Årets største netværksbegivenhed. Der er ikke noget, som kan hamle op med VL døgnet. Det gælder også for ”I Østen stiger Solen op”. Forventningerne er skruet op. Både hos gæster og ikke mindst VL23, som har stået for arrangementet: VL DØGNET 2012 i Tivolis Congress Center.

Af Henrik Ørholst

”Jeg har lige været i Kina, og derfor er VL døgnet en mulighed for at blive opdateret på, hvad der sker derude, og så er der mulighederne for at netværke,” siger Jacob Sand, Head of Corporate Finance BDO Finance.

 

”VL døgnet kan jeg bruge i forbindelse med mit samarbejde med de virksomheder, som vi arbejder sammen med. PFA Pension er en dansk virksomhed, men det er vores kunder ikke altid. Derfor er VL døgnet vigtigt for mig”, siger koncerndirektør Jon Johnsen fra PFA Pension.

 
”Jeg forventer at få noget inspiration fra talerne, der kan fortælle om alt det, der sker i Asien og ikke mindst om hvad vilkårene vil være fremover”, siger CEO Morten Nielsen fra B&O Medicom.

 
”Det har været spændende og harmonisk, og der har ikke været nogen problemer undervejs i VL23. Det største arbejde har været at få talerne på plads”, siger Mads Krage, som har været med til at arrangere dette års VL døgn.

 
”Jeg glæder mig meget til at høre mere om en verden, som kommer til at betyde endnu mere for os i fremtiden, og så er det en fremragende anledning til at netværke”, siger professor Børge Obel, Århus Universitet.

Skarp åbning

David Holm åbner arrangementet på vegne af VL23, og han tager udgangspunkt i Volvo, der er kommet på kinesiske hænder og siger, at vi vil opleve det, som et VL døgn altid består af: Drama, fest og ikke mindst networking. Han sender hurtigt bolden videre til Cecilie Beck, der guider deltagerne gennem dagen. En skarp dame, der hurtigt sikrer, at ingen smartphones ringer under døgnet: ”Hvis der er nogen, der har en telefon, der ringer, skal de komme herop og synge alle syv vers af ”I Østen stiger solen op” . Og så var den sag uddebatteret.

Statsminister Helle Thorning-Schmidt kunne desværre ikke være der. Et travlt EU-formandskab sætter et stort pres på kalenderen, og derfor var det Indenrigs- og Økonomiminister Margrethe Vestager, der fik lejlighed til at mødes med toppen af dansk erhvervsliv.  ”Hun er den egentlige magthaver i Danmark”, sagde Cecilie Beck og overgav mikrofonen til ministeren, der veloplagt talte om de vanskelige tider, som verdensøkonomien, og ikke mindst dansk økonomi gennemlever i disse år.

For hende er et nøgleord at foretage investeringer i vækst. ”Derfor er der brug for flere reformer indenfor skat, tilbagetrækning og arbejdsløshedsunderstøttelsen. Vi skal sikre, at alle, der vil arbejde, får mulighed for det – og ikke bare bliver overladt til passive pension”, sagde Margrethe Vestager.  

I Danmark er der en lang række erhvervsstøtteordninger, og dem er Margrethe Vestager tilsvarende opmærksom på, og hun peger på nødvendigheden af reformer: ”Der er flere pauser her på VL døgnet”, sagde hun, ”I skal overveje, om der ikke er nogen af dem, som kan fjernes!” ”Den store udfordring ved erhvervsstøtteordninger er, at når en erhvervsstøtteordning kommer frem i lyset og kommer under lup, virker det hele så småt og overskueligt, og derfor er man ikke sjældent tilbøjeligt til at lade den fortsætte”. Og med hendes ord var der lagt op til en førstedag, der sætter fokus på de rammer, som gælder for alle danske virksomheder og ikke mindst dem, som skal ud på verdensmarkeder og mødes med asiaterne, der ånder os i nakken med voksende konkurrencekraft på verdensmarkederne.
Kina indtager positionen efter 150 års fravær
De to tidligere ministre: Søren Pind og Mogens Lykketoft kaster et blik tilbage i tiden og trækker tråde frem til nutiden. ”Kina indtager nu den retmæssige plads i verdensøkonomien, som de har været afskåret fra i 150 år”, startede Mogens Lykketoft med at sige for at vise, at pendulet nu har bevæget sig tilbage i en ligevægtstilstand. ”Samtidig ser vi, at Kina bevæger sig opad i værdikæden og ikke længere bare fremstiller billige varer. Der er ved at ske noget i Kina, som er stort og nyt. Det betyder, at kineserne skal til at tænke anderledes, men det er noget som tager tid. Alene det forhold at de 36 millioner kinesiske skolelærere skal til at arbejde under nye betingelser tager tid”.
Søren Pind betegnede sig selv som Frihedsminister. Også selvom han er i opposition nu og dermed med mindre indflydelse end tidligere. ”Et-barnspolitiken får stor betydning for, hvordan Kina vil udvikle sig i de kommende år. Der vil ikke længere være grobund for rødgardister som under kulturrevolutionen. Den nye generation af kinesere er blevet forkælet af forældrene og ikke mindst de fire bedsteforældre. Den generation vil stille krav – også til hvordan virksomhederne og landet bliver ledet”.

