Analyseinstituttet YouGov har undersøgt, hvad deltagerne i årets VL døgn synes om arrangementet. Resultatet er klart. Der er et højt udbytte for deltagerne og ikke mindre end 90 procent giver udtryk for, at de vil komme igen næste år.

To ud af tre angiver, at de er tilfredse, hvilket er på niveau med tidligere år. Temaet “I Østen stiger solen op“ vurderes i høj grad som værende relevant.

Tre ud af fem er tilfredse med Cecilie Beck, mens to ud af tre er tilfredse med Clement Kjersgaard, og når deltagerne skal vurdere, hvor relevant VL døgnet 2012 totalt set har været for dem, angiver tre ud af fem, at det i høj eller meget høj grad har været relevant. Men der er plads til forbedringer.

Døgnets indlæg

Generelt er der større tilfredshed med indlæggene på VL døgn 2012 end VL døgn 2011. Undersøgelsen viser, at indlæggene af Bo Lidegaard, Peter Williamson og Jørgen Huno Rasmussen, er de indlæg, som flest er tilfredse med. Dog har paneldebatten på førstedagen trukket ned.

Professor Peter Williamson fra Cambridge University talte om ”De fjernøstlige virksomheder kommer! Er Europa forberedt”. Det var VL døgnets stærkeste indslag, hvor mere end 90 af deltagerne er meget tilfredse.

I den anden ende af tilfredshedsskalaen ligger Professor Zhang Jun, hvilket for en del højst sandsynligt skyldes, at det var svært at forstå, hvad han sagde.

Networking var god, men der er stadig plads til forbedringer

Til gengæld er der glæde ved mulighederne for at netværke, som er en af hovedattraktionerne ved VL døgnet. Knap to ud af tre er tilfredse med muligheden for at networke.

Det er derfor bedre end sidste år, hvor der var bemærkninger om, at antallet af pauser var for få og for korte. VL døgnet 2012 kommer således op på cirka samme niveau som i 2010 efter et fald i tilfredsheden i 2011. En af forklaringen er, at der har været flere og længere pauser i VL døgn 2012 programmet i forhold til VL døgn 2011.

Hvad kan vi gøre bedre?

Det er et ønske blandt mange af undersøgelsens deltagere, at networkingen skal faciliteres og systematiseres for at sikre, at endnu flere får talt med hinanden. Der er også et ønske om mindre envejskommunikation og mere interaktion, hvor deltagerne bliver inddraget i diskussionen.

Baggrund for undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført umiddelbart efter VL døgnet og sendt pr. mail til 553 deltagere, hvoraf 262 har gennemført undersøgelsen – svarende til en besvarelsesprocent på 47pct.
VL døgn 2013

Forventningerne er høje til VL92 – som med den smukke Opera som ramme om deres spændende idé – og dette års evaluering som arbejdsredskab – er godt rustet til at arrangere det næste store VL døgn, som finder sted den 28. & 29. januar 2013