for læring blandt medarbejderne. I dag er der mange virksomheder, som beskæftiger sig med social ansvarlighed. Det er der ikke noget nyt i for os. Det er en del af vores kultur, og det er noget, som går helt tilbage til grundlæggeren og hele TATA-famiien. Og i det hele taget har vi taget velgørenhed til os. Det er noget, som betyder meget for TATA-famiien og medarbejderne.”
 
“Virksomheden TATA Consultancy Services er en del af TATA-gruppen, den er etableret i 1968 og fungerer som en selvstændighed enhed med bestyrelse og ledelse. TATA ejer ca. 30 procent af TCS, 30 procent er i hænderne på andre aktionærer, og resten er ejet af velgørende fonde. Dermed er det ikke bare aktionærerne, som får udbytte af forretningen, men også andre skal nyde godt af TATA’s indsats. ”Giving back” er derfor noget, som man har beskæftiget sig med, siden det blev udbredt i resten af Verden.”
 
Hvordan er det at være en indisk virksomhed i en global verden?
 
“TATA er en global virksomhed, der har udgangspunkt i Indien, men 58 procent af omsætningen er uden for landets grænser. Derfor er vi indiske samtidig med, at vi er globale. I enkelte forretningsområder kommer mere end 90 procent af omsætningen fra udlandet. Medarbejderstaben er global og ikke tilknyttet et bestemt land eller region. Vi har medarbejdere fra mere end hundrede forskellige lande. Men vores DNA er indisk. Udviklingen foregår i forskelligt tempo. Først er det markederne, der bliver globale, senere kapitalen og til sidst bliver medarbejderne globaliseret. Det gælder for alle virksomheder.” 
 
Er inderne mere tilpasningsdygtige i forhold til globaliseringen?
 
“Jeg tror ikke, der er den store forskel. Indien er et land med stor diversitet på stort set alle områder. Også størrelsen har betydning. Men vi er meget tilpasningsdygtige. Personligt er jeg født i Sydindien, men er opvokset i en helt anden del af landet. Og der har ikke været udfordringer med at tilpasse mig. Der er meget store forskellige i Indien mellem nord og syd, men det var ikke noget problem for mig, Vi er måske lidt hurtigere til at tilpasse os, og det kan være en fordel i en global verden.”
 
Hvad synes du om dansk forretningskultur?
 
“Som konsulent har jeg arbejdet med flere store danske virksomheder, og derfor har jeg mange danske venner og forretningsforbindelser. Her sætter jeg stor pris på, at danskere altid gør tingene godt. I forstår at skabe gode produkter og skabe en god oplevelse for kunderne. I er også meget åbne i forhold til omverden og byder nye ideer velkommen. Det er noget, som jeg sætter meget stor pris på. Og så er der jeres humor. Den er meget speciel. I er ikke bange for at grine af jer selv og være selvironiske. Uden at det betyder noget for samarbejdet med andre.” 
 
Hvad er den største udfordring ved at fastholde et innovativt forspring?
 
“Det gælder først og fremmest om at have en evne til at være innovativ i organisationen. Der skal være en evne til at skabe nye ideer i organisationen. Men det skal ikke være medarbejderne alene. Det skal også være i samspil med omverdenen ved at trække på eksempelvis de sociale medier, hvor man kan samarbejde med andre om udvikling af nye ideer. Der er mere brug for ideer, end der er brug for innovation. Det gælder om at være i stand til at udvælge de rigtige ideer og gøre det systematisk. Det er kernen i alle former for innovation. Derfor skal der både være commitment i organisationen – både blandt medarbejderne og ledelsen – og vilje til at føre dem ud i livet.” 
 
Kan det altid betale sig at være innovativ?
 
“Ja – det kan altid betale sig at være innovativ. Men det er ikke bare at udvikle et nyt og innovativt produkt. Det er lige så vigtigt at være opmærksom på alle de øvrige services, som skal være på plads, og som skal sikre det konkurrencemæssige forspring.”

CTO Ananth Krishnan fra TATA vil på VL Døgnet 2013 tale på Modul 1 om ”STYRKE”.  Ananth Krishnan er Chief Technology Officer for TCS og ansvarlig for selskabets innovations-proces. Ananth er med på ComputerWorlds liste over de 100 førende IT-ledere og Infoworlds top-25 liste for CTO’er.

 
Ananth vil i sit indlæg bl.a. komme ind på, hvorledes en organisations innovationsindsats kan få momentum fra tre kilder: Knivskarpe visioner; Konsekvens i eksekveringen og Samspil med økosystemet.