Stafetten, der er igangsat i forbindelse med optakten til VL døgnet 2012, ‘I Østen stiger solen op’ gives denne gang videre af Jørgen Huno Rasmussen, Adm., Koncerndirektør/Group CEO, FLSmidth & Co. A/S (VL23) til Karsten Dybvad, Adm. Direktør, DI (VL3):

 

JHR: Sydeuropa er i krise, og vor store samhandelspartner Tyskland kæmper for at holde Euroen oven vande.  Hvad er det vigtigste, vi i Danmark selv kan gøre for at genvinde vækst?

KD: De fem vigtigste steder, Danmark skal sætte ind er:

  1. Sænke vores høje omkostningsniveau – herunder konkurrenceskadelige skatter og afgifter.
  2. Få styr på vores offentlige økonomi, der samlet set skal fylde mindre.
  3. Løfte produktivitetsvæksten bl.a. gennem lavere selskabsskat, så det bliver mere attraktivt at investere her.
  4. Opruste vores arbejdskraft gennem arbejdsmarkedsreformer og en uddannelsesreform, der sikrer flere og bedre uddannede.
  5. Skabe bedre rammer for danske virksomheder til at gribe globaliseringens mange muligheder.

JHR: Hvordan kan danske virksomheder bedst selv øge aktivitet i Asien?

KD: Det er afgørende, at virksomhederne afsætter både tid og ressourcer til en fokuseret indsats. Man kommer ikke let til det – heller ikke i Asien. DI forsøger at inspirere gennem analyser, kurser, aktiviteter og leverer konkret bistand til etablering i Asien.

JHR: Er der succesrige eksempler på, at danske virksomheder kan tage springet direkte til Asien, eller skal man øve sig på nærmarkederne?

KD: Generelt er vores råd, at virksomhederne – uanset størrelse og alder – skal tænke globalt i sin afsætning. Om det ligefrem er tilrådeligt at tage springet direkte afhænger af forretningsmodellen – men nogle er lykkedes med den strategi.

JHR: Kan små virksomheder også være med, uden at det er med livet som indsats?

Heller ikke mindre virksomheder skal undlade at søge muligheder i Asien. Men forarbejdet skal være i orden. Vi anbefaler, at virksomhederne får kortlagt, hvad der gør dem konkurrencedygtige og herefter udvælger og undersøger potentielle markeder grundigt. DI kan hjælpe med både opstart og forretningsudvikling.