Af: Henrik Ørholst

 
VL5 holder fanen højt. Der er altid aktuelle indlæg på programmet, og i år har gruppen besluttet at tage en tur til Berlin. Direktør Jesper Bjerre fra PFA Pension er formand for gruppen og vært for et møde den 29. marts i år, hvor 15 medlemmer af gruppen mødte op for at høre Carlsbergs bestyrelsesformand Povl Krogsgaard-Larsen tale.

Kort før klokken 18 byder Jesper Bjerre velkommen til alle deltagerne og ikke mindst til Povl Krogsgaard-Larsen: ”Vi ønsker at belyse forskellige synspunkter indenfor ledelse, og her er bestyrelsesformanden en meget central brik. Ikke mindst da rollen som bestyrelsesformand på det seneste er kommet i vælten i flere selskaber”, indleder Jesper Bjerre. ”Netop derfor var vi meget glade for, at Povl Krogsgaard-Larsen tog sig tid til at komme og fortælle om sine erfaringer som formand for virksomheden Carlsberg og Carlsberg Fondet. Han har virkelig gjort en forskel, og det blev ikke mindst dokumenteret, da han blev kåret som årets bestyrelsesformand i 2010” forsætter PFA-direktøren.

Povl Krogsgaard-Larsen talte om Carlsbergs spændende historie og ikke mindst om konflikten mellem grundlæggeren J. C. Jacobsen og sønnen Carl:

 

”Den konflikt har været med til at skabe Carlsberg, og uden den, var det ikke sikkert, at Carlsberg var blevet til verdens fjerdestørste bryggeri. De to stærke personligheder var uenige om mange ting. Det var lige fra ledelsesforholdende til anvendelse af reklamer. J.C. Jacobsen ønskede ikke, at bryggeriet skulle være større, end at han selv – eller en driftsbestyrer – ville være i stand til at stå i spidsen og sikre et højt kvalitetsniveau”, sagde Povl Krogsgaard-Larsen.
De to synspunkter findes stærk repræsenteret i Carlsberg i dag, hvor kvalitet er en central del af virksomhedens fundament på lige linje med en ofte nytænkende måde at lave markedsføring og salg på. Carlsberg har aldrig været i sidste række med nye ideer indenfor markedsføring, og deres kampagner og ikke mindst slogans har sat nye standarder for, hvad der kan lade sig gøre.

Povl Krogsgaard-Larsen var arkitekten bag den fundatsændring for fondet, der gav mulighed for at få ny kapital gennem en aktieemission. En nødvendighed for at gennemføre Danmarks største virksomhedshandel, da man købte det skotske bryggeri Scottish & Newcastle. Et forløb, der blev kompliceret af, at den daværende CEO Nils Smedegaard Andersen fratrådte. At Lehman Brothers, som var en af garanterne bag aktieemissionen gik konkurs, og finanskrisen blev en kendsgerning.

Deltagerne i mødet fik en positiv oplevelse, og diskussionen fortsatte lang tid efter Povl Krogsgaard-Larsens indlæg.