”Du skal se, hvad jeg har fundet. Programmerne fra alle de gamle VL døgn helt tilbage til 1969”; sagde Pernille Wandel-Petersen en dag i telefonen. ”Kom og se – måske kan vi bruge det til noget”.

I de første år efter etableringen af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, var der ikke noget VL døgn. I stedet var den årlige generalforsamling slået sammen med en konference om ”Fusioner”. Alligevel strakte det sig over to dage. Det foregik i Ebeltoft og blev arrangeret af VL 4. Der var mere tid til uformelt samvær dengang. Torsdag den 25. september 1969 startede de to dages hektiske program med velkomstdrinks og middag, og klokken 20.00 var der indlæg fra professor Ulf Trolle.

”Han er en usædvanlig interessant og inciterende taler, og vi er overbevidst om, at samtlige vore medlemmer vil have udbytte af hans foredrag…” fremgår det af programmet. Her er den røde tråd til VL døgnets program i dag, hvor indlægsholderne skal være skarpe med budskaberne.

Men det var ikke bare danske topchefer, der deltog i arrangementet. Ti czekiske virksomhedsledere var indbudt til at deltage. Der blev senere arrangeret genbesøg i deres hjemland med det lange navn.

Dengang var samhandlen mellem Centraleuropa ikke så nem som nu, og Dansk Selskab for Virksomhedsledelse gjorde en speciel indsats for at øge samhandelen mellem landene. Udvekslingen medfører, at DSV bærer samtlige omkostninger ved czekernes ophold, og genvisitten arrangeres på tilsvarende vilkår. For ikke at give DSV’s kasserer alt for alvorlige bekymringer, vil vi gerne henstille, at alle medlemmerne grundigt overvejer den foreliggende mulighed for at danne sig et førstehåndsindtryk af czekisk erhvervsliv, dels gennem samtaler med vore udenlandske gæster, dels senere gennem deltagelse i den planlagte genvisit, hvori danske medlemmer kan deltage”; fremgår det af programmet hvor 32 medlemmer deltog.

Mon ikke der blev drukket sjusser og røget cigarer efter indlægget og den efterfølgende diskussion? Efter morgenmaden var der gruppearbejde i to grupper, der hver især fik en case om fusion udleveret, hvorefter det var op til grupperne at nå frem til den konstruktive løsning på de problemer, som altid opstår i forbindelse med en fusion.

Midt på fredagen var der en time til generalforsamlingen, hvorefter der var frokost og efterfølgende fremlæggelse af konklusionerne på formiddagens gruppearbejde.

Interaktion og tæt dialog med medlemmerne er således ikke noget nyt. Det har været med helt fra starten.

En gennemgang af VL døgnene og generalforsamlingerne er et billede af, hvad der var aktuelt for topcheferne dengang.

I 1972 var overskriften på VL dagen ”Virksomhedslederen i det socialiserede samfund”. Arrangørerne var VL9. Det år bestod VL af 11 arbejdsgrupper, som det blev betegnet dengang. Der var 128 medlemmer på det tidspunkt, så de fleste kendte hinanden. Medlemskontingentet var uændret i forhold til nu: 500 kroner! Dagen blev afviklet i skyggen af den voldsomme økonomiske fremgang i 1960’erne og ungdomsoprøret:

”Velfærdssamfundet har længe været en realitet i Danmark, og levevilkårene for det enkelte menneske har stadig forbedret sig i de seneste år. Samtidig er der udvist stigende bestræbelser for at skabe større social balance mellem de forskellige samfundsgrupper, og vi befinder os i dag på tærsklen til et socialiseret samfund. I takt med denne ændring af samfundet skal virksomhedslederne tilpasse sig de nye vilkår og skifte fra en intern teknisk- organisatorisk styring af virksomhedernes funktioner til en harmonisering af denne styring med den sociale udvikling”, fremgår det af invitationen.

I 1972 er generalforsamlingen forsvundet fra det, der senere blev til VL døgnet. Arrangementet varer et døgn. Start klokken 17 og slut dagen efter klokken 17. Der var bl.a. indlæg fra adm. direktør
Poul Andreassen, som stod i spidsen for Det
Danske Rengøringsselskab, der senere blev til ISS.

Vi har digitaliseret programmerne, som kan ses her.

I 1975 var temaet ”Styring og Trivsel – en selvmodsigelse” med VL12 som den arrangerende gruppe. I 1978 var arrangørerne VL14, og det var ”Medindflydelse”, der stod på programmet. Her stillede man deltagerne spørgsmålet; ”Hvorfor er danske virksomhedsledere så tavse om medejendomsret, og hvor går samfundet hen, hvis vi ikke får løst et af dets varmeste problemer? Er det en varm kartoffel?”. Programmet anbefaler deltagerne at huske badetøjet; ”Husk badetøj til en dukkert i poolen!”
I 1988 dukker ”VL døgnet” op med VL24 som arrangører, og fra 1992 er der mange lighedspunkter med det VL døgn, som er i støbeskeen lige nu. Det var lige efter Golfkrigen og derfor valgte VL31, der stod for arrangementet, overskriften ”Krisestyring”. Øverst på talerlisten var Mærsk Mc-Kinney Møller og som nummer to var General H. Norman Schwarzkopf.

VL døgnet er en tradition, der er næsten lige så gammel som Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. At bladre tilbage i de tidligere programmer er lærerigt og også en tur i tidsmaskinen og en oplevelse af hvad, der var aktuelt dengang.

Fem år efter – i 1980 – var programmet ”Politikerne eller organisationerne”. VL9 var igen arrangører. Deltagerlisten var vokset til 59. Her var der indlæg fra professor Niels Thomsen fra Historiske Institut på Københavns Universitet på førstedagen. På anden dag var der gruppearbejde og paneldiskussion med bl.a. Uffe Ellemann-Jensen, der på det tidspunkt var menigt medlem af Folketinget og Hans Skov Christensen fra Dansk Arbejdsgiverforening.