Frank Olesen, adm. direktør, DSB Vedligehold: ”Jeg vil anbefale alle ledere et medlemskab af VL!”

 

Af: Henrik Ørholst

TV2 har ringet. Endnu engang skal en topchef fra DSB fortælle om IC4-togene. Frank Olesen er adm. direktør for DSB Vedligehold. Der bliver alligevel tid til et kort interview om hans syn på VL og ikke mindst medlemskabet af VL16.

Hvad er den største succes i VL16 sidste år?

Det var turen til Paris, som forløb over tre dage. Anne Dorte Riggelsen fra gruppen er ambassadør i Paris, og det gav besøget en ekstra dimension. Og ikke mindst kombinationen af det faglige med det sociale. Det er en tradition, vi har i VL16, at vi så ofte som muligt (med ledsagere) – og mindst en gang om året – tager til udlandet.

I 2012 går turen til Rom. Her er det Karen Riis Jørgensen, som er tidligere medlem af Europaparlamentet, der står for arrangementet. Hendes mand, Birger Jørgensen, er ambassadør i Rom.

Tidligere har vi været i London. Turene er noget, som vi sætter meget stor pris på.

Vi har en anden hyggelig – og social – tradition i gruppen; der er flere i Gruppen, som har sejlbåde, og derfor har turen også gået til Hven med krebsegilde som hovedattraktion.

Hvad vil du fremhæve, som det helt unikke ved VL16?

Det er først og fremmest det, at vi har det godt sammen, og vores møder er – med de mange spændende medlemmer – altid krydret med meget interessante og lærende indlæg. Det gælder både emnerne og virksomhederne, som vi diskuterer på møderne. Vi har f.eks. haft et fantastisk indlæg om stamceller. Det havde intet at gøre med nogen bestemt virksomhed. Alligevel var det et relevant emne for flere af dem, der deltog.

Hvad var emnet for VL16’s sidste møde?

Det var om IC4, og det foregik hos mig på DSB’s kontor. Her skulle jeg stå på mål for mange ting, og det gav en række gode diskussioner. Ikke mindst fordi Folketingets tidligere formand Thor Petersen, som ikke nødvendigvis er bilfjende, er medlem af vores gruppe. Det gav en god og livlig debat.

Hvor mange medlemmer er der i VL16?

Der er mellem 30 og 40 medlemmer, og der er løbende udskiftning. Der er nogen, som trækker sig tilbage fra aktivt erhvervsliv, bliver udstationeret eller noget tredje. Der er vel en årlig udskiftning på cirka ti procent.

Hvor er der plads til forbedringer?

Det er et vanskeligt spørgsmål. VL16 er en meget velfungerende gruppe med en god bestyrelse, men vi kan blive bedre til at arbejde med tværgående temaer. Det kan være noget om den finansielle krise, og om hvordan den påvirker forskellige brancher og dele i erhvervslivet / samfundet i det hele taget. Det prøver bestyrelsen at arbejde med, og det tegner spændende.

Hvem vil du gerne have som medlemmer i VL16?

Vi har en god fordeling mellem den offentlige og den private sektor. Også på køn har vi en god fordeling. Måske kunne vi bruge lidt flere kvindelige medlemmer og flere yngre medlemmer. De typiske medlemmer er 40-45 år eller mere, når de bliver optaget af en VL gruppe. Derfor ønsket om yngre medlemmer i vores gruppe. Men det er ikke noget, som jeg ser som en udfordring.

Har I leveregler?

Nej – vi har ingen faste regler. Ikke andet end vi skal have det sjovt og ikke mindst spændende sammen i vores gruppe. Og der skal være respekt for hinanden.

Det er en meget velfungerende gruppe!

Hvor kan du selv bidrage mere til VL16?

Jeg vil gerne være mere involveret i den praktiske del. Min optagelse i VL går tolv år tilbage i tiden, og i den periode har jeg været vært 3-4 gange i forskellige sammenhænge. Her vil jeg gerne spille en mere aktiv rolle.

Hvad har VL givet dig, som du kan bruge i din hverdag?

Inspiration om ledelse, virksomheder og brancher. Kendskab til mange nye mennesker. Lige før jul havde vi et VL arrangement hos Nykredit, hvor Karsten Knudsen talte om miljø og CO2-udledning. Det er noget, som jeg bruger i min dagligdag som leder af DSB Vedligehold.

Hvordan blev du medlem af VL?

En god ven og tidligere kollega Birgit Nørgaard spurgte, om det ikke var noget for mig.

Hun præsenterede mig bl.a. for tre spørgsmål, som hun bad mig svare på:

  1. Er det for dig de rigtige, som er med i gruppen?
  2. Har de for dig den rigtige profil?
  3. Mener du, at du kan få udbytte ud af VL?

Og da alle tre spørgsmål blev besvaret med et ‘ja’, blev jeg optaget for tolv år siden.

Hvor meget kontakt har du med medlemmerne af din VL gruppe udenfor møderne?

Det er meget forskelligt. Nogle af medlemmerne ser jeg i privat sammenhæng, og andre taler jeg løbende med i andre sammenhænge.

Jeg vil anbefale alle ledere at blive optaget i VL. Jeg har meget stort udbytte – både fagligt og socialt – af mit VL medlemskab.