Af: Henrik Ørholst

 

VL Døgnet og Generalforsamlingen er de to årlige møder, hvor VL grupperne mødes på tværs af grupperne. Den 19. september 2012 var datoen for den årlige generalforsamling. Men det var også dagen, hvor der blev afholdt VL møde med tre indlæg under overskriften ”Netop nu!”. Med de tre indlæg trak indlægsholderne: Tidligere Nationalbankdirektør, Erik Hoffmeyer, Senior Partner, James Allen fra Bain & Company samt Adm. direktør, Jeppe Christiansen fra Maj Invest tråde til fortid, nutid og fremtid. Ikke mindst Euroens fremtid var et centralt emne.

Erik Hoffmeyer var med til at bringe Danmark ind i EF, der senere blev til EU, og han var skeptisk over for Euroens fremtid. I sin introduktion til VL mødet sagde han bl.a.: ”Efter 10 års forløb er konkurrenceevnen i især middelhavslandene alvorligt svækket over for især Tyskland, og derfor sidder vi nu i en uløselig klemme mellem tysk dominans og stor arbejdsløshed i de svage lande. Det er krisens årsag”. I det efterfølgende interview med Ole Krohn fra TV2 News Finans, var det ikke optimistiske toner, han anslog i forbindelse med Euroens fremtid.
 
Den tidligere Nestor blandt centralbankdirektørerne i Europa var den længst siddende, da han trak sig tilbage efter at have været den øverst ansvarlige for dansk pengepolitik fra 1965-1994. I denne periode så vi de første spadestik blive taget til et stærkere økonomisk samarbejde, der senere blev til Euroen. Erik Hoffmeyer ser Euroen som en fejltagelse, som har store omkostninger for befolkningerne i Middelhavslandene, der ikke mindst rammes hårdt af ungdomsarbejdsløsheden.
 
Budskabet med at gøre det nemmere at drive virksomhed er ikke nyt. Det har danske regeringer haft på menukortet i flere omgange. Og James Allen fra Bain & Company’s Strategy Practice i London har samme budskab. På trods af, at verden er mere kompliceret end nogensinde før, er det nødvendigt med mere enkle forretningsmodeller.  
 
Hovedbudskaberne var klare og enkle:
 
• Kompleksitet er den stille dræber af vækst og giver trætte ledere, som ikke har nogen føling med kunderne.
• Strategisk og operationel ”Simplicity” skaber et konkurrencemæssigt forspring.
• Ved at genbruge forretningsmodellerne – kan man skabe ny energi i ledelsen og skabe fornyet kontakt med kunderne.
 
LEGO’s succesfulde topdirektør Jørgen Vig Knudstorp har brugt flere af tankerne, og det har skabt en succesfuld virksomhed, som er bedre rustet til fremtiden end før kriseårene i 00’erne. I dag er LEGO med stor succes tilbage til rødderne. IKEA er en anden af de virksomheder, som har bygget en forretningsmodel op om det enkle og om gentagelser.
Dagens sidste indlæg – inden generalforsamlingen – stod adm. direktør, Jeppe Christiansen fra Maj Invest for. De finansielle markeder er præget af turbulens, og det gør det sværere at forudsige markedet. Jeppe Christiansen gjorde alligevel forsøget. Han pegede på de voldsomme udsving, der har været i aktiekursudviklingen, siden finanskrisen var en realitet i 2008. Og han anslog optimistiske toner for den amerikanske økonomi. Han sagde: ”USA er stadig motoren i den globale økonomi.  Tallene fra den anden side af Atlanten peger på, at der er plads til en positiv vækst i den amerikanske økonomi, og det kan være med til at trække resten af verden ud af lavvæksten. Til gengæld er der tegn på, at Asiens væksteventyr er ved at blive normaliseret.”
 
Han fortsatte: ”I Europa er Euroen reddet. Indtil videre. Til gengæld er der store problemer for konkurrenceevnen i Sydeuropa. Enhedslønomkostningerne er al for høje for ikke mindst Grækenland, Italien og Spanien.”
 
”De globale kapitalmarkeder svømmer i likviditet, og derfor er der stadig udsigt til lave renter. Aktiemarkederne har plads til stigninger.”
 
”Selvom den akutte Euro-krise er løst, er der et varigt opsving på vej i USA. Til gengæld er en råvareboble ved at blive blæst op i Kina. Samtidig er Euroen i en dyb strukturel krise”, afrunder Jeppe Christiansen sit indlæg.

 

Se en kort video med uddrag fra den spændende eftermiddag her.

 

Generalforsamlingen
 
Ulrik Bülow, formand for bestyrelsen, aflagde beretning for 2012, som havde været et år præget af stort aktivitetsomfang. ”VL Grupperne har stået stærkt i denne tid på trods af, at en række konkurrerende tilbud er vokset, og forklaringen er uden tvivl, at VL konceptet er den rene vare. Vi har ikke en kommerciel målsætning om maksimering af kontingentindtægter, men fokuserer rent på at optimere rammebetingelserne for den enkelte gruppes egen evne til at opnå maksimalt udbytte af møderne”, sagde han blandt andet. 
 
Direktør Peter Willumsen har bedt om at få orlov i nogle måneder. Indtil han er tilbage, vil Bjørn Karsholt fungere som interim direktør. Bestyrelsen fortsætter uændret. Dog udtræder Kenneth Plummer for at få mere tid til filmarbejdet fremover.