Af: Henrik Ørholst

 

Bestyrelsen har vedtaget stop for nye VL-grupper. Men ingen regler uden undtagelser. To nye grupper har set dagens. VL110 med base i Ålborg er en af dem. ”VL er uden sammenligning det bedste og mest anerkendte netværk for topchefer”, siger Jesper Panduro fra den nye nordjyske gruppe.

Hvorfor starter I en ny gruppe nu? 
 
Det er noget, som har været undervejs i knap to år, og nu er det endelig lykkedes. Vi er et forretningsudvalg med tre medlemmer, hvoraf jeg er et af medlemmerne. Vi ønsker at være en VL gruppe, hvor vi har det samme udgangspunkt. Ikke kun i alder og karriere. Men også i forretningsforståelse. Det synes vi er mere interessant end at komme ind i en eksisterende gruppe. 
 
VL110 satser på bredden, og medlemmer, som er på vej fremad i karrieren. Det er centralt for os, at vi kan være til gensidig inspiration.

Det er vigtigt, at medlemmerne skal være aktive. Hvis det viser sig, at mødeprocenten er for lav, tager vi en samtale med det pågældende medlem om fortsættelsen af medlemskabet. Vi er kun 25 medlemmer, og derfor er et højt engagement vigtigt.

 
Hvor stor er andelen af kvinder i VL110?
 
Den er for lav. Her har vi en udfordring. De er ofte medlem af andre netværk, eller også har de for travlt til at deltage i VL gruppens møder. Der er dog mange, som er interesserede, men som mener, at et medlemskab ikke passer med, hvor de er i deres karriere. Derfor har vi nu også fokus på kvinder, som har en karriere i det offentlige. Der er også mange kvinder i medielandskabet, som vi gerne vil havde fat i, og lige nu prøver at vi presse os selv til at finde yderligere fem kvinder, der skal ind i gruppen. 
 
Hvordan startede hele tanken om VL110?
 
Det var en KMPG-revisor, der var primus motor i etableringen af en ny gruppe.  Han tog fat i en advokat og en bankdirektør – og så rullede bolden. 
 
Hvilket tidspunkt afholdes møderne?
 
De fleste medlemmer har meget arbejde uden for normal arbejdstid. Derfor ønsker vi ikke at presse flere møder ind i vores fritid. Vi holder møderne en gang om måneden fra kl. 8-10 om morgenen. På den måde starter vi dagen med møderne, og vi er tilbage på kontoret klokken 10.30. Dermed går møderne ikke ud over familielivet.  De fleste medlemmer af vores gruppe er lige omkring 40 år, og dermed har de fleste af os små børn og ønsker at være hjemme hos familien. Hvis man er over 50 år, er de forpligtelser mindre, og derfor presser den gruppe af medlemmer ikke så meget på for at komme tidligt hjem til familien.
 
Hvad er det bedste møde, I har haft indtil nu?
 
Det var, da vi fejrede, at bestyrelsen havde godkendt, at VL110 blev en ”rigtig VL gruppe”. Til det møde deltog 21 ud af 25 medlemmer. Indtil videre har vi brugt det meste af tiden på at lære hinanden at kende. Der er vi ved at være nu. Og det betyder samtidig, at der kommer en ny dagsorden på møderne. 
 
Hvad vil du fremhæve overfor et nyt medlem?
 
Først og fremmest at vi alle sammen har det samme udgangspunkt. Vi har ikke mange medlemmer, som har en meget lang VL erfaring, og som kan belære os andre om, hvad vi skal gøre i en given situation. Men på andre områder ligner vi sandsynligvis de øvrige grupper med forretningsudvalg og forskellige poster, der går på skift. Samtidig har gruppen en masse energi, hvor vi alle ønsker, at det skal blive en succes. Der er ingen, som sidder på bagsædet og ikke vil deltage aktivt. Vi satser på at blive 30 medlemmer i gruppen. Vi tror ikke så meget på rejser i weekender. Det tager for lang tid, og medlemmerne har som sagt brug for at være sammen med deres familier i stedet for os.