Interview med Jens Jensen, Nordea, formand for VL62 Aarhus

Af: Henrik Ørholst

 
Konkurrencen om travle topchefers tid er hård. Kalenderen presses til det yderste med rejser og møder, og der er hver dag mange gode tilbud af utraditionelle netværk. Der er med andre ord mange konkurrenter.

Jens Jensen, som er formand for VL62 i Aarhus, deler sine overvejelser med VL-Nyt på den første oktoberdag i 2012. Det sker fra Nordeas bygning i centrum af Aarhus, hvor der er udsigt til Aarhus Teater og resterne af en kunstinstallation fra den netop overståede Festuge.

Hvilke udfordringer har VL62?

“Programmet for 2012 har været ganske højaktuelt. Vi har valgt temaet ”New Normal”, hvor vi har sat fokus på den nye hverdag, som vi alle sammen står midt i og skal forholde os til. Selvom vi oplever en vis optimisme, er der stadig mange udfordringer, der ligger og venter på os. Vi lever i høj grad i en global verden, hvor der skal effektiviseres og skæres til. Produktudvikling og innovation bliver endnu vigtigere i fremtiden. Det gælder alle brancher og sektorer.”

“Desværre har vi en mødeprocent, der er for lav. Når mindre end halvdelen af gruppens medlemmer møder op til arrangementerne, er det en udfordring, som vi er nødt til at forholde os til. Det på trods af, at vi har lagt arrangementerne i kalenderen lang tid i forvejen, således at Gruppens medlemmer kan planlægge efter det. ”

“Der er et voldsomt pres på kalenderen, og det betyder, at der må foretages en benhård prioritering. Samtidig er vi i konkurrence med nye og anderledes netværk. Alene i Aarhus har vi fem forskellige cykelhold, der henvender sig til den øverste del af pyramiden i en virksomhed. Det mærker vi. Især de yngre ledere vælger ofte netværk, hvor der er et fysisk indhold.”

Betyder der så, at VL er ved at blive en klub for de ældre?

“Nej. Men vi skal være opmærksomme på det, således at vi ikke ender der. Vi skal være et aktivt netværk, hvor man beriger hinanden hver gang, man deltager i VL mødet. Hvis ikke det sker, ønsker de ikke at deltage i dem fremover.”

“Det betyder samtidig, at vi skal være selektive med hvem, vi vælger at kontakte, og at det ikke længere er noget, der automatisk bliver sagt JA til. Heldigvis er det ikke den største udfordring. Vi har en pæn interesse for, at blive medlem af vores gruppe.”

Hvad kan VL62 tilbyde en ung topleder, som man ikke kan få på et cykelhold?

“Først og fremmest sætter vi et professionelt program for hele året. Ikke mindst med det tema, som vi har valgt i år, hvor der er fokus på, hvad der sker lige nu, hvor der er brug for nye forretningsmodeller for mange virksomheder.”

“Et ideelt medlem af vores gruppe er enten selvstændig eller virksomhedsleder i aldersgruppen 40-50 år. Medlemmet skal kunne inspirere, skal kunne byde på noget og skal være udadvendt for at kunne  bidrage aktivt til netværket.”

“I Aarhus har vi en skrap konkurrence fra stort set alle sportsklubberne, der også har deres egne erhvervsnetværk. Dertil kommer øvrige branchenetværk m.fl. Det skal vi forholde os til i VL. Jeg er selv med i 4-5 forskellige netværk, og de er meget forskellige, og dermed er de ikke direkte konkurrenter. Den store udfordring er tiden, og det kræver derfor en skarp prioritering.”

“Men det stærkeste er stadig VL, hvor der er god inspiration og fortrolighed medlemmerne imellem. Det er styrken, og det findes ikke i ret mange andre netværk.”

Hvad med de helt unge ledere, der er yngre end 30 år?

“Det vil være en god ide at få dem ind. Jeg er medlem af andre netværk, hvor der er en større aldersspredning end i VL. Alder er ikke et krav i sig selv. Hvis vedkommende har inspiration at byde på til netværket, så er vi med på at invitere yngre ind. Men vi vægter stadig den praktiske erfaring tungt.”

Hvad får du ud at være en del af de 3800 medlemmer af VL?

“Jeg er stolt af at være medlem af VL. Her vil jeg gerne fremhæve VL Døgnet, hvor vi er sammen med tunge erhvervsfolk fra mange brancher. Ikke mindst sidste års VL Døgn, hvor det handlede om, hvad der sker i Østen lige nu. Noget som påvirker os alle sammen.”

Hvad savner du lige nu i VL?

“Først og fremmest bedre medlemskommunikation. Der kunne være en fælles kommunikationsplatform for medlemmerne. Men jeg kan også savne lidt mere inspiration på tværs af grupperne; hvad har andre grupper gjort med succes, således at vi ikke hver for sig sidder og opfinder den dybe tallerken igen.  Det skal ikke kun nødvendigvis være i Aarhus området, men et bedre samarbejde på tværs af grupperne ville være meget værdifuldt.”

“Ligeledes kunne jeg godt efterlyse fælles møder mellem grupperne. I første omgang måske bare mellem formændene for grupperne. Endelig synes jeg, vi her i Aarhus og Østjylland kunne arbejde sammen om arrangementer, således at vi kan få et stærkere fremmøde. Et stort fælles møde en gang om året vil være en god start.”