Karsten Dybvad, Adm. Direktør, DI giver VL døgn stafetten videre til Ole Jørgensen, Adm. Direktør, RM Group Holding A/S og oplægsholder ved VL døgnet 2012:

KD: Hvad har været udslagsgivende for jeres succes på de asiatiske markeder?

OJ: At vi kom i gang i god tid, så der var tid til at lære af de fejl, man uvilkårligt vil komme til at begå. Desuden har vi en stærk økonomi, så vi på intet tidspunkt kom i likviditetsproblemer. Afgørende er tålmodighed, vilje og ikke mindst en stærk lokal ledelse i Kina, da afstanden på 10.000 km – på trods at Internet og telekonferencesystemer – stadig er langt væk på flere måder..

KD: Hvad har det betydet for jeres måde at gribe det asiatiske marked an på, at I er en dansk virksomhed?

OJ: Vi har hele tiden lagt vægt på, at vi er en Europæisk virksomhed, men at vi som gæst i Kina overholder kinesisk lovgivning og de uskrevne kulturelle regler, som ikke altid er lige lette at forstå for os. I starten var forretningen baseret på danske kunder i Kina, samt sourcing til Danmark. Derfor havde vi i starten en del danskere udstationeret.

KD: Hvilke barrierer har været de mest betydende i opstartsfasen, og hvordan håndterede I dem?

OJ: Det har været ledelsesmæssige udfordringer, samt kulturelle forskelle, som i starten ikke virkede store. Det var, fordi vi ikke forstod dem – eller lagde mærke til dem. Efter et stykke tid blev de tydelige, og det kostede på bundlinjen de første år i Kina. En styrkelse af ledelsen i Kina fik styr på tingene, og det er efterfølgende gået godt.

KD: Hvem er jeres største konkurrenter, og har det ændret sig over de seneste ti år?

OJ: Vores konkurrenter har indtil for et par år siden været de samme europæiske virksomheder. I dag er vi i direkte konkurrence med flere kinesiske virksomheder.

KD: Hvad er mest afgørende for, at I kan forblive konkurrencedygtige?

OJ: At blive ved med at optimere vores aktiviteter for at være i stand til at slå de kinesiske konkurrenter. Desuden arbejder vi løbende med at tilpasse vores forretningsmodel og gå ind på andre forretningsområder og markeder. Vores rammevilkår i Danmark ser desværre ikke ud til at blive bedre de kommende år. Ikke mindst, fordi vores produkter ikke henvender sig til det grønne segment.

Vi tror, omkostningerne ved at drive virksomhed i Danmark vil stige i de kommende år, og derfor indretter vi vores strategi efter det.