Af: Henrik Ørholst

 
”Der er mange sociale aktiviteter for danskere i Paris. En stor del af det tager udspring i den Danske Kirke hernede. Men det er VL75, som er det stærkeste netværk for erhvervsfolk i Paris.,” siger Christian Normann, som er formand for VL gruppen.

VL nyt er på besøg i Paris, hvor Charlotte Eriksen og Christian Normann bliver interviewet på en lokal restaurant, hvor (stam)kunderne mødes af en smilende vært, der både giver håndtryk og kindkys. Det er meget fransk, og maden er fremragende og på et niveau, hvor de danske TV-kokke ikke kan være med.  

 
Hvad er det bedste ved VL75?
 
Christian: Det er først og fremmest, at vi er et forum for danskere i Paris, og lige som de øvrige VL grupper, er vi karakteriseret ved, at vi er meget forskellige. Medlemmerne har forskellige roller og kommer samtidig fra en række forskellige brancher. Bredden er således meget stor. En del af medlemmerne er her kun to-tre år i forbindelse med en udstationering, og så er der en mere fast stok, der har slået sig ned her permanent. 
 
Det betyder også, at VL kan give gode råd og vejledning til dem, som lige er kommet til Frankrig. Det kan være svært at finde ud af det franske bureaukrati. Her kommer nye tilflyttere ofte til kort. Men vi fungerer naturligvis ikke som konsulatet.
 
Der er ikke ret mange konkurrenter i gruppen, og det giver en høj grad af fortrolighed på møderne. 
 
Charlotte: At vi er i Paris betyder også, at vi holder fast i vores danske rødder.  At være til møde i VL gruppen er et helle i den franske hverdag. Det er med til at holde os fast i de danske værdier.  Her er den fælles referenceramme, som tager sit udgangspunkt i, hvordan vi arbejder i en dansk virksomhed. Her er der store forskelle på dansk ledelse, og hvordan en fransk virksomhed bliver ledet.
 
Men samtidig tager vi alt det franske med ind i møderne, og man kan sige, at fransk og dansk virksomhedskultur mødes i et frugtbart miks.
 
VL75 blev revitaliseret sidste år – hvorfor var det nødvendigt?
 
Charlotte: Det var en slags 40-års krise, hvor det var nødvendigt, at der skete noget nyt. Vi var usikre på, om vi havde de rigtige medlemmer, om arrangementerne var de rigtige. I det hele taget var der opstået en slags metaltræthed. 
 
Vi var flere danske erhvervsfolk i Paris, som mente, at der var brug for mere end bare aktiviteterne omkring Den Danske Kirke, som i øvrigt gør et fremragende arbejde, men den målgruppe er mere bred end VL, hvor vi holder fokus på det forretningsmæssige.
 
Vi er knap fyrre medlemmer i VL gruppen, og det betyder, at der typisk vil være tyve, som deltager i møderne. Det niveau er vi i stand til at opretholde. Som noget nyt tilstræber vi at holde møderne det samme sted. Det har vist sig at være en god idé. Paris er en stor by, og det er ikke altid nemt at komme rundt uden store forsinkelser.  Når medlemmerne ved, det er samme sted, det foregår, bliver det lettere at planlægge efter det.
 
Christian: Der manglede nogle ildsjæle, som kunne drive gruppen fremad, og der var brug for initiativtagere og tovholdere på arrangementerne. 
 
VL i Paris er vokset ud af noget, som vi kaldte ‘Fredagsklubben’, hvor en række erhversfolk mødtes i et uformelt forum på  udvalgte fredage i løbet af året.  Herfra var det meget naturligt at indgå i et mere formelt netværk som VL75. 
 
Hvordan er det at være dansk leder i Frankrig?
 
Christian: Franske virksomhedsledere forventer af os danskere, at vi er serøse og effektive.  Det er helt klart et plus for danske virksomheder, som ønsker at arbejde sammen med franske. Vi blivertaget godt imod på alle områder. 
 
Charlotte: Her kan vi godt som danskere være lidt mere villige til at ”stikke ud fra mængden”.  Der skal ikke ret meget til, at man falder udenfor normen i Danmark. Her er Frankrig mere rummeligt sammenlignet med Danmark. Danmark er et lille sympatisk land, hvor man taler flere forskellige sprog.  Jeg hører ofte forklaringen, at når danskere er seriøse og effektive, så hænger det sammen med vores protestantiske baggrund. 
 
VL 75 er en af de 19 udenlandske VL grupper, og gruppen ønsker gerne flere medlemmer i Paris. Hvis du selv –  eller andre i dit netværk – ønsker at blive medlem, kan Charlotte Eriksen (email: bonjour@catamaran.fr) eller Christian Normann (email: cn@cirque.fr) kontaktes.