Martin Wolf, økonomisk kommentator ved Financial Times, lagde hårdt ud med at gennemgå en række figurer, der viste, hvor hårdt det er for den vestlige Verden og den forskydning, der er ved at ske mellem Vest og Øst. Han er meget på linje med Mogens Lykketoft om, at Kina nu er ved at indtage deres retmæssige plads i Verdensøkonomien. Ikke mindst den amerikanske gældsætning skaber problemer for de vestlige lande, og der er stigende ubalancer, som kan lede til en handelskrig mellem Asien og den Vestlige Verden.

”Det største problem er den manglende konkurrencedygtighed, som er blevet gradvist forværret gennem de sidste ti år”, sagde den økonomiske kommentator i forbindelse med sit indlæg. Derefter fulgte to indlæg fra Arvind Subramanian fra Peterson Institute for International Economics i Washington D.C. og Professor Zhang Jun fra Fudan University. To repræsentanter fra de to stærkest voksende økonomier i Verden, Indien og Kina. De blev udfordret af Martin Wolf, der med skarpe spørgsmål og synspunkter fik hævet debatten op på et højt niveau.

Kina har industrialiseret R&D
Professor Peter Williamson rundede førstedagen af med et veloplagt indlæg om den voldsomme innovationskraft, der findes i Kina. ”De har industrialiseret R&D, og det gør dem meget mere effektive end den vestlige verden”, sagde den meget velformulerede Cambridge-professor. ”Den kinesiske ledelse er ingeniører og videnskabsmænd. De er ikke politikere. Det giver en helt anden tilgang på løsningen af problemer. De skal ikke løses politisk men videnskabeligt”.

På anden dag er der morgensang – og naturligvis er det ”I Øster Stiger Solen op”, der skal synges, og straks efter indleder Clement Kjersgaard dagen med at ridse op hvad, der skete dagen i forvejen. Første taler er Jan Leschly, som med mere end 32 år i USA vil fortælle om de kulturelle forskelle, der er mellem USA og ikke mindst Danmark. ”USA er meget anderledes, og det kræver tilvænning, at amerikanerne sagsøger hinanden for alt muligt”; siger den 71-årige dansk-amerikanske erhvervsmand.

Penge er et særdeles vigtigt arbejdsredskab, for det synliggør succes for den enkelte: ”Hvis man er en helt, har man mange penge. Bill Gates, Mark Zuckerberg og ikke mindst Donald Trump er personer, som amerikanerne beundrer. Deres succes kan opgøres i penge”, siger Jan Leschly og bevæger sig hurtigt over i retning af at tale om, hvad der er en CEO’s job.

Der er – ifølge Jan Leschly – fire ting, som en CEO skal arbejde med:

  1. Formulering af en vision
  2. Kommunikation af visionen til medarbejderne
  3. Udpege det rigtige execution team
  4. Husk løbende at evaluere medarbejderne”Men det vigtigste er hele tiden at sætte nye mål, inden de gamle er nået”, sagde Jan Leschly i forbindelse med hans egne erfaringer som topchef og ikke mindst tennisspiller.

I Vesten går solen ned
Den tidligere CEO for ØK, Mark Wilson, tog udgangspunkt i sin personlige rejse fra sine mange år i Asien. Han kender det ikke mindst fra privatlivet, hvor han har en kinesisk hustru. ”I Asien er det meget svært at tabe ansigt, og det betyder, at man helst undgår ordet NEJ. Til gengæld betyder ”maybe” nej, for det gælder om ikke at tabe ansigt under nogen omstændigheder, sagde den britiske erhvervsmand, der stadig udfolder en erhvervskarriere i Asien.

Ole Jørgensen fortalte som investor og iværksætter om sine kinesiske erfaringer, og han mente at ”I Vesten går Solen ned”.

Det sidste indlæg på VL døgnet var fra CEO Jørgen Huno Rasmussen, FLSmidth, som fortalte om, hvordan FLS har positioneret sig som Indiens største virksomhed inden for sit forretningsområde. FLSmidth har været i landet siden 1904 og har opbygget en position som lokal indisk virksomhed. Samtidig er FLS en virksomhed, som i høj grad arbejder globalt, og her er Indien og Asien i det hele taget en central brik i udviklingen. ”Hvis ikke vi var stærke i Indien, ville vi slet ikke være i Valby”; sagde Jørgen Huno Rasmussen, som dermed understregede betydning af, hvor global hele verden er. Ikke mindst indenfor deres forretningsområde.

Med afrundingen af VL døgnet 2012 sagde Christian Motzfeldt fra VL23, at vi befinder os i en tid, hvor pendulet svinger tilbage, og Kina er nu ved at indtage sin retmæssige plads som en af de stærkeste økonomier. Formanden Ulrik Bülow takkede gruppen for det store arbejde, at der endnu engang er sat en høj standard for VL døgnet, og at VL92 nu får noget at leve op til.